Tillbaks till start.

 PEAB är ett bygg och anläggningsföretag grundat av bröderna Mats och Erik Paulsson.

Företaget har i flera sammanhang genom sin kontraktsstruktur försatt lagen om offentlig upphandling ur spel. I samband med bygget av nya nationalarenan, Friends Areana, åtalades Erik Paulsson och fyra andra av chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten för korruption.

PEAB var bland de företag som i maj 2009 blev dömda att tillsammans betala 500 miljoner i böter för ingående i den hittills största överträdelsen av konkurrenslagstiftningen. Det i den så kallade asfaltkartellen. Ca 75 miljoner blev PEAB:s totala andel fördelat på 3 olika PEAB-bolag avrundade miljonbelopp.

PEAB-asfalt AB: 33,5 PEAB-Sverige AB 40,0 PEAB-asfalt syd AB 1,5

En vecka efter dom i Stockholms tingsrätt var det invigning av Jämtkraft Arena, se separat redogörelse. Invigningstalade gjorde dåvarande kommunalråd Jens Nilsson ( S )och beskrev vilken förmån det hade varit att jobba tillsammans med en sådan person som Mats Paulsson.

Hela bygget, i likhet med andra PEAB-projekt, hade trots massiva protester och medhjälp av kommunens politiker skett helt utan konkurrens.

Genom köpet av det skandalomsusade och LO-styrda BPA så fick man nyckeln till den socialdemokratiska partiet och arbetsmetoderna hur man på alla sätt skulle jobba med socialdemokratiskt styrda offentliga organisationerna. Genom politiska kontakter lyckas få luckrativa kontrakt utan konkurrens. Delar av BPA köptes av norska Bravida och lika säkert som ammen i kyrkan avslöjades snart omfattande korruption. Det hela ingick i en stor härva där luftfakturor skickades mellan nyckelpersoner på storföretag. Pengar användes sedan via mellanhänder till bland annat fritidshus i Sälen. ( Aftonbladet).

För att lyfta företagets smutsiga profil tilldelades år 2010 Mats och Erik Paulsson Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap. Juryn består av främst landshövdingarna som genom medaljen kunde sudda bort en stor del av den korruptionssmuts som de själva som politiker och offentliga tjänstemän själva medverkat i.

Genom sitt helägda bolag Fältjägaren AB har PEAB monopol på allt byggande på denna för Östersund viktiga stadsdel. Inga seriösa företag investerar i byggande under sådana villkor och den inskränkningen har därför kostat Östersund ett stort bortfall i tillväxt och sannolikt 1000-talet arbetstillfällen. Till och med kommunens egna bostadsbolag, Östersundshem, vägrar att bygga på stadsdel Norr under rådande omständigheter. 

Sammanfattningsvis: Östersunds kommuns medborgare har på grund av Socialdemokraterna s nära samarbetet med PEAB förlorat uppemot 1 miljard i dåliga affärer och tusentals arbetstillfällen.

Som om det inte var nog! När Kriminalvårdsverket skulle bygga fängelse i Östersund sålde den socialdemokratiska majoriteten tomten till Brinova. Brinova som till 97 % ägs av holdingbolaget Backahill. Helägt bolag av familjen Paulsson. Att ingen annan än PEAB skulle få bygga på Brinovas mark var uppenbart och Kriminalvården drog handlöst med 100 miljoner satsade förprojekteringsmedel betalda av medborgarna var helt kastade i sjön.