Tillbaks till start.

SÄPO ger ut handbok i självförsvar!

Sverige inbillas leva i krigets skugga. (7/6 2018)

Det har aldrig tidigare varit så liten krigsrisk som det är just nu. De farhågor som fanns hösten 2017 såväl i Korea som Mellan-Östern har bara sjunkit ihop till ingenting. Att det svenska etablissemanget håller på att kollapsa är själva grunden till att SÄPO ger ut en handbok till de 50 000 av etablissemangets företrädare som bedöms bli mest utsatt för folkets reaktioner. Se nedan. MSB förbereder sig för kollapsen genom att också ge ut en handbok till hela Sveriges befolkning. Om krisen eller kriget kommer. Försvarsmakten genomför en spontanövning på nationaldagen och kallar in 22 000 hemvärnsmän. Något som inte skett på 40 år. Det vore enklare om de valde att för allmänheten berättade om Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr och etablissemaget aktivt dolt denna kunskap för såväl svensk som global allmänhet för att skydda särintressen och korruption. Man förbereder sig men säger inte varför utan lurar svensk allmänhet att Sverige står inför ett krigshot.

Handbok. (16/1 2018)

Sveriges regering, myndigheter, media och övrigt etablissemang har gjort allt vad de förmått för att förhindra allmän kännedom om Medelhavets återfyllnad.

Strategin vald enbart för att detta vetenskapliga genombrott är oförenligt med min offentliga kritik av politiska särintressen och korruption i synnerhet kopplat till byggindustrin med dess intima samröre med Socialdemokratiska partiet. 

För svensk nations vidkommande avstår man aktivt exportnetto motsvarande 6 gånger av hela träbranschens. Man avstår naturligtvis även en enorm internationell erkänsla och vetenskaplig prestige. Inget nationellt pris synes ännu vara tillräckligt högt för att skydda politiska särintressen och korruption.

I det internationella perspektive kommer och har redan mina resultat lagt kraftig sordin på konflikter och då i synnerhet i Mellan-Östern. Om mina kunskaper, av nämnda intressen, inte aktivt motsatts och motarbetats hade Syrienkriget med all sannolikhet kunnat undvikas.

Den svenska regeringen och dess etablissemang agerar olagligt i strid mot svensk demokratisk konstitution. I det internationella perspektivet är de världens just nu skadligaste terroristcell. En terroristcell som tar skydd bakom ett svenskt rättsväsende med ett oslagbart världsrekord i korruption.

Full bevisning har jag men även omvärlden för att styrka svenskt etablissemangs ansvar och skuld för nationella som internationella skadliga konsekvenser. Varje högerextremt angrepp eller terroristdåd riktat mot vad gärningsmännen definerar som angrepp mot etablissemanget kan juridiskt försvaras och motiveras som angrepp mot landsförädare och världens skadligaste terroristcell.

Att svenskt rättsväsende och dess beskyddare helt saknar möjligheter att skydda och juridiskt försvara etablissemanget har sedan länge påtalats. I ett flertal konkreta rättsfall även framförts. Enda kvarstående möjlighet för rättsväsendet är att fortsätta fuska till skydd för etablissemanget. De är i full aktion med att framställa bevis för utsagan att det är det mest korrupta rättsväsendet i hela världen.

Ju fler och spektakulära angrepp mot etablissemanget som rättsväsendet måste fuska bort desto mer ifrågasätts polis och rättsväsende. Ett sätt att minska exponeringen och att försöka avhända sig problemet att de varken polisärt eller juridiskt kan skydda etablissemangets företrädare så har SÄPO nu valt att dela ut 50 000 handböcker i självförsvar. 

 

Problemet med ett polisärt och juridiskt skyddat etablissemang har SÄPO-chef Anders Thornberg löst med att ge ut en handbok i självförsvar till 50 000 politiker. Han borde dela ut måndubbelt fler till ämbetsmän, poliser, domare, journalister etc och vad som klassas som etablissemang. Vill han veta vilka som betraktas som representanter för etablissemanget är NMR och andra högerextrama bäst skickade att redogöra för detta. För potentiella terrorismmåltavlor kan man tillfråga återvändade IS-krigare. För den internationellt åsamkade skadan har främst Assad ett omfattande underlag.

Östersund den 16/1 2018.

Carl Festin


Tillbaks till start.