Tillbaks till start.

Alla gymnasiestuderande ges av Global Scientific Authority bostadsgaranti.

Full kompensation för Migrationsverkets ekonomiska bortfall.

Från och med den 1/10 står ca 5000 ensamkommande imigranter utan bostad och ersättningar för att de hamnat i ett vacuum av politiskt dåligt ledarskap. Global Scientific Authority = den beteckning som internationellt används som företrädare av copyrighten baserad på beskrivningen och bevisningen av Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr, garanterar dessa 5000 ensamkommande fortsatt bostad och ersättning.

Svensk regering och övrigt etablissemang har aktivt, i strid mot grundlag och konstitution, motsatt sig dessa vetenskapliga genombrott och svensk tjänsteexport till värdet av 760 miljarder per år.

Den ackumulerade förlusten för svensk nation är nu ca 2300 miljarder och växer med 3,8 miljarder/dag. ( 760/200 arbetsdagar)

Global Scientific Authority erbjuder därför samtliga kommuner full ekonomisk kompensation i enlighet med den nivå som Migrationsverket fram till 1/10 utbetalar för de migranter som drabbats av oklarheter runt gymnasielagen.

Garantierna kan ges baserat på motsvarande inkomstbortfall och skada av 2300 miljarder som svensk stat har åsamkat Global Scientific Authority. Därtill det årliga tillskottet på 760 miljarder i inkomster såväl för Global Scientific Authority som svensk nation. En inkomst som Svensk regering och övrigt etablissemang valt bort i strid mot svensk grundlag och svensk konstitution.

Vad som krävs.

Om någon i Svensk regering, rättsväsende, politiker i riksdag, landsting eller kommuner, underlydande ämbetsmän eller tjänstemän,mediala chefer eller någon journalist väljer att företräda konstitutionen och inte etablissemangets särintressen så skulle ett dagligt nationellt inkomstbortfall på 3,8 miljarder omvandlas till en motsvarande svensk exportintäkt. I relation till den accepterade och valda skadan så är att göra 5000 ensamkommande bostadlösa för ändamålet att skydda politiska särintressen och korruption inget moraliskt eller etsikt problem.

Däremot bör övriga medborgare och allmänhet göras medvetna om detta etablissemangets mycket aktivt gjorda val.


Tillbaks till start.