Tillbaks till start.

Kustbevakningen i partipolitiskt propagandaprojekt.

KBV 002 Triton, partipolitisk propagandaprojekt.

Officiella uppdraget.

På regeringens uppdrag och under unisona mediala hyllningar löpte KBV 002 Triton ut från Stockholm den 19:e Maj med uppdrag att göra en humanitär instats i Medelhavet. Vad det inofficiella och verkliga var kan man fundera över. Att det inofficiella inte skall röjas beror bara på att detta skulle skada regeringens politiska förtroende. Eftersom även det officiella är tillräckligt komprometterande för att rasera regeringens förtroende så behövs inga spekulationer i vad som är det verkliga och inofficiella.

Den humanitära kalkylen.

Min beskrivning och bevisning av Medelhavets återfyllnad förklarar på ett mycket logiskt sätt etniska skillnader. Denna kunskap kommer att ge en helt annan ömsesidig förståelse mellan folkgrupper. De bidrar alla till sin del av en gemensam historia kopplat till mänsklighetens mest betydelsefulla händelse och katastrof. Varje etnisk grupps historia är en pusselbit i den gemensamma. Att alla etniska grupper bidrar till den okända och viktigaste händelsen i den egna historian kommer att lägga kraftig sordin på konfliktbenägenheten och stridsviljan. Denna kunskap har regeringen Löfvén, underlydande myndigheter och övrigt etablissemang, aktivt motverkat och motsatt sig. Konsekvensen är att de åsamkar fullständigt onödig och obegränsad humanitär skada och lidande. Detta är tusenfalt drabbande relativt den räddningsinsats som Triton kan göra. Det humanitära priset åsamkat är således tusenfalt högre än effekten av räddningsinsatsen. 

  Cynismen regerar.

Den humanitära kalkylen styrker att svensk regering är fullständigt likgiltig inför omvärldens lidande. En sådan regering skickar naturligtvis inte, på skattebetalarnas bekostnad,  kustbevakningens fartyg för att rädda desperata och nödställda afrikaner. Det finns därför sannolikt ett helt annat inofficiellt uppdrag. Detta genomförs i ett propagandamässigt uppdrag vilket säljs in till medborgarna som en humanitär räddningsinsats av afrikaner. 


Regeringen och särintressen underblåser krig och konflikter för att skapa flyktingarströmmar till Sverige och inhemsk efterfrågan. För att dölja de sanna syftet framställer man sig som human, solidarisk och tolerant flyktingmottagare. I inhemskt propagandasyfte skickas, under stort medialt spektakel, kustbevakningen på räddningsuppdrag i Medelhavet. Det vore hundrafalt humant effektivt att följa svensk grundlag och konstitution genom att förvalta och skydda beskrivningen och bevisningen av Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr. Däremot skulle det inte ge varken flyktingar eller propagandamässiga räddningsinsatser. En cynismens seger över förnuftet! Cynismen skall även beaktas i perspektivet att regeringen sedan mars 2015 haft full tillgång till fakta och bevisning som gör att det vet att min beskrivning omöjligt kan vara fel. Just därför är de så angelägna om att den inte kommer till allmän kännedom och cynismen avklädd in till full nakenhet.

Östersund den 5/8 2017

Carl Festin, Atlantispartiet Tillbaks till start.