Tillbaks till start.

Terroristerna skapar en mentalt förvirrad och dömer honom för terrorism.(8/6 2018)

Vad svensk regering, rättsväsende och media vet, men desperat undanhåller allmänheten.

Allt sedan 2008 har min beskrivning av Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr aktivt motsatts av politiska särintressen och etablissemang. Det är därför att den vetenskapliga framgången är oförenlig med min offentliga kritik av korruption, väl integrerade med partipolitiska särintressen, och i synnerhet de socialdemokratiska. När jag i mars 2015 stämde svensk stat så fanns så stark bevisning för mina resultat att ingen vetenskaplig auktoritet någonstans i världen skulle förmå att varken ifrågasätta eller fälla dem. Rättsväsendet vidhöll mina resultat såsom värdelösa. Jjag begärde då att rättsväsendet inför en total avvisan av mina resultat och stämningsansökan åtminstone borde grunda sitt beslut på någon ämnesmässig kompetens. Rättsväsendet vägrade. Regeringen, rättsväsendet och media vägrar att befatta sig med mina resultat och tillfråga vetenskaplig expertis. Enda skälet är att de vet att jag har rätt. Ju mer enskilda vet desto sämre passar de in i etablissemangets ambitioner att skydda politiska särintressen och korruption. Att kunna behäftas med att ha fått ett expertutlåtande, som stödjer mina resultat, skulle vara förödande om man även har en yrkesmässig roll inom etablissemanget som kräver att man förnekar dem.

Förnekelsen som terrorismgrund.

Enligt grundlag och konstitution skall Sveriges folkvalda företräda medborgarnas intressen. Copyrighten förbunden med mina resultat har värderats till 100 kr per capita och år. Detta på global bassis. Med nu 7,6 miljarder människor därför 760 miljarder eller 6 gånger, vår nu största nettoexportör, träbranschens export. Att motsätta sig den nettoexporten är landsföräderi för syftet är att skydda politiska särintressen och korruption. Detta är dock det relativt lilla problemet. Än viktigare är att mina kunskaper förklarar etniska skillnader och skulle lägga kraftig sordin på konflikter och krig. I synnerhet helt avgörande för de närmast liggande och mest påverkade området av återfyllnaden, Mellan-Östern, Balkan och norra Afrika. Områden som hårt drabbat av etniska konflikter som skulle få helt andra förutsättningar att lösas med tillfogande av mina kunskaper. Kriget i Syrien hade helt kunnat undvikas om inte det svenska etablissemanget valt strategin att aktivt motsätta sig mina resultat. 500 000 onödiga dödsoffer och ett helt förött Syrien för att skydda svenska politiska särintressen och korruption. Något som för regering, rättsväsende samt media vid varje möjligt och lämpligt tillfälle påtalats. Sedan mars 2015 har dessa haft en permanent och stående inbjudan att få en personliga framställningar av mina beskrivningar och min bevisning. Att ta del har valts bort av det svenska etblissemanget. Istället har man valt ytterligare tre års helt onödigt krigande i Syrien.

Akilov drabbas.

Rahmat Akilov söker asyl i Sverige under 2014. Under hans handläggningsprocess drabbas hösten 2015, det generösa mottagarlandet Sverige och hela EU, av flyktingkrisen. En kris som helt kunnat förhindras om mina resultat inte förnekats och motsatts av svenskt etablissemang. Akilov fick se det generösa Sverige, från ena dagen till den andra, av regeringen omvandlas till det mycket restriktiva Sverige. 2016 får han enligt de nya restriktiva reglerna avslag och skall utvisas. I februari 2017 lämnar Migrationsverket ett utvisningsärende och efterlysning till polisen. Akilov skall således skickas hem till en diktatur vars styre han maximalt klankat för att ge motiv till sin asylansökan. Utvisad på meriten radikaliserad islamist synes slå betydligt bättre och kanske även imponera på styret och myndigheter i Uzbekistan. Akilov börjar erövra rollen som radikaliserad islamist och dokumenterar för säkerhets skull det mesta han gör. I sina tafatta ambitioner försöker han även få kontakt med IS. Bland dem är det ingen, och helt riktigt, ingen som tar honom på allvar. För att styrka sin radikalisering behövs uppenbart något extra ordinärt. IS-sympatisörer har tidigare fått gehör och acceptans genom att köra ihjäl folk med en lastbil. Han gör en resa på Drottningatan och lämnar en "bomb" så inkompetent gjort att han för all terrorisms förmåga gör sig omöjlig. Så trots denna insats är det fortfarande ingen inom IS som vill kännas vid honom. För honom fortsätter dock kampen att erövra rollen som radikaliserad islamist. Den rollen är viktig att erövra och upprätthålla i händelse av ett återförande till Uzbekistan. Ännu viktigare dock är det för etablissemangets företrädare att få honom betraktad och dömd som radikaliserad terrorist. Att gräva i andra, sanna och verkliga skäl skulle omedelbart inbegripa regeringen och etablissemangets ansvar och skuld för såväl kriget i Syrien, flyktingkrisen, grunden till hans avslag och hans förvandling till mentalt förvirrad.

Regering och media är grovt fördömande av Akilovs dåd och det svenska rättsväsende dömer honom till terrorism och livstid. Därmed tror sig etablissemanget han undanröjt frågor om den verkliga anledningen. Deras ansvar och skuld för kriget i Syrien med 500 000 dödsoffer som syrianerna åsamkats för att rädda svenska politiska särintressen och korruption. Såväl ett krig som ett attentat som aldrig skett om svensk grundlag och konstitution följts av Sveriges socialdemokratiska regering, rättsväsendet och upprätthållita av det med ca 9 miljarder offentligt finansierade media.

Terroristerna dömer den mentalt förvirrade Akilov för terrorism för att dölja eget ansvar och skuld 500 000 dödade syrier.

 

Svenskt etablissemangs offer.                                                                    Svenskt etablissemangs och Akilovs offer.


Tillbaks till start.