Tillbaks till start.

SÄPO som svensk motsvarighet till Stasi och Gestapo.

Familjen Stasi, Gestapo och SÄPO.

Stasi.

Ministerium für Staatssicherheit, MfS, allmänt känt som Stasi var Östtysklands säkerhetspolis 1950-1990. Stasis mott var, "Schild und Schwert der Partei" (Partiets sköld och svärd). Klart och tydligt en organisation för att skydda partiet och dess särintressen. 

Gestapo.

  Meine Ehre heisst Treue. ( Min ära heter trohet.)

Geheime Staatspolizei. Nazitysklands säkerhetspolis. Gestapos uppgift var att "utreda och bekämpa alla tendenser, som kunde vara farliga för staten". De hade bemyndigande att utreda "förräderi, spioneri och sabotage" samt uttryck för olagliga handlingar mot "staten och partiet". Nazisternas främste jurist, dr Werner Best, konstaterade "Så länge som Gestapo följer ledningens vilja handlar organisationen lagligt". Gestapo var särskilt undantaget från skyldighet att inför administrativa domstolar ansvara för sina handlingar. Dessa domstolar var annars den normala vägen för en medborgare att utkräva rätt mot statens åtgärder. Den tyska polisen var underställd förbundsländerna men som i ett första steg centraliserades och underställdes Heinrich Himmler. Därefter separerades det från ordningspolisen och så småningom utvecklades Gestapo till en organisation som bekämpade Nazistpartiets motståndare.

En socialhistorisk undersökning av cheferna för Stapo-Leitstellen och Stapo-Stellen 1938/1939 i Tyska riket, Ostmark och Böhmen-Mähren visar på en hög eller mycket hög utbildningsnivå. 95 procent hade avlagt studentexamen (framförallt i humanistiska ämnen) och 87 procent hade efter denna avlagt en juridisk examen.

SÄPO.

 

SÄPO är den svenska säkerhetspolisen. Likheterna med Gestapo är slående. Först har polisen centraliserats, ordningspolisen och SÄPO organisatoriskt separerats med SÄPO direkt underställt justitiedepartementet eller vår egen motsvarighet till Heinrich Himmler, Morgan Johansson.

Som i den socialhistoriska undersökningen så har svenska poliser och jurister samma rekryteringsbas som Gestapos. Främst humanister och samhällsvetare som genom en fullständig solidaritet till den politiska makten, dold under ämbetets regelverk, anser sig enbart utföra sina plikter, oavsett vilka humanitära övergrepp som beordras, förväntas och av dem verkställs.

Varför SÄPO är att likställa med Stasi och Gestapo.

På SÄPO:s hemsida står följande:  Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen.

SÄPO har full insikt i att svensk regering och särintressen gör allt som står inom ramen för dera förmåga att hindra såväl sveriges medborgare som omvärlden kännedom och kunskap om min beskrivning och bevisning av Medelhavets återfyllnad. SÄPO vet också att det innebär att Sverige som nation förlorar såväl enorma summor och vetenskaplig prestige på regeringens agerande. Enligt konstitutionen skall de folkvalda företräda befolkningen men väljer att istället att obegränsat skada nationen såväl som omvärlden. SÄPO vet att ansvar och skuld på grund av agerandet kan komma att åläggas svensk nation och då i synnerhet för Syrienkrigets konsekvenser. Det finns ingenting i svensk regerings och deras underlydande särintressen som ur demokratisk synpunkt skall skyddas och bevaras. Det vore för svenska medborgare och omvärlden istället att betrakta som en guds försyn om deras makt och fullständigt odemokratiska styre föll.

Den enda uppgift som SÄPO just nu ägnar sig åt är således att skydda den centrala statsledningen. Om de följde det demokratiska uppdraget som de framställer sig som förasvarare utav skulle de för länge sedan häktat regeringen. 

SÄPO vet således att svensk regering och särintressen genom att aktivt undanhålla mina kunskaper indirekt gjort sig skyldig till Syrienkriget och tusentals pågående etniska konflikter. Konflikter som genom mina kunskaper, dess konsekvenser kraftigt reducerats eller konflikterna helt uteblivit. Enbart i Syrien 400 000 offer och ca 12 miljoner flyktingar.SÄPO vet att de skyddar världens just nu mest orsakande och onödiga konfliktskapande intresse. Relativt de onödiga humanitära och materiella skadorna de indirekt skapar är de att betrakta som världens just nu överlägset mest skadliga terroristcell.

Klassiska konflikten extremism mot extremism.

Som ovan beskrivet saknas SÄPO allt demokratiskt mandat för att skydda svensk regering och dess särintressen. Den globalt mest skadliga och i alla avseenden företrädande odemokratiska intressen. Intresset för att utmåla de nazismen och NMR som det stora demokratiska hotet är en klassisk strid när två var för sig odemokratiska intressen försöker göra sig till tals som folkets ädla företrädare medan det enbart handlar om eget odemokratiskt maktbegär. Journalisten Björn Jensen var yrkesverksam som socialdemokratisk journalist, bland annat på Arbetarbladet, när han parallellt arbetade för Stasi. Under valåret 2014 väckte Arbetarbladet debatt när de på nyhetsplats började omnämna Sverigedemokraterna som "rasistiska Sverigedemokraterna". Dåvarande chefredaktören Daniel Nordström försvarade benämningen med att Sverigedemokraterna är ett parti med rötter i rörelsen Bevara Sverige Svenskt. Trots försök att tvätta bort historien visar texter av partiets företrädare att partiet i grunden står för samma åsikter som när det startade, menade han. Klassisk retorik för att dölja Arbetarbladets egna mycket intima och brottsliga spionverksamhet för DDR-diktaturens räkning. Arbetarbladet ingår i Mittmediakoncernen och delar redaktionell material med Gefle Dagblad.

Folkhjälten Brevik och de nazistiska sanningsbärarna.

I samband med NMR:s planerade demonstration mobiliserade SÄPO, polis, åklagare och hela etablissemangets förkämpar för att på alla sätt försvåra och förhindra demonstrationen och dess budskap. Jag klargjorde då att regeringen och särintressena motsätter sig mänsklighetens största vetenskapliga genombrott till ett exportvärde för nationen av 750 miljarder per år samt en oerhört stor vetenskaplig triumf. Detta för att skydda egna särintressen och korruption. Att jag av dessa intressen förvägrats framställa mina resultat och bevis är en sak. Däremot är det fullständigt demokratiskt oacceptabelt att den information som jag under flera år ställt till regeringen och etablissemangets intressen för att styrka mina resultat, men som de vägrat acceptera, inte också skall ställas till den andra organisationens förfogande vid eventuellt åtal. Att gynna det ena odemokratiska intresset till nackdel för ett annat är fullständigt oacceptabelt. Det skulle belasta den demokratiska trovärdigheten. De vetenskapliga framgången som jag i många år försökt att få regering som särintressen att förvalta och skydda kommer således att vid åtal ställas till NMR:s förfogande. Att odemokratiska, svenska som utländska, kan göra sig till vetenskapens sanningssägare med enormt stor erövrad politisk auktoritet, har varnats för allt sedan jag i början av 2015 vetenskapligt styrkte mina resultat. Det är omöjligt för svenskt rättsväsende att lagföra någon som anklagar företrädare för etablissemanget som folkförrädare. Det skulle enbart rendera i att dessa åtalde, med mina resultat, kan styrka att folkfärrädarna frånhändar Sverige 750 miljarder per år. Dessutom åsamkar de omvärlden stor skada som sedermera kan åläggas nationen och helt undergräva nationens självständighet. Mer substans för folkförräderi går inte att uppbringa. Regeringen och särintressen valda en strategi som gör Brevik till politisk martyr och NMR till sanningssägare.

                                                                              

         Politisk martyr.                                                                                                                 Förmedlare av vetenskapliga fakta och sanningssägare.

Fredlöst etablissemang.

När NMR, terrorister, eller vad än det må vara, finner att etablissemanget aktivt motsätter sig mänsklighetens största vetenskapliga genombrott med obegränsat skadliga konsekvenser så  inser de att de har politisk legitimitet för allt våld mot etblissemangets främsta företrädare. NMR hade i sitt demonstrationståg plakat med sådana av dem typiska folkförrädare. Därför påpekades problemet. Allt våld mot vad som av dessa intressen betraktas som folkförrädare kan ges politisk legitimitet genom att påvisa konsekvensen av att de motsätter sig mina resultat. NMR vinner såväl det vetenskapliga försprånget som den politiska sanningen genom att till nationen föra 750 miljarder samt internationell respekt som fredsskapare om de skulle åtalas. En insikt som skulle innebära ett fredlöst tillstånd för de individer som NMR utpekar som folkfärrädare. Attentaten mot polisen såväl i Helsingborg som i Västerås anförs av Dan Eliasson som ett angrepp mot samhället. I ett åtal mot för alla förövare med den etiketten kan förtjäntsfullt försvara sig med att de angriper världens just nu mest skadliga terroriscell. Stefan Löfvén påförde omedelbart Akilov samma etikett. Världens mest korrupta rättsväsende kommer att få uppenbara problem att ge Akilov och eventuellt andra förövare ett demokratiskt och rättfärdigt försvar. Det är förpassat till att fortsätta fuska för att skydda politiska särintressen och korruption.

SÄPO:s katastrofala motdrag!

Enligt ovan har det styrkts att SÄPO endast uppfyller ett villkor i sitt uppdraget. Att skydda den centrala statsledningen. Alla demokratiska funktioner förenade med uppdraget har de sedan länge avfört från agendan. Regeringen och särintressena har valt en strategi som medför en politisk legitimitet för våld mot världens just nu mest skadliga organisation. Det baserat på samma grundval som man tillåter våld mot IS och andra terroristorganisationer. Svaret kom den 4/10 2017 via SVT-text förmedlat till TT av SÄPO:s " senior analytiker" Ahn-Za Hagström. " SÄPO:s uppdrag innebär att man ska bedöma NRM:s avsikt och förmåga att begå ideologiskt motiverad brottslighet och ingripa vid misstanke om brott. "  SÄPO:s inofficiella politiska funktion och roll har synats.

Världens skadligaste organisation kommer att åberopa sina maktmedel och våldsmetoder för att skydda sig mot all politisk opposition genom att lagföra alla som rubbar regeringen och etablissemangets särintressen.

 

Östersundd den 5/10 2017

Carl Festin, Atlantispartiet 


Tillbaks till start.