Tillbaks till start.

 
Byggkartell och Östersunds kommun.Den 31 Januari 2012 gjorde konkurrensverket en razzia på 8 byggföretag i Östersund. Efter granskning av 14 upphandlingar gjorda av Östersunds kommun mellan 2007-2010 kom man till slutsatsen att det till 99,97 % sannolikhet låg en kartellbildning bakom. Utredningen hade initierats på tips från ett väl insatt vittne. Att det begränsades till 14 berodde på att konkurrensverket inte ville att Östersunds kommun skulle ana vad som var på gång.


Det kan bara tolkas som att konkurrensverket inte litar på Östersunds kommun. En kartell drabbar Östersunds kommun och dess medborgare. Det rimliga borde således vara att Östersunds kommun initierade en granskning och var väldigt positiv till den.Konkurrensverkets försiktighet ger tydliga besked om att Östersunds kommun inte är tillförlitliga medspelare utan tvärtom en riskfaktor som kan skvallra för byggföretagen.

Av detta kan utläsas att Östersunds kommun är medvetna och medspelare i att kartellbildning försiggår och förhållandet till PEAB blir därmed begripligt.

När den man har för avsikt att skydda allierar sig med förövarna så har man ett förhållande som kan liknas med misshandlade fruar som allierar sig med sina män. Notan för kartellen skickas till skattebetalarna.

 


Carl Festin