Tillbaks till start.

 

ÖFK och Driftaren AB 

 

 

Den 3:e, 4:e och 5.e April 2013 hade ÖP avslöjande reportage om Östersunds kommunens gynnande Jämtkraft Arenas driftbolag,  Driftaren AB. Bolaget var helägt av ÖFK och via generösa driftbidrag kunde kommunen avlöna ÖFK:s spelartrupp. Denna information hade sänts ÖP tillhanda redan i  september 2012. De visste även att jag av såväl ÖFK:s ordförande Daniel Kindberg, kommunjurist Staffan Hillström och politisk ledning begärt, men nekats, tillgång till insyn i transaktionerna mellan Östersunds kommun och bolaget. ÖP fick kopior på vår omfattande maildialog. Vid kommunfullmäktige  12/12 2012 vägrade kommunalrådet Ann-Sofie Andersson att lämna ut uppgifterna jag begärde. Alla mina kritiska insändare censurerades. Den 28/3 2013 skrev jag därför till Mittmedias VD Thomas Peterssohn och påpekade bristerna i lokal rapportering samt att alla mina insändare som tog upp ämnet censurerades. Detta med kopia till de lokala tidningarna ÖP och LT. Mindre än en vecka senare gjordes enbart i ÖP totalt 6 helsidor granskning av Driftaren AB. Kritisk medial granskning av lokala makthavare måste ske på direkt order av överordnad boende utanför Jämtland.

Miljöpartiets kommunalråd var efterklok och förklarade att när hon var ny på sin post varit alltför generös med bidrag till Driftaren AB och ÖFK. Socialdemokraternas kommunalråd Ann-Sofie Andersson, som satt som ordförande i Arenabolaget, hade däremot full insyn i arenans driftskostnader. Hon ville skapa ett mervärde och förhöjt marknadsvärde i PEAB:s närliggande fastighetsbestånd med ett  fotbollslag högt upp i seriesystemet avlönade Östersunds skattebetalare.