Tillbaks till start.

 Östersunds Arena.


När beslutet om Östersunds Arena skulle tas hade korruptionen runt Jämtkraft Arena gjort det svårare att styra hela projektet till PEAB.

Beslutsprocessen runt Östersunds Arena.

I den topografiska gropen och den enligt kunsultrapport helt otjänliga marken för bebyggelse sålde Fältjägaren AB till Östersunds Kommun för arenabygget. Helt otjänlig byggmark till ett högt pris och en myycket liten del av det markområde kommunen tidigare avstått och PEAB fått köpa för 66 miljoner, minst en miljard under marknadsvärdet.

Politiskt hade S-majoiteten investerade i mark på stadsdel norr innan själva placeringen var klar.

Jag ställde frågor och begärde av kommunen kalkyl och beslutsunderlag och ifrågasatte om det fanns några sådana alls.

Jajamän!
Håller helt och hållet med dig.
Men då måste man veta vad som skall KALKYLERAS och märk väl! Vi pratar här om kostnadsbedömningar gjorda på ett underlag som är tankar, ideer och inget ritningsunderlag. Jag hoppas att beslutsfattarna är medvetna om detta (har påtalat det hundra gånger) och att man under projekteringens gång tar sig tid ( får tid ) att göra jämförande kalkyler.
Denna process har styrts av politiker som har begärt och fått det underlag som man frågat efter.
Du måste vara medveten om att det egentligen inte ens finns en programhandling. Det enda man vet idag är att det skall byggas en arena som skall inrymma 3 isytor varav 1 a-hall som skall kunna fungera som arrangemangsarena för ca 3000 sittande åskådare, en gymnastikhall och en bandyplan(tror jag) samt därtill hörande allmänna utrymmen.

Jag säger så här: Gå och köp dig en pärsäck, byt ut lite av pärena mot äpplen, plommon och diverse annan frukt. Begär sedan att någon skall tala om för dig vad säcken kostar och vad den innehåller. Så är läget.

Tack för mig

Åtta dagar senare 28/ 4 2010 tog S-majoriteten i Östersunds Kommuns KF största investeringsbeslutet någonsin, 250 miljoner avsatt för arena. Placeringsval hade enbart stöd av ishockyklubben ÖIK. Ordförande i ÖIK var Erlanders vaktmästares dotterson Daniel Kindberg, tillika VD för Fäljägaren AB och PEAB:s intressen. Han var ävenså ordförande för ÖFK där Daniel Kinberg genom att representera såväl ÖFK som Fältjägaren AB i närliggande Jämtkraft Areanas arenabolag, i det hade 68 % av rösterna mot kommunens 32 %. I partnerskap mellan Ann-Sofie Andersson och Daniel Kindberg lyckades Ann-Sofie Andersson tvinga idrottsrörelsen att förorda placeringen i en topografisk grop, bortom räckvidd för barn och ungdomar, på mark som var olämplig till och med för villabebyggelse.

Överklagan.

Min överklagan till beslutet var var redan skriven när beslutet togs. Förvaltningsrätterna funderade till juni 2011 innan de kom fram till att även om de moraliska aspekterna var helt förkastliga så hade kommunen inte agerat olagligt, vilket jag naturligtvis inte delar uppfattning om. Det finns ett krav på god förvaltning av medborgarnas pengar vilket Österunds kommuns S-majoritet ständigt bryter emot. Media rapporterat inget om skälen som förvaltnigsrätterna hade att ta ställning till.

Under stoppet fick även oppositionen upp ögonen för missförhållandena i projektet.

Krav på en hållbar kalkyl ställdes och de pompösa föresatserna bantades rejält och sannolikt en merkostnad på minst 150 miljoner, bland annat för en tredje isyta, undveks.

Ändock blev Östersundarna rejält blåsta. En alterantiv och bättre arena på campus presenterades till en 200 miljoner lägre kostnad och betydligt bättre tillgänglighet för brukarna. Eftersom arenan primärt var ämnad, inte för idrotten, utan för att göra stadsdel norr till en socialdemokratisk framgång, så fick Östersunds medborgare betala 200 miljoner extra för något som blev idrottsligt sämre.

Upphandlingen.

Eftersom granskingen, omständigheterna och korruptionen runt den tidigare byggda Jämtkraft Arena var genomskådade så skulle det bli uppenbart svårt att göra ett liknande upplägg. Tomtmarken ägdes av Östersunds kommun och hela finansieringen skulle också ske av Östersunds kommun så alla förutsättningar för en offentlig och konkurrensutsatt upphandling förelåg. Konkurrens från alla mindre företag plockades bort genom att ställa krav på en tidigare motsvarande referensanläggning. De större kunde manövreras med den rådande byggkartellen. ( Jämför länken byggkartell och Konkurrensverkets tillslag 2012). PEAB fick bygguppdraget även denna gång utan konkurrens.

Odenvallen.

Problemet med Odenvallen var att den låg nära och perfekt i upptagningsområdet för barn och ungdomar. Med den kvar i drift var det uppenbart att den nya bandyplanen vid Östersunds arena skulle förbli outnyttjad när Odenvallen fått sin naturis. Detta politiska misslyckande var därför tvunget att undanröjas genom att döda Odenvallen som arena. Man angav besparingsskäl och rev den befintliga belysningen på Odenvallen och flyttade den till nya arenan. Den lösningen var sannolikt dubbelt så dyr som att sätt upp helt ny belysning och hade enbart till syfte att döda Odenvallen som ett bra alternativ för barn och ungdomsbandyn.

 

Organiserad kapitalförstöring för att rädda det politiska ansiktet.