Tillbaks till start.

Svensk regering stjälper Grekland.

Medelhavets återfyllnad är något som berör varje nu levande individ. Merparten av det turistiska kommer Grekland och dess övärld till godo. I nio år har svenska myndigheter motsatt sig mina resultat och därmed undanhållit Grekland inkomster nödvändiga i ett ekonomiskt mycket prekärt läge. För svensk regering och det demokratiska mandatet vore det rationellt att aktivt stödja mina resultat. Att agera rationellt skulle ge Sverige stor tjänsteexport. Mina resultat skulle också vara en stor välgärning för en hårt prövad Grekisk befolkning. Svensk regering väljer istället att på alla sätt försöka förhindra allmän kännedom om mina resultat. Det är att missbruka det demokratiska mandatet att agera orationellt och till stor skada för att skydda korruption och särintressen. 

Svensk regering stjälper EU.

Greklands ekonomiska problem är en stor belastning för främst EURO-zonens medlemmar och därmed ävenså för hela EU. Det är uppenbart att de grekiska problemen kommer att ge domoino-effekter om Grekland tvingas lämna EURO-zonen. Sker detta är det bara en tidsfråga innan EURO:n som gemensam valuta kollapsar och då kommer även EU att falla isär. Om Grekland inte klarar sin skuld kommer hela det Europeiska banksystemet hamna i finansiell kris. Ett scenario som av svensk regering och svensk myndighetsutövning underblåser. De har sedan 2008 aktivt hindrat grekerna tillgång till mina kunskaper om Medelhavets återfyllnad. Ett fullt medvetet pris taget av svensk regering för att skydda inhemsk byggkorruption och särintressen. 

Sverige har räntefritt lånat ut 100 miljarder till Grekland. Svensk regering undergräver även Greklands förmåga att betala detta lån.

Etablissemanget stjälper sig själva.

EU är etablissemangets verk. Den politiska eliten, storföretagen, finansbranschen och media är alla i klar majoritet för EU. För de etablerade utgör en förändrad historisk världsbild ett hot mot den maktstruktur som vuxit fram i vad som kommer att bli en raserad världsbild. Att försöka upprätthålla den raserade världsbilden och förhindra Grekland stora inkomster innebär att det är etablissemanget självt som stjälper EU. Politiskt klockrent att åberopa när etablissemanget försöker påföra EU-kritiker och befolkningarna ansvar och skuld för EU:s oförmåga och troliga sönderfall.

 

Brexit mm

EU är etablissemangets verk. Om EU agerar lika klumpigt som svensk regering och särintressen så väljer man att bakbinda sig själv. Om omvärlden förstår att EU döljar kunskap om mänsklighetens mest avgörande händelse så kan omvärlden diktera villkoren. Britterna kan själva skriva utträdesvillkoren, Ryska intressen får fritt spelutrymme etc. Frågor kommer också att ställas. Skulle Britterna ha valt att lämna en union med copyright på Medelhavets återfyllnad? Skulle de avstå inflytande till den omfattande omvärdering av mänskligheten som händelsen innebär? Har min kritik av lokal jämtländsk korruption medfört en fördröjd allmän kännedomen om Medelhavets återfyllnad på så sätt att hinder lagts som indirekt hjälpt omröstningen till förmån för BREXIT?

 

Slutsats: Svensk regering kan inte få något stöd för döljande av Medelhavets återfyllnad hos övriga EU. Stödet från EU har undertecknad.

Det är svårt att hålla ihop andra när man inte kan hålla ihop sig själv!

 

Carl Festin, 12/2 2017

Tillbaks till start.