Tillbaks till start.

Fältjägaren AB. ( PEAB )

Fältjägaren AB är ett fastighetsbolag som tog över gamla I5-området i Östersund till ett pris av ca 55 miljoner. 80 000 Kvm fastighetsyta fortfarande vid affären delvis hyrd av Försvarsmakten samt 37 hektar tillhörande mark. Priset var det samma som staten genom Fortifikationsverket låtit Östersunds kommun fått betala för att ta över området. Statens intresse med ett mycket lågt pris var att ge Östersunds kommun en gynnsam start som kompensation för nedläggningen av I5.

Mats O Sundqvist som lokal finansman med ägarintressen såväl i eget fastighetsbolag FABÖS som i PEAB fick Ann-Sofie Andersson som kommunens främste representant att överlåta I5-området utan att tillfråga några andra intressenter. Köpet överklagades men kommunen motsatte sig klagandes invändningar som krävde en marknadsmässig värdering. Även övningsområdet på 180 hektar överläts sedermera för 11 miljoner. Se kommunalrådets offentliga gnäll nedan över min kritik. Med byggmonopol på  217  hektar central och stadsnära mark från centrala Östersund och norrut har seriösa företagare inga som helst skäl att etablera sig i Östersund då PEAB har byggmonopol på stans mest attraktiva markområde.

Fältjägaren AB har efter diverse turer nu helt övergått i PEAB:s ägo.

Med alla fastigheter och det enorma område som I5 upptar så var den rimliga marknadsmässiga bedömningen uppemot 1 miljard. Således har Östersunds kommuns medborgare via Ann-Sofie Anderssons försorg översänt ett grundkapital på ca 950 miljoner till Fältjägaren AB.

Förutom ett antal återköp av Östersunds kommun på flera miljoner så har Fäljägaren AB redan avsålt en liten del av området för 220 miljoner.

Således har Fältjägaren AB till sina ägare enbart i mark och fastighetsaffärer redan generarat uppemot 200 miljoner i ren vinst med merparten av marken och byggnaderna kvar.

Med återståend mark och byggnader värderade till 750 miljoner så är Östersundsbornas gåva till PEAB-koncernen 950 miljoner genom främst kommunalråd Ann-Sofie Anderssons försorg.

Sammanfattningsvis:  Östersunds kommuns medborgare har på grund av främst kommunalråd Ann-Sofie Anderssons samarbetet med PEAB förlorat uppemot 1 miljard i dåliga affärer och tusentals arbetstillfällen.

( De kasernområden som ingick i Fortifikatinsverkets avyttring till statens bolag Vasallen AB 1/10 2005 för 185 miljoner var P 18 (Visby), P 10 (Strängnäs), A9 (Kristinehamn), I 5 (Östersund), Amf 1 (Rindö) samt flottiljområdet för F 4 (Östersund) och skolområdet för Arméns tekniska skola och Försvarshögskolan (Östersund)  Drabbade kommuner av de militära nedläggningarna hade förköpsrätt.

 Klipp ur Ann-Sofia Andersson insändare den 14/10 2011 kritiserar Carl Festin.

2006 fick Fältjägaren AB även köpta 180 hektar av I5:s övningsområde från Östersunds kommun för 11 miljoner kronor. I samband med affären skrevs ett ramavtal med Östersunds kommun, där Fältjägaren AB förband sig att bygga 200 lägenheter på området till 2010. Ann-Sofie Andersson känner sig misstänkliggjord när Carl Festin anser att Östersunds kommun öser pengar över PEAB medan Andersson tycker det är rätt pris och en god affär.

....Därefter sålde kommunen resterande mark (före detta I 5 övningsområde) till samma ägare och skrev ett avtal om hur exploateringen skulle gå till.

Priset för marken var detsamma som kommunen fick betala till Fortifikationsverket (7 miljoner kronor), plus den vinst som kommunen beräknade kunna göra vid en exploatering i kommunal regi (4 miljoner kronor) det vill säga totalt 11 miljoner kronor. Exploateringsavtalet innehöll samma principer som vid exploatering av andra områden i kommunen.Carl Festin kan fortsätta kritisera och misstänkliggöra oss för det vi gör för att utveckla Östersund. Den friheten har varje medborgare.

Vi är dock övertygade om att hela utvecklingen på Stadsdel Norr visar att vi agerat på ett sätt som gynnat Östersunds utveckling.

AnnSofie Andersson (s)
Kommunstyrelsens ordförande i Östersund

Hela insändaren: http://www.op.se/opinion/insandare/full-politisk-enighet-bakom-beslut-och-avtal-om-gamla-i-5

Min kommentar: Kommunala Östersundshem köpte 2014 tillbaka knappt 20 hektar av marken för 127 miljoner. Även nu tycker Andersson att det är rätt pris och en god affär.

Efter ÖP:s censur av insändare fick byggkorruptionen i Östersund åter börja härja fritt.

Efter fortsatt förmögenhetsöverföring från medborgarna till PEAB så fanns underlag även för ÖP:s journalister att göra det jag av dem förhindrats göra.

 

https://storify.com/Mittmedia/markaffaren-ostersundshem-peab‎

När PEAB lämnar Östersund och Fältjägaren AB skall upplösas så blir överblivne VD:n, Daniel Kindberg, ny VD på kommunala Östersundshem. Det är han som inleder och genomdriver markköpet för 127 miljoner från Fältjägaren AB. Han blåser även PEAB:s aktieägare på en fastighetsaffär för 25 miljoner genom att sedermera själv köpa fastigheten för bara 7. När det blir känt så påpekar Kindberg också att i så fall det finns kritik så är det PEAB:s aktieägare som blivit lurade och kan klaga, ingen annan. Av någon outgrundlig anledning klagar ingen från PEAB när deras avgående VD blåser dem på 18 miljoner. När Kindbergs Östersundshem betalar 127 miljoner för mark som Östersunds kommun några år tidigare sålt till Kindberg som VD i Fältjägarna för motsvarande 2,6 miljoner för så finns naturligtvis en stor tolerans mot att Kindberg blåst dem på 18 miljoner även om han gjort sig skyldig till mycket grov trolöshet mot huvudman.

Däremot är Kindberg oskyldig för brottet om han kan styrka att PEAB, genom hans försorg som VD i Östersundshem, fått så bra och indirekt betalt att PEAB:s aktieägare inte kan åberopa grov trolöshet mot huvudman. Då är han från PEAB:s horisont han oskyldig. Eftersom Östersunds politiska ledning är så djupt involverad i korruption vid tidigare affärer, där Kindberg har alla detaljer, kan politikerna i Östersunds kommuns ledning inte heller klaga. De får således vackert förklara sig nöjda med att betala 50 ggr mer för marken än vad de några år tidigare fick när de sålde den till PEAB. Mest nöjd kan dock Kindberg vara.

. 

( Vanliga anställda inom IKEA får inte ha någon sidoverksamhet för att undvika dubbla solidariteter. Östersunds politiker ser inte detta som något som helst problem.)