Tillbaks till start.

Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr är det största vetenskapliga genombrottet någonsin!

Nyttjande av kunskapen kommer att vara grunden för all framtida demokratisk politisk retorik. 

Alla avsteg kommer att betraktas som fundamentalism.

 Svensk regering har fått ultimatum:

Erkänn den vetenskapliga triumfen med dess fördelar och sluta skydda särintressen och korruption

alternativt 

 Förlora tillgång till copyrighten.

 

Svensk regering har valt att förlora tillgång till copyrigheten!

Svensk regering har valt att frånhända sig samtliga departement.

 De är nu utestängda ca 100 år framöver.

En demokratiskt nödvändigt åtgärd för att undanröja att  fundamentalistiska värderingar upprätthålls till skydd för särintressen och korruption.

Regeringen och särintressena har för att dölja korruption att förlita sig på inkompetens och världen mest korrupta rättsväsende. De har att försvara sig mot undertecknad som måste värja sig från copyrightintrång och kan förlita sig på ämnesmässig världsledande kompetens.

 

Göran Lambertz. Svenskt justitieråd. Ser Sture Bergwall som seriemördare för att han anser att rättssäkerheten kräver att domstolar inte skall erkänna fel. 

Expert areas.

Rikskucku och utan något som helst allmänt förtroende. Meriter som gör att han för regeringen gör allt de önskar. Utsedd att vara juridiske målvakt för att dölja korruption.

Alan Simmons, Distinguished Professor. UNLV. Min beskrivning enligt Allan Simmons: "thank you! all very interesting, that's for sure!"  Det tyckte han redan 2014 innan jag detekterat Poseidopolis och allt annat som därefter finns detekterat och beskrivet på www.resmalet.se.

Expert areas.

Archaeology, origins, and consequences of agriculture, arid lands adaptations, paleoeconomy, island colonization, multidisciplinary research, cultural resource management, anthropological ethics, Near Eastern, Mediterranean, Southwest, and Great Basin archaeology.

Carl Festin, civ. ing  Industriell Ekonomi och världsledande historiker.

 

carlfestin@hotmail.com

Tillbaks till start.