Humana och ekonomiska priset för att dölja korruptionen. 

På 1940 meters djup ligger Poseidopolis Atlantis dränkt, en forntida huvudstad med minst 300 000 invånare.

Svenska särintressen försöker förhindra kännedom om detta genombrott för att då avslöjas även svensk byggkorruption med djup förankring i politisk, i synnerhet socialdemokratisk, nomenklatur.

Priset som rättsväsendet väljer att skydda särintressena.

Marknadsvärdering.   

. Samtliga etniska aspekter är mer eller mindre mynnande ur återfyllnaden och det innebär att jordens 7,4 miljarder människor är den marknadsmässiga målgruppen. Med återfyllnaden ökar världens förståelse för etniska skillnader vilket otvistigt innebär att det läggs en kraftig sordin på konfliktviljan. För mycket ökade förutsättningar för fred och samförstånd är en rimlig marknadsbedömning 100 kr per capita och år. Det ger ett marknadsvärde av 740 miljarder eller 3,7 miljarder per arbetsdag. Denna prislapp var för HD:s justitieråd Göran Lambertz men han tyckte ändock inte det fanns anledning att låta varken mig eller ämnesexpert styrka mina resulat.

Internationella anspråk.

Regeringskansli och rättsväsende är väl informerade om sannolika internationnella anspråk om de blir påkommen med att dölja för dem viktig kunskap. Om svensk stat blir avslöjad med att aktivt motverkat och dolt kunskap av stor betydelse för andra folk och nationer är följande scenario mycket sannolikt.

Konflikter.

Det finns en vedertagen uppfattning om att kunskap är konflikthämmande. Att den arabiska våren skulle haft betydligt större möjligheter till en fredlig utveckling i Syrien 2011 är alla i kriget inblandade parter betjänta av att hävda. Svenska särintressens döljande av kunskap som skuld till hela kriget är en tacksam räddiningslina för tusentals krigsherrar, IS, Assad, Putin etc. Svensk stats humana skuld är 4500 döda och 120 000 flyktingar för varje procent dessa företrädare lyckas belasta svensk stats agerande. Materiellt är skadan redan värderad till 2000 miljarder och varje procent ekonomiskt skuld som Sverige åläggs motsvarar således 20 miljarder. Till detta kommer alla andra konflikter plus krav från hela Europa för flyktingmottagande. Skillnaden på att föregå och bli betraktad som bidragande till fred eller att bli avslöjad och skuldbelagd för kriget är enorm. Alla utanför Sveriges gränser har en ekonomisk vinstpotential av att avslöja Sverige och lasta över egna kostnader. Förhållandena klargjorda men regeringen och rättsväsendet spelar högt för att skydda särintressen och korruption. Långsiktigt fullständigt ohållbart att avslöjande skall utebli. Det är värt att notera följande citat från SvD 15/3 2016, Kriget i Syrien, av Gunilla von Hall.

"Allt detta för att ett dussin syrier gick ut i vårsolen den där ödesdigra marsdagen med hopp om mer demokrati och mindre diktatur så som man sett i Tunisien, Egypten och Libyen."

Ett klart gångbart framtida historisk beskrivning  är: " Allt detta för att svenska särintressen valde att dölja Medelhavets återfyllnad för att skydda inhemskt korruption."

Jordbävningar.

Medelhavsområdet är frekvent drabbat av jordbävningar där orsaken finns att hitta i återfyllnadens ökade marktryck. En grov uppskattning är att jordplatterörelserna och återfyllnaden är orsakande till jorbävningar i Medelhavsområdet i proportionerna 20 procent respektive 80 procent och således merparten av för områdets vetenskap av okänd grund. Förutsättningarna att skydda sig från humana och materiella skador ökar enormt med kännedom om orsaksgrunden. Fel besked i L´Aquilla 2009 gav falsk strygghet  och två års fängelse för den ämbetsman som aviserat faran över. Svensk stat, myndigheter, rättsväsende och media arbetar aktivt för att hålla denna kunskap för Medelhavsområdet okänt för att skydda egna särintressen.

            

Två jordbävningar i Italien respektive Turkiet. Länder som sannolikt skulle tycka det var angeläget att svenska särintressen inte dolde huvudorsaken.

Religioner.

4 miljarder människor har sina värdingar,lagar och samhällen baserade på någon av världsreligionerna Judendom, Kristendom och Islam. Grunden och utgångspunkten för dessa är syndafloden. Till värdet skall läggas hur mycket 4 miljarder människor är för att få den naturvetenskapliga förklringen till grunden för deras religion.

     

EU och Grekland.

Sedan 2010 har Grekland till sin redan underminerade ekonomi lånat ytterligare. Svt-text 11/10 2016. "Tillsammans med stödfonden EFSF, en föregångare till ESM, har euroländerna därmed sedan 2010 snart betalat ut över 170 miljarder euro i nödlån till Grekland. Grekland har under krisen även fått bilaterala nödlån från andra euroländer, stöd till banksystemet av Europeiska centralbanken och nödlån av Internationella valutafonden."

I beskrivningen och bevisningen av Medelhavets återfyllnad är det Grekland och dess ö-värld som har de absolut bästa förutsättningarna att turistiskt och därmed ekonomiskt gynnas. Det sammanfaller med att det är det mest angelägna landet inom EU för ekonomisk återhämtning. Svenska regering, som lånat ut 100 miljarder kronor till Grekland, väljer dels en förhöjd risk för att Sverige inte skall få medlen tillbaka liksom en mycket förhöjd ekonomisk risk för hela EURO-gruppen. Något som hotar hela EU:s existens.

Vem kan eller vill skydda regeringen och dess särintressen?

Carl Festin, civ. ing  Industriell Ekonomi och världsledande historiker.

Tillbaks till start.

carlfestin@hotmail.com