Tillbaks till start.

Media skyddar storfinansen!

 Vid Davosmötet fanns all kunskap.

Kunskapen om Medelhavets återfyllnad och dess positiva effekter för fredsprocessen i Mellan-Östern har mycket aktivt det senaste halvåret framhållits mot områdets diplomatiska kår. Flera enskilda individer på Davosmötet ansågs därför av mig vara väl insatta i beskrivningen och bevisningen. Det förväntade är därför att de på något sätt skulle försöka undvika en finansiell krasch. Inte för att kunskapen är skadlig utanför att kunskapen ger nya infallsvinklar på krig och konflikter p.g.a. vad denna kunskap skulle innebära i maktförskjutningar. Att alla intressen skulle komma överens om en gemensam strategi var bortom det rimliga. Därför var ett börsfall nära efter Davosmötet mycket väntat.

  Sprickor i fasaden.

Den dagligen twittrande Donald Trump och hans administration har näst intill gått under jorden. De vet inte hur de skall möta dessa nya vetenskapliga röns effekter på den globala politiken. Ju längre tiden går desto uppenbarare är det att ingen gemensam lösning finns och storfinansen börjar sälja av. Att Trump så nära efter Davosmötet tystnat samt andra indikationer tyder på att Medelhavets återfyllnad analyseras utan att kunna leverera någon entydig konsekvens. Osäkerheten hur kunskapen om Medelhavets återfyllnad kommer att förändra makt och ekonomi ligger bakom börsoron.

 

Media räddar storfinansen med förhandsinformation.

Svensk media och i synnerhet Public Service motiverar sina anslag på att sin demokratiska funktion. De har haft full och ständigt påtalad information om såväl Medelhavets återfyllnad, dess fördelar för nationen och omvärlden. Ävenså vilka skador som det innebär att svensk regering och särintressen gör allt för att förhindra dess allmänna kännedom. Nu sitter den politiska och ekonomiska eliten med förhandsinformation på grund av att svensk media och i synnerhet Public Service valt att hålla allmänheten okunnig. Det är inte bara den svenska utan även den globala eliten som nu får tillfälle att berika sig. 

 

Storfinansens strategi.

När storfinansen har bestämt sig för att lämna aktiemarknaden och säkra sina vinster i pengar uppstår snart ett nytt intresse. När de lämnat vill de få svar på konsekvenserna. De kommer vilja undanröja osäkerheterna och tillse att mina kunskaper blir allmänt kända. Bedömningen är därför att storfinansen kommer att fortsätta sälja och sänka börsen. När de är hemma så blir Medelhavets återfyllnad en globalt spridd nyhet. De stora förlorarna bli som vanligt den oinformerade allmänheten som av media på alla sätt aktivt hållits utanför. Om media skött sin uppgift hade allmänheten först och i tid informerats.

     

   Sverige äger 37,3 procent av Telia. Finland som näst störts äger 3,2 procent. Såväl svensk regering som Telias styrelse har upplysningsplikt mot sina ägare. Svensk regerings döljande av Medelhavets återfyllnad som gör svenskt etblissemang till världens mest skadliga terrorist cell kommer att medföra så stor badwill att Telias värde kollapsar. När svenskarna vägrar att upplysa om detta måste Finlands regering besluta att sälja av hela Finlands bestånd. Detta besked kom den 7/2 2018.

Carl Festin

Atlantispartiet.

Östersund den 6/2 2018.

Carl Festin


Tillbaks till start.