Tillbaks till start.

Islamofobi och antisemitism i politisk förening.

Regeringen fortsätter att intrigera för att skapa motsättningar.

Medan Wallström skyller världens problem på judarna så angriper Löfvén, i samband med förintelsens minnesdag, muslimer som antisemiter. Väl understödda av okritisk Public Service och övrig svensk media så gör svenskt etablissemang allt vad som inom ramen för det möjliga att så splittring, motsättningar och underblåsa konfrontationer mellan Judar och muslimer såväl nationellt som internationellt.

Kunskapen om Medelhavets återfyllnad är ett redskap som helt kommer att lösa motsättningarna. En redskap som aktivt motsätts och undanhålls därför en fredlig försoning skulle styrka svenskt etablissemang som världens mest skadliga terroristcell.

                 

Löfvén har rollen som islamofob och judevän medan Wallström har tagit rollen som antisemit palestinavän.

 Landets två främsta representanter för internationell politik har satt sig i varsin ringhörna för att plantera anklagelser mot respektive sida för att upprätthålla skäl till stridigheter och motsättningar. En strategi som ges full exponering i media och som visar att svenskt etablissemang är fullständigt likgiltigt inför hundatusentals dödande och humant lidande i Mellan-Östern när det gagnar att de får fortsätta dominera politiskt och ekonomiskt inflytande i Sverige.

Man får kväljningar!

 

Östersund den 28/1 2018.

Carl Festin


Tillbaks till start.