Vad som beskrevs och förutsågs 5/12 2017 har hänt. Dessutom har USA också övergett och lämnat Europa bakom sig. (7/6 2018)

                                           Nobelprisets och kungahusets

förtroendekollaps.

  Svensk regering och etablissemanget fortsätter skada Sverige och omvärlden. 

 Mellan-Östern och arabländerna tar ledningen.

De inblandade intressena i Syrienkriget har anammat Medelhavets återfyllnad och har i de pågående fredsförhandlingarna i Geneve ett vetenskapligt instrument och förutsättningar långt över de förväntningar de hade. Unika kunskaper som svensk regering och särintressen i flera år ansträngt sig till det yttersta för att förhindra acceptans och allmän kännedom om. Detta med förödande konsekvenser för såväl svensk nation men i synnerhet Syrien och Mellan-Östern. Ju bättre parterna lyckas i Geneve desto större ansvar och skuld för krigets effekter i Syrien kan läggas på svenskt etablissemang. En drivkraft nog så interessant med alla pekpinnar som svensk regering genom Margot Wallström belagt mest varje nationell ledare i området med. Med acceptans av Medelhavets återfyllnad har Mellan-Österns och arabländerna tagit den vetenskapliga och politiska ledningen och kan nu själva hitta former för en fredsuppgörelse helt utan extern inblandning.

Det politiska initiativet förloras av USA och Europa.

Medan Mellan-Östern och arabländerna anpassar den poltiska verkligheten till historiska fakta så är USA och Västvärlden kvar i en historisk världsbild som inte längre existerar. Det degraderar dessa till en fundamentalistisk icke trovärdig politisk roll där det primära blir att upprätthålla det fundamentalistiska än att företräda vetenskapliga fakta. En för västvärldens demokratier fullständigt omöjligt roll och uppgift. 

USA och Rex Tillerson måste därför agera.

NATO och EU är till stora delar överlappande. NATO domineras av USA och har i Syrienkonflikten NATO-medlemmen Turkiet som såväl delaktigt som direkt berört. Turkiet är således väl införstådda med Medelhavets återfyllnad och dess betydelse för fredsprocessen i Syrienkriget. NATO är fullt införstått och kan mycket enkelt med sin tekniska förmåga granska och verifiera mina vetenskapliga resultat då positionerna för de detekterade är exakt och publikt angivet på www.resmalet.se. När Mellan-Österns alla länder och arabstaterna aktivt implementerat de nya vetenskapliga förutsättningarna i fredsförhandlingarna kan inte USA och NATO längre hålla det civila oinformerade. Rex Tillerson kommer därför att vid mötet den 6/12 2017 med EU:s utrikesministrar framlägga bevisning för Medelhavets återfyllnad. Därmed också fastställt att svensk regering och dess etablissemang är världen nu mest skadliga terroristcell som aktivt undanhållit såväl svenska medborgare som omvärlden kunskap som kunnat räddat 100 000-tals människoliv.

Nobelpriset.

När Nobelpriset utdelas i Stockholm för premiering av vetenskapliga framsteg sitter inbjudna det svenska etablissemang som gjort allt i sin förmåga att stoppa mänsklighetens viktigaste vetenskapliga genombrott. jmf www.zensur.se När fredspriset delas ut i Norge sitter dess etablissemang som gjort gemensam sak med sitt svenska dito och åsamkat 100 000-tals onödiga dödsoffer. Det enda motivet är att skydda svenska politiska särintressen och korruption. Nobelprisens och kungahusens förtroendekollaps kommer att bli förödande. Nobelpriset blir lika ärofullt som de av Hitler och Nazismen utdelade utmärkelserna. Svenskt etablissemang övertygar alla om att de är beredda att offra allt för att upprätthålla sin maktposition, även Scandinaviens mest prestigefulla institutioner.

Kristendomen contra Islam.

NATO och EU representera i praktiken även det kristna. Mellan-Östern och arabländerna representera på liknande sätt det muslimska. Det innebär att när de muslimska staterna redan vetenskapligt accepterat Medelhavets återfyllnad så lämnar de vetenskapligt  den kristna världen bakom sig i en fundamentalistisk ovetenskaplig position.

Slutsats.

Rex Tillerson har inget val än att han för EU:s utrikesministrar framlägga bevisningen för Medelhavets återfyllnad och peka ut Sveriges regering och etablissemang som världens just nu farligaste terrorsitcell. 

Östersund den 5/12 2017

Carl Festin

Atlantispartiet.

Tillbaks till start.