Tillbaks till start.

Släcker Trump ned världens mest skadliga terroristcell?

Trump har satt hela det förutsagda och mer därtill för att släcka världens skadligaste terroristcell. ( 7/6 2018 )

Trump förnedrade Löfvén inför global publik. (7/3 2018)

Trump berömde Sverige för dess insatser att få hem amerikanen Otto Warmbier. Tyvärr i så dåligt skick att han dog. Förtjäntser som han ålägger Sverige tack vare deras realtioner med Nord-Korea. Det är bara den mest inbitne och naive socialdemokrat som inte förstår att det är en offentlig förolämpning av Löfvén och Sveriges förmåga. Trump hyllar sig själv genom att påtala att han var den förste att säga att Sverige skulle få problem beroende på sin förda migrationspolitik. Ur handelsfrågan gick Löfvén helt tomhänt. Löfvén tvingas ducka inför alla journalisterna frågor. Det enda som räddar Löfvén från global förnedring är att hans träff med Trump bara rapporteras på svensk hemmaplan.

EU-kommissionär Cecilia Malmström missar inte tillfället att för svensk publik visa hur kraftfullt EU agerar för att skydda jobben i Europa. Strafftullar på jordnötssmör och läppstift skall få Trump till besinning. Bättre än så kan det inte bli när det gäller att styrka att EU är en kraftlös mus i de globala perspektivet och organisationens existens måste ifrågasättas.

Trump straffar Sverige och EU. (4/3 2018)

Trump har skapat sig ett bra förhanlingsläge gentemot Sverige och Löfvén. Först stålet och sedan fordonsindustrin. Regeringen Löfvén och svensk socialdemokrati har inte en enda vän kvar i världen.

Trump straffar Sverige. (2/3 2018)

Trump har inför mötet med Stefan Löfvén skapat sig en förhandlingsposition med 25 % tullavgifter på stål och 10 % på aluminium. Att USA inte skulle låta sig förnedras på den globala arenan för att skydda svenska politiska särintressen och korruption var ingen högoddsare.

Vad vet USA om Medelhavets återfyllnad?

Strategin att låtsas som att kännedomen om Medelhavets återfyllnad inte finns, och i så fall det är korrekt helt saknar värde, är den strategi som regeringen och övrigt svenskt etablissemang valt. Den strategin är inte gynnsam för omvärlden. Den delar uppfattningen att detta är mänsklighetens största vetenskapliga genombrott. Genombrottet förklarar etniska skillnader med tillhörande konflikter så den valda förnekande strategin ställer till med oerhörda problem. Ett helt ovärderligt verktyg för fred och försoning undanhålls den globala allmänheten. Konsekvensen är att krig och konflikter får fortsätta samt eskallera för att svensk regering och övrigt svenskt etablissemang vill skydda egna särintressen. Den mänskliga rättigheten till mina kunskaper undanhålls hela den globala allmänheten med 100 000-tals onödiga dödsoffer, mänskligt lidande och enorma materiella skador till följd. Det gör svenskt etablissemang till världens skadligaste terroristcell till vilken ingen vill knytas.

EU och FN.

Sverige som EU-stat och som medlem i FN:s säkerhetsråd har naturligtvis alla förutsättningar att skapa fred och försoning genom att stötta mina vetenskapliga resultat. Istället har man försökt lura EU och FN. Genom att medverka i olika svenska initiativ så försöker man den vägen låta ansvar och skuld för kriget i Syrien även spilla över på dem. Alla som på samma sätt komprometteras i syfte att skapa alianser i att förneke mänsklighetens viktigaste vetenskapliga genombrott. Att Sverige ägnat sig åt detta ränkspel till stor humanitär skada har dock de drabbade länderna i Mellan-Östern hållits fullt informerade om. EU och FN:s förtroende och inflytande i Mellan-Östern har därför i regionen fullständigt raserats.

USA.

USA kan naturligtvis inte låta sig politiskt bakbindas på samma sätt som EU och FN. För dem finns bara ett sätt kvar att agera. Stefan Löfvén bjuds in för att Donald Trump skall visa honom bilder på det Poseidopolis som svensk regering och särintressen gjort allt att förneka. Trump får förmånen att avslöja mänsklighetens största vetenskapliga genombrott och samtidigt krossa världens skadligaste terroristcell. En politisk framgång som ger honom evig erkänsla.

  

USA främste president någonsin.

Bevisen ingen ville se.

Vad Trump kommer att visa för Löfvén är bilder från Poseidopolis. Det bevisar inget mer än den bevisning jag själv har som svenskt rättsväsende och svensk media i tre år vägrat ta del utav. Det blir spännande att se hur världen kommer att ta emot dessa nya kunskaper och därmed får vi också en utvärdering av vilken skada som svensk regering åsamkat omvärlden. I bästa fall får vi en omedelbar lösning på konflikterna i Mellan-Östern med konsekvensen att de tre sista årens krig och dödande kan åläggas svensk regering och det svenska etablissemanget. Jag är övertygade om att Trump, Putin, Assad, Erdogan, Netanyahu och alla arabländers ledare kommer att göra det yttersta för att få en snabb fred till stånd.

Värderingen.

Copyrighten har globalt värderats till 750 miljarder/år. Synes som mycket men Sveriges andel är 1/750 av jordens befolkning och således en miljard. Det utgör 2 % av Sveriges försvarsbudget. DN rapporterer om en utredning som kräver 180 miljarder i tillskott fram till 2030. Om Sveriges regering valde att minska de internationella spänningarna kan man såväl undvika 180 miljarder i tillskott samt minska det befintliga med 2 miljarder. Då spar man fram till 2030 ca 200 miljarder på ca 10 miljarders insats. För konfliktdrabbade regioner oerhört mycket bättre kalkyler än för Sverige. I detta perspektiv är 750 miljarder en mycket rimlig och till och med mycket låg värdering.

Från nationell tillgång till nationell belastning.

Inte ens världens stösta ekonomiers politiker skulle avstå en tjänsteexport för 750 miljarder/år utan att bli betraktad som landsförrädare. Sveriges regering och övriga särintressen har aktivt motsatt sig mina resultat och därmed även dessa inkomster. Den skada det åsamkats mig skall därför gäldas av svensk nation. Ackumulerat förlorad tjänsteexport är nu drygt 1750miljarder som därför blir yrkat skadestånd på 1750 miljarder.

Återvinning.

Som nationell angelägenhet skall min copyright av svensk nation förvaltas och skyddas. Skadan på 1750 miljarder skulle om den blev kvar inom Sveriges gränser inte påverka ekonomin skadligt, snarare tvärtom. Kapitalet skulle överflyttas från ineffektiv offentlig förvaltning till privat verksamhet med hela världen som potentiell marknad. Eftersom regeringen och etablissemanget på alla sätt motsatt sig mina resultat så är de inte heller lämpliga att förvalta och skydda min copyright. Andra och bättre partners måste hittas.

Partners.

Konflikterna i Mellan-Östern och då i synnerhet i Syrien och Irak har skapat ett enormt behov av kapital. Att investera copyrightens avkastning i det krigshärjade Mellan-Östern är därför mycket bättre partners. Mellan-Östern är en region med mycket stort behov och utav globalt intresse. Istället för ett ovilligt Sverige blir det en hel regions intresse och en global angelägenhet att förvalta och skydda min copyright. Bra för alla utom de svenska medborgarna vars regering gjort allt i sin förmåga att förhindra kännedom och avkastningen av copyrighten. En nationell skuld på 1750 miljarder som Mellan-Österns länder kommer att vara mig behjälplig i att kräva. I synnerhet som kriget i Syrien helt kunnat undvikas om Sveriges regering och etablissemang efterlevt Sveriges grundlag och konstitution.

 

Genom att använda den globala politiska arenan för inhemska partipolitiska intressen har Wallström skapat krig och hämdlystna nationella ledare överallt i världen.

Mannen utan land!

Att Donald Trump skulle träffa Stefan Löfvén utan att presentera bildbevis på Poseidopolis synes osannolik. Han har möjlighetena att presentera mänsklighetens viktigaste vetenskapliga genombrott. Om han skulle överlåta det till någon annan skulle det amerikanska folket aldrig förlåta sin president. Listan är oändlig på ledare som skulle vilja göra detta i hans ställe. Om Putin, Assad, Un eller någon annan gör det för att Trump avstått så vore det höjden av förnedring för USA. Att låta någon högerextrem kraft för allmänheten avslöja den vetenskapliga sanningen, som etablissemanget vägra berätta i flera år, ligger också i den politiska risken att kliva i Löfvéns spår. Hela västvärldens högerextrema ges en permanent politisk bas som sanningssägare. Det är därför mycket stor sannolikhet för att Stefan Löfvén åker till Trump som svensk statsminister och återvänder som mannen utan land. Det svenska oberoendet har spelats bort för att skydda politiska särinteressen och korruption.

Mannen utan land.

Carl Festin

Atlantispartiet.

 

Tillbaks till start.