Tillbaks till start.

Alla måste få sin demokratiska rätt, att välja eller välja bort, 760 miljarder per år i svensk exportinkomst.

På 1940 meters djup ligger Poseidopolis Atlantis dränkt, en forntida huvudstad med minst 300 000 invånare. www.resmalet.se 

Demokratileken! (10/10 2018)  

99 % av Sveriges befolkning skulle ha röstat för en tjänsteexport av 760 miljarder per år som regeringen och övrigt etablissemang motsatt sig och förhindrat allmän kännedom om. När en procents särintressen företräds av de folkvalda för att allmänheten hållits okunnig är det en statskupp och högförräderi. Medan politiker och media är fullt informerade om detta fortsätter de att leka demokratileken för att de är företrädare för den procent som gör allt i sin förmåga för att skydda politiska särintressen och korruption.

 Ja!  

Min bedömning är att 99 % av Sveriges medborgare vill förvalta och skydda copyrighten värd 760 exportmiljarder per år. Detta oavsett partitillhörighet. Beloppet är ca 6 ggr större än den nu största exportbranschen, skog och trä. Inkomsten skulle skapa förutsättningar att genomföra allt som samtliga partier har i sina program. Därför är det också rimligt att medborgarna kan personrösta på mig till riksdag, landsting och kommun oavsett parti. Samtycke har därför getts för samtliga partier i hela landet och är valbar överallt förutom i partilistor som stängt sina nomineringar.

Nej.

99 % vill dra nytta av mina resultat. Vilka är då den procent som inte vill? Det är naturligtvis det etablissemang som på alla sätt tror sig tjäna mer på att gynna egna särintressen och korruption. Det är regeringen, rättsväsendet,övriga myndigheter samt media som på alla sätt aktivt verkat för att förhindra allmän kännedom om Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr.  De förhindrar även copyrightens avkastningen 760 miljarder till förmån för Svenska medborgare och Svensk nation.

Slut på det politiska gnället!

Det är inte bara negativt att folk röstar nej till 760 miljarder/år. Alla som väljer etablissemangets nej har ju också röstat bort sitt mandat att gnälla på bristande resurser, låga löner och underbemanning i all, hel eller delvis offentligt finansierad verksamhet. Vi kan få fyra gnällfria år där all trovärdighet kan avföras dem som valt bort 760 miljarder. Gnäll från dem som tror sig kunna dra bättre nytta av att stödja politiska särintressen och övrigt etablissemang, i deras skydd av, och medverkan i korruption.

Affärsidé.

760 miljarder är 100 kr/år och global medborgare. Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr är så vetenskapligt, religiöst och därmed politiskt grundläggande att tillgång till copyrighten krävs för att framgent kunna ha något politiskt inflytande. Media åläggs således avgiften som frivilligt betalas av den globale medborgaren i samband med medial konsumtion. Den högsta betalviljan erhålls när medlen investeras i projekt som skapar mest mänsklig värde. Projekt som förhindrar krig och konflikter, lägger grund för demokrati och oberoende. Sannolikt merparten blir rena miljö och klimatinvesteringar. En frivilligt årligt erlagd avgift på 760 miljarder som investeras för att motivera frivilligheten genom att främja mänskliga värden. Ett svenskt globalt bidrag som svenskt etablissemang gör allt i sin förmåga för att stoppa.

 

Carl Festin, civ. ing  Industriell Ekonomi och världsledande historiker.

carlfestin@hotmail.com

Tillbaks till start.