Tillbaks till start.

Korruptionens konsekvenser, amnesti för krigsförbrytare.

( 7/6 Akilov dömd för terroristbrott. Rättsväsendet har avlagt den politiskt beställda domen. Se vidare nedan: Maktens skuldbelägger enskilda.)

"Stallorder."

Mina resultat är en stor tillgång för nationen såväl prestigemässigt som ekonomiskt. Marknadsvärdet är enormt. Det är kunskap som gagnar fred, skyddar mot jordbävningars följder och massor av andra positiva effekter. Istället väljer svensk politisk nomenklatur och särintressen alternativet att skydda egen involvering i korruption. Detta trots att de är fullt införstådda med påvisad ekonomisk, humanitär och materiell skada. 

En ägare som genererar stor varumärkesskada och som gör statens företag värdelösa.

   Socialdemokratiske politikerna från Uppsala, Jonas Karlsson, som bloggar under namnet PKJonas raljerade i sin blogg redan i januari 2014 om min Atlantis-teori. Under rubriken; Den vilda jamtska jakten på Atlantis, försökte han skydda politisk nomenklatur genom att förringa och förlöjliga mina beskrivningar och resultat. När jag idenifierat Poseidopolis så meddelar jag honom detta den 6/3 2015. Dagen efter får jag svar att jag är en global fara. 

Hej,
Du måste inse att ditt försök att skriva om historien är förbannat oansvarigt. Det spelar faktiskt egentligen inte någon roll om det du hävdar är sant eller ej. Människosläktet står just nu inför enorma utmaningar som exempelvis de pågående klimatförändringarna och en total omvärdering av vår historia kunde inte komma olägligare. Vi får inte förlora fokus nu. Ta därför ditt förnuft till fånga och plocka ned din hemsida.
I all välmening


Jonas K

Jonas Karlsson beskriver sig som: Jag är en socialdemokratisk riksdags- & landstingssympatisör.... Hans blogg var vid tillfället tämligen välbesökt och han är med sitt hyllande till det socialdemokratiska partiet en inflytelserik och mycket representativ person för den socialdemokratiska politiska nomenklaturen.

Av inägget kan man utläsa: 1: Jonas Karlsson förstår min bevisnings globala betydelse. 2: Kunskapen skall på alla sätt undanhållas allmänheten.

1: Bevisningen.

Vad som skrämde Jonas Karlsson var bråkdelar av bevisning som sedan presenterats rättsväsendet. De insistera på att min resultat och min bevisning är så värdelöst att det inte kan generera en enda krona. 

2: Mörkläggningen.

Rättsväsendet vägrar mig att föra min talan mot svensk stat. Därmed hindras jag men att framlägga min bevisning men även allmänhetens rätt till kunskap och information. En tvist med svensk stat om Atlantis existens skulle ha gett globalt genomslag vilket på detta sätt undveks.

SVT rapporterar att min talan inte fått gehör. Däremot vägrar även de att låta mig för dem presentera min bevisning. Public Service har 8 miljarder och press ca 600 miljoner för att granska makten. Det finns inga som helst tvivel på att mina resultat och bevisning håller. Om någon av de samlade resurserna på 8,6 miljarder använt max en halvtimme för att låta mig få presentera bevisning så hade mina resultat styrkts.  Det hade på goda grunder lagt sordin på Syrienkonflikten och den eskalerande flyktingkrisen hösten 2015 kunnat undvikas.

För det "ädla" syftet att rädda världen har svensk politisk nomenklatur gjort allt för att förhindra allmän kännedom om mina beskrivningar och  resultat. I snart två år har därför bevisning samlats för att styrka att det verkliga skälet är för att skydda svenska särintressen. Ett skäl som saknar övre gräns för accepterad global humanitär och materiell skada.

 

FN-beslut.    

Det meddelades i SVT den 22/12 2016: ”FN:s generalförsamling har röstat ja till att bilda en särskild grupp som specifikt ska rikta in sig på läget i krigets Syrien. Specialgruppen ska samla in och analysera bevis när det gäller misstänkta krigsbrott och brott mot de mänskliga rättigheterna som begåtts i landet.

Förslaget röstades igenom i generalförsamlingen under onsdagen med 105 röster för. 15 röstade mot och 52 lade ned sina röster. Att specialgruppen nu röstats igenom är ett första steg mot att åtala de ansvariga för illdåd som begåtts under det nästan sex år långa kriget.

Den oberoende gruppen kommer att samarbeta med FN:s utredningskommission som ligger bakom flera rapporter om förbrytelser som begåtts under kriget i Syrien där över 310.000 människor har dödats hittills.” 

Krigsförbrytarnas räddningsboj.

   Krigsförbrytarnas illdåd och brott mot mänskligheten kommer av deras advokater att hävdas som en påtvingad konsekvens. Med kunskapen om Medelhavets återfyllnad redan 2008 hade etniska motsättningar kunnat stävjas och helt kunnat förhindra inbördeskriget i Syrien. Svensk politisk nomenklatur och särintressens skydd av korruption kommer att hamna i världssamfundets fokus. 

Ovan beskrivning har varit publik sedan ett halvår tillbaka när det idag, 7/8 2017, blir känt att den välrenommerade krigsbrottsåklagare Carla del Ponte Ponte lämnar den särskilda FN-kommission som granskar mänskliga rättigheter i Syrien. Hon kritiserar FN:s säkerhetsråd ( Sverige medlem sedan 1/1 2017)  för att göra kommissionen tandlös.               

  -Jag lämnar kommissionen, som inte backas upp av någon politisk vilja, säger del Ponte. Hennes roll är bara att vara "ett alibi" säger hon.-Vi har ingen makt, det finns ingen rättvisa för Syrien.  

Torsdagen den 7 september 2017 meddelar SVT-text att den ovan beskrivna FN-gruppen i en utredning kommit fram till att Assadregimen vid 27 tillfällen använt kemvapen. Gasattacken mot Khan Sheikhun bedöms som den värsta och kategoriseras som krigsbrott. 

Exakt vad som redan i januari förespeglades har hänt. De av FN utpekade krigsförbrytarna kommer att ha alla motiv för att lägga skuld och ansvar på svensk regering och de, i strid mot svensk grundlag och konstitution, särintressen de företräder. Vilket uppdrag har han och vad gör Olof Skoog i FN.s säkerhetsråd? Sverige skadar FN:s trovärdighet å det grövsta.

Svenska regeringens cynism i det globala sammanhanget har fått sin dom!  

Donald Trump i FN.

Den 19/9 framträdde Donald Trump för första gången i FN:s generalförsamling. Såväl Olof Skoog som Margot Wallström uttryckte sitt uppenbara missnöje med hans hotfulla framträdande mot Nordkorea. Hittills har dessa hotfulla besked inte krävt ett enda liv eller någon materiell skada. Själva sitter de med Svarte Petter på hand och för världssamfundet mörkar de aktivt mina kunskaper som skulle besparat världen hundratusentals dödsoffer, miljontals flyktingar, stor materiell skada och ävenså den svenska politiska auktoritet som mina resultat skulle ge i Nordkoreakonflikten. Sverige, som i Nordkorea är USA:s kontaktlänk, skulle med stor vetenskaplig och politisk auktoritet vara till stor nytta i konflikten. Istället för att göra global nytta odlar dessa två svenska företrädare sina egna politiska profiler med kommentarer som de tror bäst tillfredställer den svenska hemmaopinionen. Synnerligen illa bäddat av dessa två, Sveriges främsta företrädare, på den internationella scenen.

Makten skuldbelägger enskilda.

 

Den 16/2 2017 föll domen i mål nr: B 3787-16 vid Stockholms tingsrätt mot HAISAM Omar Sakhanh. Livstid och utvisning för folkrättsbrott. Vad man kan utläsa är att han i en krigszon var med och verkställde sju dödsdomar som utgetts av domare som lämnat Assadregimens förvaltning och anslutit sig till oppositionen. Livstidsdomen mot Haisan är utställd av samma rättsväsende som vägrat mig att framställa min beskrivning och bevisning av Medelhavets återfyllnad. En beskrivning som skulle lagt sordin på, och som till och med helt kunnat förhindra Syrienkriget om inte svenska särintressen, inklusive rättsväsendet, lagt alla hinder för att förhindra beskrivningens allmänna kännedom. HAISAM skall betraktas även som ett offer för omständigheterna. Svenskt rättsväsende har motiv att belägga andra med ansvar och skuld. Det är ett sätt för att den vägen försöka frånhända att man själv bär på en mycket tyngre portfölj av folkrättsbrott. Det rationella agerandet vore att på alla sätt försöka medverka till kännedom om Medelhavets återfyllnad just för förhindra sådana folkrättsbrott som Haisam dömts för. Rättsväsendet har istället valt ett fullständigt irrationellt beteende. Detta fastän de upprepande informerats om att valet skulle innebära kraftigt ökande riskerna just för folkrättsbrott. Svenskt rättsväsende är synnerligen fel instans att sätta sig till doms över andras folkrättsbrott i Syrien. 

Den 31/5 2017 fastställde Svea Hovrätt domen i mål HR B 2259-17  som Stockholms Tingsrätts dom, livstid och utvisning för Haisam Omar Sakhanh. Mycket förväntat har varken Stockholms Tingsrätt eller Haisams advokat, Thomas Olsson, visat något intresse utav att motsätta sig politisk nomenklaturs särintressen. Jag har meddelat önskemål om att vittna till förmån för Haisam. Mitt vittnesmål har inte efterfrågats. För rätt dom anlitas köpta advokater. Claes Borgström lyckades inte försvara Sture Bergwall. En fullständigt värdelös advokat misslyckades med att försvara Kaj Linna. Thomas Olsson avstår från att skydda Haisam. Gemensamt är att de fälldas försvar skulle skötts bättre av vilka intellektuella stolpskott som helst. När polis, åklagare och domstolarna rekryteras på politisk lyhördhet och inte på kompetens så måste fasaden upprätthållas. Beviset för ett effektivt rättssystem är att få fast och fälla brottslingar. Fungerar inte systemet kan detta döljas genom att fortsätta fälla. Tingsrätterna tilldelar offentlig försvarare och avgör om den åtalade får försvara sig själv eller byta advokat. En advokat som avslöjar bristerna förstör för polis, åklagare och domstolar. En advokat som gör ett bra jobb åsamkar fallande statistik av lösta brott och fällande domar. En sådan advokat blir inte populär och varför skulle tingsrätterna då tilldela dem jobb som offentlig försvarare? Claes Borgström gjorde ett förträffligt arbete för att såväl rädda åklagare Christer van der Kwasts heder som dittills misslyckats med det mesta samt åtta polisiärt olösta mord. Att fälla en massmördare är få åklagare, poliser och domare förunnat. I fallet Linna var Norbottenspolisens och dess åklagarväsende under personalmässigt kaos. I praktiken helt oförmögna att göra något vettigt arbete. Det doldes genom att fälla mördaren Linna. Haisam har medverkat till att fastställa en dom. Frågan som först måste avgöras är såldes den domstolens legitimitet och om den inte var legitim om Haisam borde förstått detta. Borde han också även det nödvändiga i att trotsa den i den krigssituation han befann sig. Bara en värdelös eller korrupt försvarsadvokat kan misslyckas så kapitalt att Haisam fälls till livstid. Thomas Olsson har skött misslyckandet till rättsväsendets fulla belåtenhet. Han fick 528 000 inklusive moms av svenska staten för besväret.

Polisanmälan av Thomas Olsson.

Den 7/10 2017 polisanmäls Thomas Olsson för att inte ha företrätt sin klient utan valt att under falsk förespegling företrätt rättsväsendet och den politiska makten. Haisam, är på grund av  svensk stats underlåtenhet och likgiltighetsuppsåt, är ett offer för världens just nu skadligaste terroristcell. Ett särintresse som på alla sätt hindrar mina kunskaper att komma till allmän kännedom och acceptans och som skulle lägga kraftig sordin på tusentals etniska konflikter och då i synnerhet kriget i Syrien. Svaret på denna polisanmälan måste få varje sund människa att häpna:

Skickat: den 10 oktober 2017 02:00
Till: carlfestin@hotmail.com
Kopia: Wallin Lisa
Ämne: VB: Polisanmälan av advokat Thomas Olsson.
 

Hej,

Jag har mottagit din skrivelse med bilagor. Klagomål mot advokater handläggs av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Även Justitiekanslern utövar tillsyn över advokater.

 

Internationella åklagarkammaren Stockholm hanterar inte dessa ärenden.

 

Ärendet avslutas härmed.

 

Mvh

 

Lise Tamm

Chefsåklagare/Chief Public Prosecutor

Nationella åklagaravdelningen

Internationella åklagarkammaren Stockholm

International Public Prosecution Office in Stockholm

Tel: +46 10 562 54 48

Mobil: +46 733 97 52 56

lise.tamm@aklagare.se

En svensk medborgare har vägrats juridiskt stöd av sin offentlige försvarare. Han har på mycket tveksamma grunder dömts till livstid och utvisning. Internationella åklagarkammaren har drivit ärendet mot Haisam. När de fått honom dömd på grund av att hans offentlige försvarare företrätt staten och rättsväsendet istället för sin klient så anser internationella åklagarkammaren att det inte är en angelägenhet för dem. När offentliga medel under falsk förespegling av ett rättsäkert system utbetalas till advokat Thomas Olsson anser kammaren att det är ett ärende för advokaternas egen intresseförening. Världens mest korrupta rättssystem bidrar föredömligt med bevis för att undanröja alla tvivel.

De påpekar också att JK utövar tillsyn. Det är samma som företräder staten. Det är samma institution som motsatt sig mina vetenskapliga resultat för att skydda politiska särintressen och korruption. De företräder således inte nationen och dess medborgarna utan sina uppdragsgivare, regeringen och övrigt etablissemang. I paritet med detta skydd av särintressen blir deras roll att så mycket som möjligt skylla allt på Haisam. I JK:s ögon kan således inget anföras mot Thomas Olssons för att han såväl för Haisam som allmänheten under falsk förespegling låtsas förertäda Haisams intressen.

   Försvarsadvokaten Thomas Olsson gästade Advokat i framtiden och pratade om hur försvararollen förändrats.
"– Det kan komma emellan många saker som exempelvis bekvämlighet, effektivitetskrav och prestige. Men som försvarare måste man hålla på de små principerna. Man får ta att man går från offentlig försvarare till ofantlig försvårare."

Det var han som sa det själv!


Terrorattacken på Drottninggatan = Propagandaspektakel.

(31/5 2018) Svenskt etablissemang fortsätter försöka omvandla en enskilds desperata gärning till ett organiserat terrordåd. Idag har SVT-text presenterat följand konspirationsteori. SÄPO drar undan sitt existensberättigande då de gör sig till propagandaorganisation för den politiska makten. De är nu själva ett betydligt större hot mot svensk demokrati än t.ex de Nationaldemokrater, NMR, som de intensivt bevakar.

 

108 SVT Text    Torsdag 31 maj 2018
  INRIKES PUBLICERAD 31 MAJ      
                    
 Terrorhotet var känt i annat EU-land 
                    
 Flera dagar före terrordådet i Stock- 
 holm 7 april 2017 kände specialpoliser
 i ett annat EU-land till planerna på 
 terrorattacken, avslöjar SR Ekot.   
                    
 Informationen var hämtad från ett   
 forum för IS-anhängare, där en person 
 utgav sig vara redo att attackera   
 centrala delar av Stockholm.     
                    
 Målet ska ha varit för att döda så  
 många som möjligt, berättar en    
 specialpolis för Ekot.        
                    
 De aktuella uppgifterna har inte varit
 kända varken före eller efter terror- 
 attentatet, uppger Säpo till Ekot.  
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 70

 

Demokrati förutsätter fri tillgång till kunskap och information. I detta fall handlar det om medveten förfalskning för att ge sken av något som inte föreligger. Akilov har gjort allt vad som står i hans förmåga att få dådet att se ut som ett IS-dåd. Han har starka personliga skäl för detta. Det kan således vara fullt möjligt att han skickat information just ämnat för att tillgodose hans intresse att framstå som en internationellt anlitad terrorist. Problemet är att IS inte vill sammankopplas varken med honom eller dådet. För Löfvén, rättsväsende, SÄPO och det övriga svenska etablissemanget, fanns det politiska poäng att plocka på att angripna av internationell terrorism. Som en skänk från ovan dök Akilov upp dock inte som internationell terrorist utan som en konsekvens av svensk inrikes och migrationspolitik.

(28/1 2018)  Vi kan nu alla ta del av hur svenskt etablissemang sätter in alla resurser för att utmåla Akilov som avskyvärd terrorist. Public Service och övrig media vevar åter upp händelsen med berättelser från de drabbade och allmänheten för att folkmobben skall förena sig med regeringen, rättsväsendet och det övriga etablissemangets intressen. Dock återstår problemet att det är världens mest skadliga terroristcell som är beroende av att Akilovs rätt till försvar inte tillgodoses. Akilov får inte ha ett ändaålsenligt försvar. För att skydda dessa intressen får det inte framkomma att det var en enskild desperat handling. En handling orsakad av att svensk regering och särintressen har ansvar och skuld för Syrienkriget, dess flyktingströmmar som tvingade fram en plötslig 180-graders omsvängning i asylpolitiken. Akilovs vänner, med mycket sämre skäl hade fått asyl, men inte han. Okunnig om det politiska spelet tog han det personligt. Ilskan fick utlopp i en desperat handling där insatsen, en fängelsedom var ett gångbart alternativ till en utvisning med osäkra konsekvenser. Regeringen, rättsväsendet och övrigt etablissemang är terroristetiketten på Akilov nödvändig och då måste man, "för rikets säkerhet", bortse från den enskilde individens rätt att få en rättfärdig bedömning. Ett agerande av världens skadligaste terroristcell och en fullständig katastrof för i utlandet fängslade svenska medborgare.

19/12 2017: Det svenska etablissemanget har nu bestämt sig för ännu ett "justitiemord" för att rädda sitt ansikte. Rgering, rättsväsendet och media står som enad front mot Rakmat Akilov för att skaffa en syndabock. Naturligtvis med en försvarsadvokat som teatraliskt företräder hans talan men med samma ambitioner att få Akilov fälld dom alla andra. Sedan April har jag upprepat begärt att få vittna till förmån för Akilov med innebörden att han var en desperat asylsökande vars avslag berodde på att Svenska särintressen undanhållit mina kunskaper. Kunskaper som förhindrat inbördeskriget i Syrien med över 400 000 dödsoffer. De mest skuldbelagd i detta fall är regeringen, rättsväsendet självt men även media som alla nu förenas i ett gemensamt intresse att "mörda" Akilov. För att uppnå detta krävs således att man å det grövsta fuskar med hans rättssäkerhet genom att förhindra ett ändamålsenligt och bra försvar.

Medan vansinnesdådet av Rakhmat Akilov av hela svenska etablissemanget beskrivs som en terrorattack var redan på lördagens nyhetsbrev från Time magazine mycket restrektivt.

Was it a terror attack?

We don't yet know for sure. It has not been confirmed by the police and there has been no immediate claim on the attack. In a televised press conference, Lofven, the country's prime minister said: "Sweden has been attacked, this indicates that it is an act of terror.”

Den ende uppgiften om en terrorattack kom från statsminsitern själv. Den hårt kritiserade statsministern, hans tillsatte och kraftigt ifrågasatte politruck, rikspolischefen  Dan Eliasson och det trovärdighetsmässigt kraftigt ifrågasatta media såg här ett gyllene tillfälle att återta medborgarnas förtroende. Därför tog det i slutsatser, agerande och bevakning fullständigt orimliga proportiner. Bara några timmar efter dådet pös det ihop till en enskilt vansinnesdåd, därav TIME:s fråga. Was it a terror attack? Alla ansträngningar gjordes för att rädda ansikten och hitta något som helst spår efter terrorkoppling. Tillslag på ett flerta adresser, häktade oskyldiga och förhör av hundratals. Ingen hade något som helst att bidra med till stöd för en terroristatack. Propagandaspektaklat gav omedelbar effekt på förtroendet för såväl Löfvén som polisen. Redan innan helgen var över hade dock protesterna mot medias opropertionerliga bevakning börjat strömma in. Hela den överrivna insatsen var till för att visa att Löfvén och Dan Eliasson hade handlingskraft och förmåga. Politiska poäng skulle vinnas både nationellt och internationellt. Det är ingen internationell merit att komma med när terroristådens förövare i såväl Paris som Brüssel hade svenska kopplingar så även utanför landets gränser fanns tveksamheter till Sveriges fömåga. När insikten börjar smälta in att det var en ensam, helt oberoende gärningsman, som i ett utspel av förtvivlan och psykisk obalans orsakade ett vansinnesdåd, så blir utspelet om terrorattack bara ännu ett bevis för Löfvéns och Eliassons oförmågor. 501 svenskar drunknade av totalt 852 som färdades med Estonia när det fraktade Sovjetisk hemlig militärutrustning. Då var ingen ens villig att skylta med sitt namn som deltagare i den haverikommission som lämnade slutrapporten. 

Varför fick Akilov inte asyl? Akilov levde med andra invandrare som fått asyl på enligt honom och hans kamrater betraktade som mycket lägre ställda asylskäl. Vad som var omöjligt för en invandrare att förstå var att de mycket korrupta och diktatoriska styret i Uzbekistan inte kunde utgöra asylskäl. Detta beroende på att Telia Sonera med svensk stat som huvudägare varit en mycket aktiv aktör tillsammans med detta styre. Om Migrationsverket gett gehör för missförhållandena i Uzbekistan så innebar det också en direkt informellt erkännande av svensk tidigare och även sittande regerings inblandning i de utländska nationernas skadeståndsmål mot bolaget. Dessutom ytterligare komprometterande för staten i korruptionsåtalet mot dess bolagets inblandade chefer. Det är således på en vass knivsegg som svensk politisk makt balanserar och om Migrationsverket skulle betrakta Uzbekistans regim som asylskäl vore det sannolikt den lilla puff som behövs för att mutskandalen skulle hamna i den absoluta svenska politiska maktens knä. Omöjligt för Akilov att förstå varför han och hans kamrater anser att han utsätts för regelrätt mobbing av Migrationsverket. Till detta kom således en syriansk flyktingström vars omfattning varit mycket mindre eller helt uteblivit om regeringen Löfvén följt grundlag och konstitution genom att förvalta och skydda min copyright om mänsklighetens mest avgörande historiska händelse.

7/6 2018: Akilov är av Stockholms Tingsrätt dömd för terroristbrott. Sveriges genom tiderna mest uppmärksammade rättsprocess har nu styrkt det svenska rättsväsendet som allt igenom ett korrumperat politiskt redskap. Begäran om att få vittna över att det inte är ett terroristbrott har inte beaktats. Försvaret ville inte störa de politiska intressena. Eftersom Akilov sökt asyl i Sverige på att kritisera diktaturen i Uzbekistan, satsat allt, men drabbats av regeringens plötsliga politiska helomvändning i flyktingfrågan, så är rollen som radikaliserad islamist i Uzbekistan mycket bättre än som hemskickad asylsökande som pratat illa om diktaturen. Att bevilja asyl för uzbeker var också mycket känsligare än från andra länder. Det av staten kontrollerade Telia har genom att muta diktaturen erövrat förstaplatsen i världen med största bot någonsin, 7,7 miljarder SEK, för bolag som USA dömt för mutbrott.  Akilovs asylavslag, desperata agerande samt uppenbara önskan att ses som IS-terrorist är en direkt konsekvens av den politiska maktens undermåliga ledarskap. Så ock hade den svenska polisen blivit offer för undermåligt ledarskap och var organisatoriskt i förfall. De var i behov av en terrorist istället för en enskild desperado. Att svenska politiker och myndigheters undermåliga och korrupta ledarskap skapat en desperado med alla motiv att bli sedd som terrorist har rättsväsendet valt att dölja. Det svenska etablissemanget och Akilov själv har till bådas belåtenhet blivit dömd för terriristbrott. Jag har fått bevis för att svenskt rättsväsendet är rakt igenom politiserat, korrupt och utan rättsliga ambitioner. Mycket bra dom för mitt yrkade skadestånd som nu passerat över 2000 miljarder och som också tillkommit på grund av ett politiserat, korrupt rättsväsende utan rättsliga ambitioner.

 

Fem dödsoffer som missbrukats till gagn för propagandan.

 

Jämtland dominerat av den socialdemokratiska nomenklaturen och dess korruption, som initialt kritiserats och av särintressena skyddas, kommer att locka omvärldens intresse. Det finns gott om material om hur myndigheter, rättsväsende och media företräder såväl politisk makt som starka ekonomiska intressen. Det typiska för Jämtland är att alla dessa är invävda i en politisk nomenklatur med de 14 största arbetsgivarna som offentliga följt av COOP.

 

Ett av svensk politisk nomenklatur och särintressenas offer för att skydda korruption. Självklart försvar bland misstänkta krigsförbrytare.   

"Sen. Marco Rubio (R-Fl.) confronted Donald Trump's nominee for secretary of state Rex Tillerson on Wednesday over his close ties to Vladimir Putin, asking the former Exxon Mobil CEO if he believed the Russian leader should be labeled a "war criminal."   Sverige har genom utrikesminister Margot Wallströms försorg fått mängd ovänner. I Syrienfrågan även hårt kritiserade även Assad och Erdogan. Netanyahu och Donald Trump är andra som också gärna kommer att ta chansen att maximera svenskt ansvar och skuld. Att skylla alla krigsbrott på svensk regering och i synnerhet Margot Wallström, som företräder den regering som skulle ha informerat dem, passar dem utmärkt. 

Sverige och Olof Skoog i säkerhetsrådet.

Från den 1:a Januari är Sverige en av 15 medlemmar i FN:s säkerhetsråd. Sverige och dess FN-ambassadör Olof Skoog innehar även ordförandeskapet i rådet under januari. Han har fått förmånen att för säkerhetsrådet presentera Medelhavets återfyllnad som ett verktyg för FN att dramatiskt förbättra möjligheterna för fredsabetet inte bara i Syrien utan runt om i världen. Medelhavets återfyllnad förklarar etniska skillnader med tillhörande konflikter. Konflikter som kan härledas och förstås utifrån en gemensam naturkatastrofen där samtliga etniska grupper är konsekvensen utav och alla gemensamt drabbade. Därför kommer kunskapen att lägga kraftig sordin på stridsviljan och konflikter.

Olof Skoog kan välja att förmedla säkerhetsrådet kunskapen och på så sätt kraftigt bidra till att förbättra förutsättningarna för fredsarbetet inom FN. Han kan även avstå och involverar sig själv och mångdubbelt förvärrar de svenska särintressenas ansvar och skuld.

Varumärkenas påverkan.

Som en delbatalning av skadeståndet mot svensk stat har åberopats övertagande av samtliga statliga företag. Jag är en ägare som med mitt vetenskapliga genombrott tillför enorm goodwill till företagen. Svensk stat som ägare har aktivt agerat för att skydda korruption och på så sätt bär ansvar och skuld för Syrienkriget. De har också gjort det omöjligt för FN att åtala och fälla i krigets aktiva krigsförbrytare. Svenska regeringen, myndighetspersoner etc som av politiska skäl valt att skydda egna särintressen och förhindrat kunskap kommer däremot att kunna åtals och fällas för ansvar och skuld. 

För i kriget aktiva krigsförbrytare har svensk regering och särintressen i praktiken gett amnesti. Alla intressen har däremot gagn av att svensk regering och särintressens ansvar och skuld maximalt belastas med ansvar och skuld. Det är en katastrof för varumärkena att ha sådana ägare. Samtliga företag vinner enormt genom att ägas av en individ som gjort mänsklighetens viktigaste vetenskapliga genombrott. En enorm badwill kan ersättas med världens bästa goodwill om hela det statliga ägandet i företagen helt avvecklas och i sin helhet övertas av undertecknad. Att mina krav på ett helt övertagande är därför av mycket stor betydelse för företagens fortsatta överlevnad på marknaden. 

TeliaSonera och SAS.

Varumärket är viktigt i synnerhet för företag som vänder sig till allmänheten. TeliaSonera och SAS är dessutom av svensk stat bara delägda till 37 respektive 21 procent. I båda företagen dock största ägare och därför blir svensk stats amnesti till krigsförbrytare signum för hela företagen. Att hemlighålla för övriga aktieägare att största ägarens agerande kommer att skada företaget är enligt aktiebolagslagen förenat med ansvar. Styrelsen i respektiv bolag kommer därför att få problem om de väljer att undanhålla övriga aktieägarna mitt vetenskapliga framsteg som av huvudägaren som särintresse försöker dölja. Att huvudägaren i praktiken gett alla aktiva aktörer i Syrienkriget amnesti för det " ädla" syftet att skydda korruption och särintressen gör att VW-bluffen i varumärkesskada kommer att blekna i jämförelse.

Som största ägare i TeliaSonera har svensk stat informationsplikt mot marknaden och över 500 000 aktieägare. De måste berätta vad de i snart två år försökt undanhålla allmänhet och omvärld! Den 18/1 var aktiekursen 37 kr. Antal aktier 4 330 084 781: Börsvärde 18/1 160,2 Miljarder. När det förstås att Syrienkriget och jordbävningarnas effekter kraftigt kunnat minska om svensk stat valt att berätta den historiska sanningen istället för att skydda korruption och särintressen så lär det bli effekter på statens varumärken och värdet på statens företag.

Östersund den 13/1 2017. Uppdaterad 20/1 och successivt därefter.

Carl Festin


Tillbaks till start.