Tillbaks till start.

Östersunds kommunfullmäktiges ansvar och skuld för global terrorism.

Kindberg åtalad men brotten har aktivt understötts av politikerna. (10/12 2018).

Dagen efter, den 18/4 2018, Kindberg anhållits är det presskonferens med ordförande Tord Andor. R: Kommer ni att revidera det här? Andnor: Vi har revisorer som följer vår verksamhet. ( Den de väljer ny om han har invändningar. jmf nedan.) R: Har ni aktiverat några revisorer nu? Andnor. Nej, vi har inte känt något behov av det. ( Det behov jag från allmänheten såg inför bokslut för 2016 såg inte styrelsen då och inte heller för 2017. Inte bara styrelsen utan hela KF var fullt införstådda med att någon granskning och kritik inte skulle tillåtas från revisorerna.) Kindberg har rekryterats utifrån sin förmåga och fräckhet att kringgå regelverket. När våra folkvalda vägrar granska Kindberg är det ett informellt godkännade av att hans uppdrag är att begå brott. Han har således skött sitt uppdrag i enlighet med uppdragsgivarnas önskemål. Bengt Rådman som vägrade köptes däremot ut.

Politiker,verksamhetsledning och personal i Östersundhem mörkar allt de kan. (30/11 2018).

Johannes Merbom var för Östersundshem en katastrofalt illa gjord rekrytering eftersom han såväl ifrågasatte vad personalen jobbade med som att han var helt obefläckad av den korruption som politiker, verksamhetsledning och personal så ivrigt stöttat under Daniel Kindbergs ledning. Kindberg han inte ens börja i företaget innan hans vidlyftiga affärer började dränera företaget. 2006 fick Fältjägaren AB köpa 180 hektar av I5:s övningsområde från Östersunds kommun för 11 miljoner kronor. I samband med affären skrevs ett ramavtal med Östersunds kommun, där Fältjägaren AB förband sig att bygga 200 lägenheter på området till 2010. Ann-Sofie Andersson känner sig misstänkliggjord när jag anser att Östersunds kommun öser pengar över PEAB medan Andersson tycker det är rätt pris och en god affär. Med affären hade PEAB köpt hela I:5 om totalt 217 hektar mark och 80 000 kvm i byggnader för sammanlagt 66 miljoner. Som del och senare helägare av marken har PEAB också tillförsäkrat sig ett byggmonopol.  Några lägenheter bygger inte PEAB. Då uppdras istället åt Östersundshem att bygga. VD Bengt Rådman kräver som upphandlingslagen stipulerar konkurrensutsatt upphandling. Daniel Kindberg, då VD för Fältjägarna AB, vägrar släppa in något annat byggbolag på PEAB:s tomtmark annat än PEAB. Så avgår plötsligt den 57 år gamle Bengt Rådman utan någon som helst annan anställning eller tryggad inkomst. In i han ställe kommer Daniel Kindberg som debuterar med en vidlyftig affär. Östersundshem köper av PEAB tillbaka knappt 20 hektar av skogsmarken för 127 miljoner. 1/9 av de 180 hektar mark som kommunen 2006 sålt till PEAB för 11 miljoner. Även denna gång tycker Ann-Sofie Andersson och hela Östersundshems styrelse att det är en god affär. Ser man till kvadratmeterpriset så har markens värde från 2006 till 2014 ökat över 100 gånger. Så kommer flyktingkrisen och Kindberg direktupphandlar 100 Attefallshus + 50 ytterligare på avrop från Pilgrimsta hus sedan han försäkrat sig om att Ann-Sofie Andersson gett sitt tysta medgivande. Direktupphandlingen till fantasipriser i feb 2016 motiveras av det akuta behovet för att fylla Migrationsverkets behov av flyktingbostäder. Problemet var bara att Migrationsverket varken hade behov eller hade beställt dem så helt plötsligt stod Östersundshem med 100 attefallshus till ett kvadratmeterpris mycket dyrare än att bygga riktiga fullvärdiga hus. Konkurrensverket reagerade men ordförande, styrelse och politisk ledning hävdade att inga fel gjorts men blev så småningom fällda i förvaltningsdomstolarna. När jag tillfågade Tord Andnor i KF vad som gjorde husen så dyra när jag som enskild kunde köpa ett Attefallshus för 50 000 kr/st så steg Andnor fram. Han läste från en lista med vad som ingick och hur fantastiskt exklusiva hus det var. Det föranledde mig att senare samma dag, via mail, begära kopia på listan. Listan meddelade dock Andnor att han tyvärr tappat bort och letat förgäves efter den. Oppositionen, företrädd av Bo Svensson, kritiserar dock offentligt och ifrågasätter under hela Attefall-tubulensen Andnors roll som ordförande. Detta förvånar eftersom Bo Svensson (C) är vice ordförande i Rådhuset AB, Östersundshems ägare. VD är Undo Järvirova och ordförande Ann-Sofie Andersson. Rådhuset AB  kan således avsätta såväl ordförande Andnor, styrelsen och VD Kindberg när helst de så önskar. Däröfr skall Bo Svensson agera i Rådhuset AB och inte i media. När jag på KF frågar om detta framgår det att Rådhuset AB enbart är ett skenbolag ämnat för att förhindra insyn i kommunal verksamhet. Ann-Sofie Andersson berättar att ordförande i Östersundshem tillsätts av KF och ansvarsfrihet beviljas av KF. Oppositionens företrädare Pär Jönsson ( M ) rättar med att KF väljer en företrädare med KF:s uppdrag att bevilja Östersundshems ledning och styrelse ansvarsfrihet. På min retoriska fråga vad som händer om vederbörande inte beviljar ansvarsfrihet svarar Jönsson. Då väljer vi en ny! Jag anmälde mig, åberopande av min akademiska examen och erfarenhet bland annat som controller, som valbar för att granska Österundshems bokslut för 2016. Min kandidatur har bemötts med tystnad. Hela den politiska ledningen oavsett majoritet eller opposition är rörande överens om att dölja alla missförhållanden. Majoritetens politiska pris är att Bo Svensson får tillfälle att visa sig i media för att stärka sina aktier till en eventuell framtida kommunalrådspost. Svensson arbetsgivare, Mittmedia, har ekonomiska problem så kommunalrådspostens tryggare arvode är angeläget. När Ekobrottsmyndigheten slår till mot Östersundshem går det inte längre. Då ryker såväl VD Kindberg, vice VD, ordförande samt resten av styrelsen. Fram till Ekobrottsmyndighetens tillslag och även efter uttryckte Ann-Sofie Andersson sin nära vänskap med Kindberg. In som ny tillförordnad VD tas en Christer Sundin som extern ledamot suttit i den avgående styrelsen för Österundshem. Inte heller han har agerat på Kindbergs oerhört höga kostnader han åsamkat Östersundshem. VD i ägarbolaget Rådhuset AB,Unto Järvirova som också passivt stått och tittat på, blir ordförande i Östersundshem och får granska sig själv och nästan hela den övrigt passiva styrelsen i Rådhuset AB ser sig manade att inta även styrelseplatserna i den nya styrelsen för Östersundshem. Från Rådhuset AB ordförande Ann-Sofie Andersson, (S) V.ordförande Bo Svensson, (C) ledamot Pär Jönsson (M) samt samma revisor Staffan Ekström (S) som också blir revisor i Östersundhem. Pär Jönsson och de övriga har fått den revisor de kan lita på för VÅ 2018 som inte kommer att ha några som helst invändningar även om 100-tals miljoner försvinnut ut i ur bolaget. Att intresset för en granskning av Kindbergs bravader och Österundshems brakförluster från den nya styrelsen är tämligen skralt kan man förstå. Det finns däremot ett genuint intresse av att dölja så mycket som möjligt hur det gått till när ett välskött kommunalt bolag, genom deras headhuntade VD, från 2014 till 2018 åsamkats skador för flera hundra miljoner. Då rekryterar man Johannes Merbom med erfarenhet av korruption i Ryssland. Den enda som inte sitter med fingrana i syltburken är Merbom som går seriöst in för uppgiften och blir omedelbart kritiserad när han inte förstår vad personalen gör,varför och om de överhuvud taget gör något annat än lyfter lön. Personalen klagar. Några krav vill de inte ha på sig. Det var betydligt bättre när miljonerna flödade ut ur bolaget och de hade en VD som rensade bolaget på alla tillgångar. Merbom fortsatte att försöka få personalen att göra något och då blev det bara för mycket. Allt som han kom djupare in i moraset desto farligare blev han. Alla överen om att han måste bort och nu visades politisk handlingskraft. Påstådda sexistiska uttalanden och inte personalens förtroende. Ser man till ledningsgruppens kvinnliga dominans så kan man ana att varje ifrågasättande från Merbom av deras egan ansvar för bolagets förfall inte sakligt kan bemötas. Försvaret blir därför att anklaga Merbom på osaklig grund för sexism och för manlig härskarteknik. Ny tillförordnad VD igen, Christer Sundin. Faran över och nu är ordningen återställd. Alla som backat upp Kindberg och tidigare inte gjort något när han tömt bolaget på tillgångarna har intagit de ledande positionerna för att fortsatt kunna dölja sina tillkortakommanden och upprätthålla såväl höga löner som arvoden. Faran Merbom är undanröjd. 

På 15/10 2018 skickade jag in en fråga till KF för svar den 18/10 om Österundshems styrelse köpt ut Bengt Rådman för att ersätta honom med Daniel Kindberg för att få en VD som visat såväl ambitioner, förmåga och erfarenheter av att kringgå regelverket. Jag förvägrades svar och skulle enligt KF-ordförande Hanna Wagenius få det skriftligt. Tre dagars stipulerad svarstid på allmänhetens frågor har blivit mer än 6 veckor utan svar. Vi får kanske nöja oss med att Tord Andnors svar till media att Bengt Rådman inte blivit utköpt. Andnor brukar tappa bort handlingar så han kanske minns fel och bara glömt hur det egentligen var. Några dagar efter Merboms avgång brann en av Österundshems lokaler på Stadsdel Norr där Kindberg verkat hemtamt i ett par decennier. Med Merbom borta kan man från Östersundshems håll göra storrensningar av alla komprometterande handlingar och hävda att de tyvärr försvann i den olyckliga branden. Hur det blir med den saken vet vi ännu inte men vi vet med all säkerhet att dessa politiker varit Kindberg, PEAB och andra aktivt behjälpliga i att blåsa Östersunds kommun på minst 3 miljarder. De har även för att slippa granskning och kritik aktivt motsatt sig inkomster i tjänsteexport på över 2500 miljarder för att slippa kritiken.

Konflikten med etablissemanget och korruptionen.

Att min beskrivning och bevisning av Medelhavets årterfyllnad 3500 f.kr. på alla politiska, rättsliga och andra myndighetsnivåer unisont motsatts har konsekvent hävdats beror på att denna, mänsklighetens största vetenskapliga framgång, är oförenlig med den offentliga kritik som riktats mot lokal Jämtländsk korruption. Korruption som är väl förankrad bland Östersunds fullmäktiges politiker och partier tillika samtliga riksdagspartier. Väl uppbackade av lokal och nationellt politiskt beroende media så undanhålls allmänheten kunskaper av globalt intresse med enormt skadliga såväl ekonomiska som humanitära konsekvenser. 

Jämtland är egentligen världens rikaste region.

Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr. innebar att mänsklig civilisations centrum utplånades varur dess rester vi nu byggt vår nuvarande. All religion, vetenskap och därmed all politik kommer att vara tvungen att förhålla sig till händelsen och därmed kommer de också att vara beroende av tillgång till kunskapen och copyrighten. En rimlig marknadsvärdering är därför att varje global medborgare frivilligt är beredd att avlägga 100 kr/år om tillgång till copyrighten villkoras politiskt och nyttjas som en garant för fred, försoning, demokrati och oberoende. För Sveriges 10 miljoner invånare, en miljard kronor, eller knappt 2 % av försvarsbudgeten. En högst rimlig och försiktig värdering av för att främja nämnda mänskliga värden som dock globalt blir 760 miljarder/år.

En summa som är 6 gånger större än vad hela Sveriges skogs och träbranschen genererar i tjänsteexport. En copyright och export direkt knutet till individ och därmed till Östersunds kommun och region Jämtland. En tjänsteexport som Östersunds och Jämtlands medborgare måste avstå för att Jämtländskt etablissemang och främst Östersunds KF aktivt motsätter sig för att skydda egna politiska särintressen, inblandning och oförmåga att hålla sig ren från korruptionens frestelser.

Att bygga varumärke.

760 miljarder måste investeras och dess avkastning är frivilligheten. Det är förmågan att övertyga om att investeringarna bidrar till mänskliga värden för att motivera och uppbära en frivillighet att betala avgiften. En frivillighet baserat på en avgift lagd på den media som köper tillgång till copyrighten. I relation till omvärlden benämns copyrightens ägare som Global Scientific Authority. Global Scientific Authority kan därför erbjuda omvärlden i stort sett obegränsad finansiering i projekt som bäst genererar mänskliga värden, d.v.s där behoven är som störst. En finansiell förmåga större än någon supermakt, valutafond eller FN kan konkurrera med. Utfästelser om sådana investeringar har det senaste året getts till Nord-Korea, Korea, Irak, Syrien, Etiopien och alla politiska processer som företräder och försöker bygga demokratiska värden. Detta med full kännedom av det internationella samfundet och även med full kännedom om att lokalt, svenskt och europeiskt etablissemang gör allt inom sin förmåga att förhindra det. Inför det internationella samfundets fulla insyn har ansvar och skuld för det senaste decenniets humanitära elände, i synnerhet i Syrien och Mellan-Östern, kunnat styrkas som en konsekvens av de aktiva kunskapshinder som lokalt, svenskt och även europeiskt etablissemang nu företräder i syftet att skydda politiska särintressen och korruption. Putin, Trump, Assad, Kim Jong Un, Netanyahu. Min offentliga kritik av lokal korruption är för det lokala politiska etablissemanget oförenlig med auktoriteten av mäsnklighetens främsta vetenskapliga genombrott. Skydd av ett etablissemangets och i synnerhet ett socialdemokratisk särintresse. Därmed även ett intresse för regeringen och det nationella etablissemanget att på alla sätt agera för att förhindra mina resultat allt politiskt stöd till enorm skada för Sverige och omvärlden.

Östersundshem

Ruljansen inom Östersundshem är bara en fortsättning av vad som försigått mellan Kindberg och kommunen allt sedan Mats O. Sundqvist rekryterade Kindberg till PEAB-ägda Fältjägaren AB för mjölkande av kommunen för sådär snart 15 år sedan. Kindberg rekryterades till Östersundshem för hans kompetens att undvika offentlig upphanling och konkurrens. Östersunds kommuns samröre med PEAB hade gjort Östersund till ett för byggbolagen eget Klondike. Med Kindberg som Östersund VD skulle även alla andra byggbolag kunna inkluderas och Socialdemokratin få en bredare bas och trygga sin maktposition. Två till tre miljarder har det kostat Östersundarna. För att dölja falskspelet försöker de nu på alla sätt skydda sig från kritiken och även motsätta sig den årliga avkastningen av mänsklighetens främsta vetenskapliga genombrott, Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr, på 760 miljarder. 

    

Ann-Sofie Andersson vill ha Daniel Kindbergs kompetens att kringgå offentlig upphandling där Tord Andnor fullt ut fyller rollen, att inte förstå någonting, när lagar och regler kringås och bryts. 

Kommunalråd Ann-Sofie Andersson (S) och Daniel Kindberg utgör själva sinnebilden av hur politiska och ekonomiska särintressen fått berika sig på medborgarnas bekostnad. Båda har i offentliga insändare anklagat mig för att misstänkliggöra dem i sina för i medborgarna allt igenom goda ändamål. Kindberg hotade till och med media med åtal om de fortsatta publicera min kritik. När konkurrensverket fått agerandet fällt och straffbelagt samt ekobrottsmyndigheten, polis och åklgare flåsar dem i ryggen så kan man i efterhand konstatera att om de beaktat min kritik så hade deras respektive framtid och personliga renomé sett betydligt ljusare ut. Östersundshem hade varit något hundratal miljoner i bättre ekonomisk status. Östersunds kommun har det senaste decenniet av byggkorruption mjölkats och förlorat mellan 2 och 3 miljarder på byggkorruption med fullt politisk uppbackning i Östersunds KF. 

Östersunds politiker agerara fullständigt huvudlöst och inkompetenta. Därför kan de inte ge sin främsta kritiker varken vetenskaplig och politisk auktoritet. Därför motsätter de sig inkomster på 760 miljarder/år. Nedan kan ses hur de hellre förgiftar Storsjön och Östersunds medborgares dricksvatten än ger någon politisk erkänsla till kritiker. De förstör också hellre natur och friluftsvärden än att ge någon erkänsla till kritiker. Det visar motståndet mot frågor drivna för att företräda de lokala medborgarnas samtliga intressen avseende Storsjön som vattenmagasin och som vattentäkt. Inte ens det faktum att mitt medborgarförslag löst en frågeställning som vattenmyndigheten försökt lösa , men tidigare misslyckats, är skäl som ger anledning för Östersunds KF annat än att inte bara förkasta förslaget utan även raljera över det. Korruptionens grepp om dessa själar är total och de är beredd att skada obegränst för att undvika att avslöjas. På SVT-forum näms de i sammanhanget som en av de fem mest korrupta kommunerna i landet.

                                                    

Bo Svensson som gett handlingsförlamningen ett ansikte. Kommer att försöka få Hanna Wagenius att skydda och försvara politisk oförmåga och kompromettera henne med samma misstag för att få ned henne till sin egen politiska och intellektuella nivå. 

Bo Svensson (C) Som vice ordförande i Rådhuset AB, bolaget som äger de kommunala bolagen och är helägare av Östersundshem. Har varit ägarnas näst inflytelserike och allianspartiernas främste företrädare. Han har med eftertryck visat vad det innebär att helt sakna politisk kraft och förmåga. Har nu blivit Östersunds ledande kommunalråd med höga ambitioner att dölja allt som kan läggas honom, partiet och övriga alliansen till last för Kindbergs flera hundra miljoners svindel.

Idén bakom Östersunds vatten och avlopp.

Östersunds vattentäkt är den samma som dess avlopp. Idén är därför ända sedan vattenclosseternas intåg att ha skita nedströms, Göviken och dricka uppströms, Minnesgärde. Ett litet men ändock ständigt flöde från Brunfloviken mot Indalsälven utlopp skulle föra avloppet norrut bort från vattentäkten. Rent vattenföringsmässigt kan Storsjön ses som från huvudfåran utlöpare av Indalsälven. Brunflovikens och Bergsvikens tillflöden är så små att omsättning främst skapas av utbytet orsakat av nivåförändringarna. Det innebär att när nivån i Storsjön stiger ändras flödesriktningen motsatt den naturliga och vi Östersundare långa tider skiter uppströms och dricker nedströms. I februari 2017 påtalades problemet Länsstyrelsen och Östersunds kommun avseende dricksvattnet och Bergs kommun för att fälla gruvdriften i Oviken som enligt uppgift använt sig av en vattenomsättningshastighet i Bergsviken på 3 ggr per år för mottagande av gruvdriftens lakvatten. En rimlig bedömning är istället att omsättningen av Bergsvikens vattnen tar mellan 15 och 20 år och gruvdriftens intressen överdrivit omsättningshastigheten med en faktor 50 gånger. Sedan februari 2017 är gruvbrytningen i Oviken därför ett helt dödat projekt.

Jämtkraft AB, reglering och Östersunds vatten.

Vattenregleringsföretagen ägs av kraftindustin och har gjort det till sitt signum att skylla alla problem med höga vattenstånd, översvämningar, låga vattenstånd och skador på fiske, fågelliv, friluftsliv etc på nederbördsvariationer. Storsjöns medeltapp är 250 m3/sek och motsvarar ca 17 höjdmeter nivå. Eftersom Storsjöns medeldjup är 17 meter så omsätts hela sjön definitionsmässigt en gång per år. Regleringsmarginalerna är så stora att man med en flottör skulle kunna styra Storsjön på exakt samma vattennivå och exakt på centimetern över hela året. Regleringsföretagens uppgift är dock att maximera vinsten för kraftindustin genom att spara vid lågt pris och sälja vid högt, d.v.s. öka eller sänka nivån i magasinen efter förväntad framtida prisutveckling på elmarknaden. Någan annan hänsyn än vinst för kraftindustrin behöver inte vattenregleringsföretagen ta så länge de håller sig inom vattendomens ramar med smärre tillägg, dämnings- gränserna. För Storsjön min 290,50 och max 293,25 m.ö.h. D.v.s ett spann på 2,75 meter med ett över året spelrum på 17 meter.

Medborgarförslag.

Eftersom vattenregleringsföretagen ägs och företräder elproducenternas intressen så innebär det att vi medborgare som ägare av Jämtkraft AB kan ställa helt andra krav än enbart ekonomisk avkastning för dem. De natur och friluftsvärden vi värderar högre än Jämtkrafts vinst skall därför genom medborgarnas ägarroll i Jämtkraft AB också hävdas. I detta syfte lämnades ett medborgarförslag om tydligare ekonomisk styrning av Jämtkraft AB för att bättre tillgodose natur och friluftsvärden. Pär Jönsson klev upp i talarstolen och motiverade avsalget på en sådan nivå att det framgick att han inte förstår någonting. Hans yttrande ger bärighet för detta citat. " Välsignad vare den man som när han ingenting har att säga, avstår att med ord bekräfta detta faktum." George Elliot. Östersunds KF avslog medborgarförslaget. ( KF 18/6 2018)

 

Vid samma fullmäktige önskades av Florian Stamm ( MP), ordförande i miljö och samhällsnämnden, besked om vart kommunen tippat snömassor som helt orenade smälter ned och rinner rakt ut i vår vattentäkt. Snötippen i Odenskog är utrustad med en reningsanläggning som smältvattnet passerar innan det rinner ut i Lillsjön, Odensalabäcken som mynnar ut ett par km uppströms Östersunds kommuns vattentäkt. Vid Sportfältet tippades enorma mängder snömassor på markområde i direkt anslutning till Odensalabäcken som därför, helt utan någon som helst rening, också rinner ut ett par km uppströms Östersunds kommuns vattentäkt. Ytterligare två stora högar i Torvallaområdet som på samma sätt rinner helt orenade ut uppströms vattentäkten samt ett flertal andra närmare innerstaden och Frösön. Av Naturvårdsverket klassat som miljöfaligt avfall vars sand och grusrester inte får återanvändas på vägarna. Florian Stamm vägrar berätta vart alla upplägg är och hävdar på KF att "det är ju bara snö." Enligt bild ovan innebär det att när Storsjöns nivå stiger anrikas Brunfloviken med all skit som rinner ut i den och som sedan måste passera förbi Östersunds kommuns vattentäkt när vinterns tappningar av Storsjön börjar. Miljöpartisten som publikt drivit bygget av expresscykelvägar, projekt som syns, för att ge honom och MP en kommunalrådspost i ett gemensamt intresse med S och Ann-Sofie att gynna byggkorruptionen. I tron att det inte skall synas låter han dock förgifta och förorena vatten för Östersundarna och sannolikt många fler som har Storsjön som vattentäkt. Trots detta oetiska flörtande med etablissemnaget och byggkorruptionen blev han blåst på kommunalrådsposten. 

   

Florian Stamm har en annan barndom än vi som vuxit upp i den Jämtländska naturen. Hans Mellaneuropeiska bakgrund innebär att han kan definiera det som "bara snö" även när det innefattar alla miljöfarliga utsläpp från bilar, däckslitage, vägslitage, skräp, sand, grus och tonvis med hundbajs.

  

Kjell Svantesson (S), efter misslyckad bedrägerisejour i Småland räddad av partiet.

Kjell Svantesson är Jämtlands svar på Erdogan. Det som inte passar får inte frågas. Om och det som inte passar skall även allmänheten hållas okunnig och fullmäktige skrämmas till tystnad. I gengäld står han som garant för "familjens " ledamöternas oinskränkta politiska beskydd. På min fråga i fullmäktige om det fanns någon av ledmöterna som hellre valde att stötta vetenskapen och tillfoga länet 760 miljarder istället för att skydda politiska särintressen och korruption avbröt han innan ledömterna själva fick svara. 760 miljarder och global fred är ändamål som får ge vika för att inte störa Svantesson lokala diktatoriska passion och position. Eftersom han till följd av valutgången förlorat sin position så står hans hopp nu till att Hanna Wagenius skall axla hans mantel. Hon har redan börjat med att motsätta sig offentliga frågeställningar i Östersunds KF.

Världens mest syniska terrorister.

Terrorism frodas i miljöer där människor känner sig maktlösa och åsidosatta av ledande politiska och ekonomiska krafter. Socialdemokratin har gjort det till sin politiska idé att företräda svaga och utsatta och som ädla och genomgoda förtjäna rollen som Sveriges ledande politiska kraft. Den politiska idén som företrädare för fred, försoning, mänskliga rättigheter etc. spricker om det inte finns några konflikter. Att som enda EU-land erkänna Palestina, vars politiska ledning har som huvudmål att utplåna Israel och enligt HRW torterar sina medborgare till tystnad, innebär en garant för att odemokratiska politiska intressen håller konflikten igång, palestinernas lidande intakt, och ger bränsle åt alla Mellan-Österns konflikter. På samma sätt som odemokratiska arabiska ledares företräds intressen, inte i omsorg för Palestinernas sak och inte för att lösa problemet, utan för att intrigera i regionen och ha ett ädelt internationellt intresse att företräda. Politiskt och ekonomiskt stöd till Iran och Turkiet samt vapenexport till Saudi-Arbien skall trygga metallarbetarnas och Löfvéns forna arbetskamraters jobb inom försvarsindustrin.

  

Sveriges regering har från den 1/1 2016 representantion i FN:s säkerhetsråd. Som medlem i världens främsta internationella organ har Sveriges regering och dess representant har hela tiden haft full kännedom om, men aktivt motsatt sig kunskapen om Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr. Olof Skoog har låtit miljontals människor lida och tusentals dött i strider för att skydda svenska särintressen och korruption. Nu svälter 14 miljoner Jeminiter under Olof Skoog och svensk regerings försorg.

     

Högförräderi och brott mot mänskligheten.

Nämnda individer är exempel på individer som företräder egna, politiska särintressen och korruption. På nationell, regional och i synnerhet kommunal nivå och gör de bortvalet av ett 760 miljarder årlig svensk tjänsteexport. Ett bortval enbart företrätt av maximalt en procent av Sveriges befolkning. Det är i strid mot grundlag och konstitution med juridisk beteckning, högförräderi. På den internationella arenan är det ett bortval av humanitära värden för fred, försoning, demokrati och oberoende. 

Affärsidé, frivillighet.

Beskrivningen och bevisningen av Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr är så fundamental för allt mänskligt, religiöst, etniskt och vetenskapligt att ingen politisk eller vetenskaplig verksamhet kan uppbåda någon som helst trovärdighet utan tillgång till copyrighten. För tillgång kan konstitutionella krav på nationer och demokratiska krav på politiska rörelser sättas. Copyrighten borgar därför för fred, försoning, demokrati och staters oberoende. Copyrightavgiften åläggs media som genom tillgång får möjlighet att förmedla kunskap, nyheter och medverka i politiska och religiösa processer. Kunskapens fredsbevarande förmåga ligger i insikten att vi alla nu lever i mänsklig cilvilisation nummer 2 med en gemensam historisk bakgrund baserad på rester efter utplåningen av civilisation nummer 1. För en USD/månad och global individ skapas ett för medborgarna, deras länder, deras regeringar och copyrighten ett win-win-win intresse av att skydda och förvalta copyrighten. Detta ger motsvarande 100 kr/ år och individ eller 760 miljarder SEK/år. Det bästa sättet att erhålla en frivillighet att betala en  avgift är att investera där det ger maximalt humanitärt värde. 

Affärsidén gör copyrightens finansiella och humanitära förmåga mycket större än vad någon stormakt eller internationell organisation förmår.

Något som våra nationella, regionala och lokala politiker samt övrigt etablissemang gör allt i sin förmåga att förhindra. Just nu tycker de att 14 miljoner jeminiters svält och umbärande är för dem ett acceptabelt pris för att skydda egna särintressen.


Tillbaks till start.