Tillbaks till start.

Mellan-Östern skickade Erdogan för att lura Macron!

Mellan-Österns länder och Ryssland har anammat att kunskapen om Medelhavets återfyllnad fullständigt kommer att förändra det politiska villkoren i regionen.

Frågan som därför var nödvändig att klargöra var om svenska diplomater hållit EU och FN om Medelhavets återfyllnad okunninga. Skälet var att klargöra om EU:s och FN:s senare tids klumpiga politiska agerande hade skett utan kunskap om de förändrade politiska villkoren.

Frankrike och Macron var den ende europé med såväl representation i EU som permanent medlemskap i FN:s säkerhetsråd.

Mellan-Östern och Ryssland skickar Erdogan för att undersöka saken.

  Bud åt bl.a      

Macron visar mot Erdogan en attityd som avslöjar att han är helt okunnig om totalt förändrade politiska villkor. Han avslöjar därmed att svensk regering fört EU och FN bakom ljuset. Erdogan får styrkt FN:s och EU:s fullständigt huvudlösa politiska agerande beror på att svensk regering utnyttjat sina internationella representationer till inhemska politiska särintressen. De har fått den bevisning de behöver för att skydda sig själva mot FN:s anklagelser för krigsbrott.

Macron blir symbol för ett EU och ett FN som förlorat politisk trovärdighet och inflytande. De lever i en politisk värld som inte längre finns. Samtidigt sitter de länder och regeringar som EU och FN kritiserar med kunskaper som EU och FN saknar. De okunniga moraliserar och kritiserar de kunniga. Pinsammare kan det knappast bli.

  Wallström har lurat EU till dumheter.               Olof Skoog har lurat FN till dumheter.                       

                               

Wallström och Sveriges representant i FN:s säkerhetsråd, Olof Skoog, driver inhemsk partipolitik med EU och FN som redskap!

Fred och försoning i Mellan-Östern som förhindrat hundatusentals dödsoffer är intressen och humanitet som inte får lägga hinder för den svenska socialdemokratiska maktapparaten. 

Ett avslöjande att det i Sverige i flera år funnits, men som aktivt motsatts, kunskaper som kunnat förskona Mellan-Östern flera års krig och konflikter måste till varje pris döljas. Svensk inrikespolitiska syften har gjort att Macron, EU och FN framstår som löjliga och okunniga aktörer på den världspolitiska scenen.

" EU företräds av Kalle bakom"

Macron var i Kina som EU:s just nu främste ledare. Den främste representanten som: "Yesterday leader with yesterday news." Snart står han i Berlin med ett historiskt tal. " Dear Mr Putin, tear this wall down".

Östersund den 6/1 2018.

Carl Festin


Tillbaks till start.