Östersunds kommun sålde fängelsetomten i Verksmon till Brinova. Detta skedde när det blev klart att Kriminalvården hade för avsikt att bygge ett fängelse på tomten. Brinovas största ägare är Mats och Erik Paulsson. Därmed var PEAB given byggherre. Genom affären skulle bygget kringgå kravet på offentlig upphandling.

Östersunds kommuns avyttring av fängelsetomten till Brinova var än en gång i syfte att gynna PEAB:s huvudägare och kostade Östersunds kommun den etableringen. När Kriminalvården fick veta att PEAB var ende aktör som fått bygget utan upphandling drogs affären och därmed bygget av fängelset tillbaka. Ca 100 skattemiljoner i förprojektering var helt bortslösade. Kriminalvårdens fastighetschef Rolf Swensson åtalad i vad som betraktas som landet största muthärva någonsin med flera miljarder i potten. Att såväl PEAB som Östersunds kommun finns på samma arena och agerar i samma anda som denna mutskandal är helt i linje med alla förväntningar.  Valet för Östersunds kommun att sälja till Brinova när Kriminalvården planerar ett bygge på den blir dels att PEAB får byggmonopol men även att låta Brinova ta hand om all värdetillväxt som istället borde ha tillfallit Östersunds kommuns medborgare.  

Brinova ägt av Backahill Holding som till 97 % ägt av familjen Paulsson. Jämtländska och svenska skattepengar flödar i miljarder ned till familjen Paulsson i Ängelholm dels för visad solidaritet med Socialdemokratiska partiet men sannolikt mest för att de har tusentals hållhakar på Socialdemokratiska politiker runt om i hela landet.

Sammanfattningsvis:  Östersunds kommuns medborgare har på grund av samarbetet med PEAB förlorat uppemot 1 miljard i dåliga affärer och tusentals arbetstillfällen.

 

Tillbaks till start.

carlfestin@hotmail.com