Tillbaks till start.

Ylva Johansson motiverar i DDR-anda förtrycket av sopgubbarna.

Ylva Johansson ställer sig på riskkapitalisternas sida.

RenoNorden har ingått kontrakt med 26 kommuner genom att med bokföringsfusk dumpa kostnaderna. När det avslöjas har de som iscensatte fusket för länge sedan lämnat bolaget. Eftera att de sålde har aktien förlorat 95 % av, det på bokföringsfusk baserade, börsvärdet. Hur de skulle göra har de fått hjälp med av Carnegie Investmen bank.* När verksamheten skall drivas med samma förutsättningar som konkurrenterna så håller det inte. Då måste RenoNorden skära i kostnaderna och ger sig på sopgubbarna. Att förändringar sker mitt under avtalsperiod stör inte Ylva Johansson utan hon hävdar att det föreligger fredsplikt. I ren DDR-anda skall sopgubbarna hålla tyst när företaget och offentligheten har gemensamt intressa av att försämra sopåkarnas villkor.

Ylva Johansson meddelar önskad AD-dom.

När det står klart att tvisten skall upp i Arbetsdomstolen yttrar sig arbetsmarknad Ylva Johansson i SVT. Hon klargör tydligt att sopgubbarna skall tvingas tillbaka. En direkt inblandning i konflikten och dess rättsliga avgörande. Oerhört märkligt agerande och ministerstyre. Hon är landets främste representant i arbetsmarknadsfrågor. Hon, partiet, LO, fackförbunden och arbetsgivarna har alltid hyllat den svenska modellen där arbetsgivare och löntagare själva skall ansvara för villkoren på arbetsmarknaden helt utan politisk inblandning.

I DDR-anda hotar nu regeringen införa begränsningar i strejkrätten.

När avståndet mellan vanliga medborgares villkor relativt politiska och ekonomiska särintressen uppstår sociala spänningar. Idetta fall skall riskkapitalisternas vinster nu betalas med försämrade villkor för sopgubbarna. Spänningarna i samhället börjar nu bli så stora att tvångsmedel måste tilltas. Regeringens utredning om begränsningar i strejkrätten kommer därför inte oväntat.

Brott mot grundlag och konstitution.

Min beskrivning och bevisning av Medelhavets återfyllnad är en enorm ekonomisk och presigemässig tillgång för Sverige. Enligt konstitutionen skall de folkvalda företräda medborgarna och således förvalta och försvara min copyright. Dock är den auktoritet det skulle ge oförenlig med min kritik av politisk nomenklaturs intima samröre med korruption. Regeringen, myndigheter och då i synnerhet rättsväsendet har däremot gjort allt för att skydda särintressen och korruption. För detta ändamål kan jag påvisa hur mycket Sverige avstår i tjänsteexport. Rättsväsendet har ett oslagbart världsrekord i korruption och saknar allt demokratiskt mandat. AD-domen mot sopgubbarna är gjord av världen mest korrupta rättsväsende som i skydd av ekonomiska särintressen agerar i strid mot grundlag och konstitution. 

Marknadsvärde.

Beskrivnigen och bevisningen ger den naturvetenskapliga förklaringen på syndafloden som lagt grunden för Judendom, Kristendom och Islam vilket innebär sammanlagt ca 4 miljarder anhängare. Den förklarar även de frekventa jordbävningarna i Medelhavsområdet som bebos av ca 200 miljoner i drygt 20 länder. Det alltigenom dominerande marknadsvärdet är dock utifrån att beskrivningen och bevisningen logiskt förklarar etniska skillnader med tillhörande konflikter. En enorm tillgång för att lösa, lägga sordin på och förhindra krig och konflikter. Syrienkriget hade utan dessa särintressens hinder kunnat unvikas. Vad är världens medborgare villiga att betala per år för att minska konflikt och krigsrisken? 

Kalkyl.

100 kr/person och år ger för svensk del 1 miljard. Sveriges försvarsbudget är över 40 miljarder. Med sänkta spänningar i världen är åtskilliga miljarder möjliga att skära i ren bugetbesparing. Sveriges andel av världens population är ca 1/750. Marknadsvärdet på 1 miljard/år  för Sverige blir på global basis 750 miljarder/år. Marknadsvärde är således enkelt att motivera och snarare i underkant.  Det är också den tjänsteexport som Sveriges regering och folkvalda gör allt vad som står i deras makt att motsätta sig. Att sänka löner för sopgubbar, sjuksköterskor, etc är således inte alls ekonomiskt betingad. Borvalet av tjänsteexporten enbart betingat av att förhindra min vetenskapliga auktoritet som även skulle ge auktoritet i kritiken av politisk nomenklaturs stöd av särintressen och korruption.

*Carnegie investment bank.

Carnegie förlorade redan 2007 sitt anseende och dömdes av Finansinspektionen till högsta möjliga bot, 50 miljoner. Turerna har varit många men genrellt har man drivit verksamheten som en självlärd i begagnat bilbranschen där kunder, aktieägare och allmänhet konekvent vilsleds för att skapa maximal vinst åt ett fåtal nyckelpersoner och anställda yuppies. När exponeringen mot finansmannen Mats O Sundqvist var olagligt hög sålde man delar av hans aktieinnehav till Sundqvist barn som betalade med motsvarande lån i Carnegie. En uppenbar bokföringsbluff för att på papper få det att se ut som om exponeringen mot Sundqvist minskat. Om två braslianska gatubarn fått låna tillsammans 1,6 miljarder av Carnegie för att köpa Hexagonaktier hade det väckt uppmärksamhet men varit utanför familjekretsen och lagligare. Hade kursen gått upp hade två ytterligare Jämtländska riskkapitalister med namnet Sundqvist kunnat florera sig med den ekonomiska och politiska svenska eliten.  När kursen istället gick ned får de skulder flera hunda miljoner över tillgången. Då dyker en hemlig option upp som gör att Carnegie tillåter att Mats O själv återtar allt. Gatubarn skulle också vara superika om de fick låna miljarder för att kunna spekulera i börsvinster men slapp undan om det blev börsförluster. Med Carnegie som hjälpande hand är allt, även det olagliga, möjligt. För Ylva Johansson som en representant för etablissemanget är det naturligtvis sopgubbarna som är samhällsproblemet.


Östersund den 16/7 2017

Carl Festin, Atlantispartiet Tillbaks till start.