Tillbaks till start.

Likgiltighet är straffbart.

Alla som åberopar offentligt stöd för sin demokratiska uppgift är medborgarna underställda. Alla befattningshavare och auktoriteter som uppbär offentligt stöd i sin yrkesroll måste därför ställa sig frågan om deras enskilda insats skulle göra att spridningen av kunskapen om Medelhavets återfyllnad blev allmänt känd och vetenskapligt accepterad. Frågan de måste ställa sig är om deras insats skulle göra att sordin på konfliktbenägenheten kunde läggas och då i synnerhet i Syrien. I praktiken kan varje individ bidra men där antalet underställda eller annan maktfunktion innebär att den ledande rollens funktion är direkt inverkande på likgiltighetens omfattning. Valet att låta krig och konflikter fortgå fastän man har position och tillgång till kunskaper som kan begränsa, minska eller förhindra dem går under brottsbalken som likgiltighetsuppsåt  med maximalt 4 års fängelse.

Priset för att skydda svenska särintressen!

Östersund den 16/8 2017

Carl Festin, Atlantispartiet Tillbaks till start.