Tillbaks till start.

Magdalena  Andersson motiverar i DDR-anda inskränkning i yttrandefriheten.

Almedalstalet, Wir sind das volk.

I sitt Almedalstal berättar Magdalena Andersson om hur hon sommaren 1989 var med i de initiala demonstrationerna som slutligen fällde DDR-diktaturen. Leipzigborna gick ut och skanderade:  " Wir sind das Volk." DDR-diktaturen motiverade sitt förtryck med att det var nödvändigt för att skydda deras ädla motiv att företräda folkets bästa. När hela befolkningen börjat förstå att detta motiv var en pamflett enbart att få sitta kvar vid makten så var uttrycket " Wir sind das Volk. " så politiskt laddat att diktaturen föll. 

Magdalenas logisk kullerbytta.

I Almedalen ersätter Magdalena Andersson partiledarens roll. Hon är av sitt eget parti utsedd att vara den främste representanten för makteliten i Sverige. I denna roll gör hon på DDR-maner sig som en främste representant för folket, genom att ställa sig i den folkliga revolutionen hon var med i för 28 år sedan. Så har alla företrädare för kommunistdiktaturer försvarat sin makt och privilegier. Efter inledningen historisk koppling till sin egen roll i revolutionen stärker hon samhörigheten med de kommunistiska retoriken. Demokratin måste försvaras och skyddas från de som sprider desinformation på nätet. Som främste representant för makteliten anser hon att det är yttrandefriheten på nätet som vi medborgare måste skyddas ifrån. En fullständigt politiskt ofarlig och marginaliserad verksamhet om makteliten undergrävde den genom att hålla sig till sanningen. Väljer man att ljuga och dölja sanningen blir det däremot ett problem. För maktelitens fortsatta legitimitet krävs därför inskränkningar i yttrandefriheten. Min beskrivning och bevisning av Medelhavets återfyllnad är just en sådan kunskap som måste undanhållas allmänheten därför den är oförenlig med min parallella offentliga kritik av synnerhet socialdemokratins intima samröre med byggkorruption.

Striden om censuren.

Regeringen, JK, rättsväsendet och andra regeringen underordnade myndigheter har förklarat min beskrivning och bevisning som helt värdelös. Så värdelös att jag inte ens tillåts att framlägga min bevisning i svensk domstol. Alla uppmaningar om att tillfråga ämnesmässig expertis har helt negligerats där staten och rättsväsendets högste juridiske bedömare var den " juridske målvakten" HD:s justitieråd, Göran Lambertz. Han som tidigare hävdat att Sture Bergwall skulle avtjäna straff för åtta mord, inte för att han var skyldig utan, för att Bergwallas frikännande skulle skada förtroendet för rättsväsendet. Han hade även uppnått pensionsålder så en sista karriärmässig insats att skydda den socialdemokratiska regeringen, sina partikamrater, skulle kunna rädda hans eftermäle. Det tarvade att mina resultat av Lambertz förklarades värdelösa. Försöket att dölja mänsklighetens viktigaste och mest danande händelse var ett ödesdigert misstag. Mina resultat är en enorm nationell ekonomisk tillgång. För omvärlden en kunskap som kan lägga sordin på och förhindra krig. Dessa mina kunskaper, som främst det socialdemokratiska partiet vill förhindra kännedom om, döljs till enorma skada enbart för att det skulle ge mig global auktoritet även för kritiken av socialdemokratins intima samröret med byggkorruptionen.

Regeringen har en fullständigt osannolik otur.

Inom 24 från Magdalenas Almedalstals bröts alla mina datorkontakter med omvärlden. Min mail och sökfunktion bröts 6/7 före middagstid. Dock bara på min dator men inte på mina barns på samma router. Andra funktioner som t.ex uppdatering av denna hemsida fungerar som förut. Sannolikheten att detta skulle ske av en slump just när jag pressat regeringen som hårdast för mina resultat, Magdalenas tal och ett kirurgiskt snitt i min dator utan förklaring är så osannolik att när det just sker i detta läge är otroligt oturligt för regringen. Det är så slumpmäsigt osannolikt att allmänheten kommer att uppfatta det som ett av regeringen beställt ingrepp. Att svensk regering gör ingrepp i yttrandefriheten är således den självklara misstanken som medborgarna kommer att dra. När alla svenska medborgare, företag, orgnasationer etc gynnas av mina resultat och bara politiska särintressenter agerar emot så blir misstanken tämligen enkelriktad. Ett agerande som obönhörligen binder svensk regering och särintressen till ansvar och skuld för onödiga offer i Syrienkriget. 

( Den 7/7 publicerades denna sida. 8/7 vid 22:00 fungerade allt igen.)

Brott mot mänskligheten.

Att min beskrivning och resultat är veteskapligt helt korrekt kan ingen vetenskap motsätta sig. Att svensk regering och svenska särintressen på alla sätt försökt motsätta kunskap och kännedom om mänsklighetens mest danande historiska händelse är också på alla sätt styrkt. Att då göra ingrepp som lägger hinder för yttrandefriheten så att hela världen undanhålls kunskaper som dramatiskt förbättrar förståelse och fredprocesser är en rättslig katastrof för regering och särintressenternas aktörer. Alla, folkvalda, ämbetsmän och tjänstemän  måste solidariskt ställa upp på regeringens brott och därmed binda sig till ansvar och skuld för 400 000 syrianers förlorade liv. Regeringen måste dessutom sätta och kräva munkavle på hela den svenska journalistkåren och även få med i samma ansvar och skuld. Att jag, men även all världens medborgare, drabbades av kunskapscensur just när svensk regering utmålat det som ett demokratiskt hot, har för svensk regerings trovärdighet inte kunnat komma olägligare.

Regeringen är redan odemokratisk och olaglig.

Min beskvining och bevisning av Medelhavets återfyllnad är en så stor ekonomisk och prestigemässig tillgång att det enbart är politska särintressen som vill skydda korruption som har att motsätta sig den. Övriga medborgare enbart mycket förbättrade framtidsutsikter att förhålla sig till. Enligt grundlag och konstitution skall de folkvalda företräda folket. Mina och nationens intressen är gemensamma och för de folkvalda därför förpliktat att förvalta och bevaka. 

Wir sind das Volk! 

Magdalena Andersson lika demokratiskt motiverad som en gång DDR-diktaturens Erich Honecker. 

Om ett halvår sitter hon på de anklagades bänk för brott mot mänskligheten.


Östersundd den 7/7 2017

Carl Festin, Atlantispartiet Tillbaks till start.