Tillbaks till start.

Hur mycket skadar svenska politiker sina medborgare?

Värdet av copyrighten.

Den global värderingen 100 kr/ person och år är enkel att motivera. Största post är alternativkostnaden för vapen och krigföring. Årligen ger det 740 miljarder som motsavarar ca 10 procent av globala vapeninvesteringarna. Fördelat på 200 arbetsdagar således 3,7 miljarder per dag. Sverige utgör bara drygt en promille av jordens befolkning så 99,9 procent är tjänsteexport. Det är det pris som svenska politiker kostar medborgarna varje dag för att skydda politisk prestige och aktivt motarbeta mänsklighetens största vetenskapliga triumf.

  

Stefan Lövén.

Om statsminsister Stefan Lövén erkände Medelhavets återfyllnad så skulle det räcka för att all svensk media skulle stå i givakt och vilja berätta och göra hela världen medveten. Det gör han inte! Vår statsminsiters politiska prestige kostar Sverige 3,7 miljarder per dag och är världens genom historien mest kostsamme nationelle företrädare. Uppbackad av alla särintressen som av hans förnekelse är beroende.

Övriga ministrar.

 Om en av de 23 övriga ministrarna skulle kasta prestigen skulle sannolikt också räcka. De kostar 160 miljoner/styck och dag.

Riksdagsledamöter.

Om en av de 349 riksdagsledamöterna skulle kasta sin politiska prestige skulle sannolikt också räcka. Varje ledamot kostar nästan 11 miljoner per dag i politisk prestige.

Regionfullmäktige i Jämtlands län.

Jämtlands politiker och Regionstyrelsen i Jämtlands län är sedan flera år tillbaka påtalade copyrightens ekonomiska och vetenskapliga värde. Copyrighten är personlig och dess intäkter hamnar i den geografiska region som ägaren bor. Om regionfullmäkte valde att kasta sin politiska prestige och valde att ställs sig bakom denna vetenskapliga triumf skulle det räcka för att få accetans av Medelhavets återfyllnad. 55 ledamöter försvarar dock sin politiska prestige till ett bortfall för Regionen Jämtland av nästa 70 miljoner/ dag och ledamot.

Kommunfullmäktige i Östersund.

61 ledamöter som mest i hela världen har anledning att kasta sin politiska prestige. Kommunen har ca 61600 invånare med en invånare som kan dra in 3,7 miljarder i tjänsteexport per dag. Det är mer än hela den årliga kommunala budgeten.Varje ledamots politiska prestige kostar Östersunds kommun drygt 60 miljoner/dag och ledamot. Dessa politiker skall nu banta budgeten under 2017 med 150 miljoner.

Orimliga krav på jämtarna!

Jämtland och Östersund har världens bästa ekonomiska förutsättningar. Dess politiker har även möjligheten att skapa en vetenskapligt och kunskapsintensiv lokal arbetsmarknad för dess ungdomar. Det är synnerligen stora ekonomiska och karriärmässig uppoffringar som Jämtlands politiker ställer på sina medborgare för att skydda politisk prestige.

      Jämtland, Jämtland jämt och ständut!

Finns inte någonstans i hela världen en plats med så stor politisk potential som i Jämtland och Östersunds kommun.Varje ledamot kan bidra med 60 till 70 miljoner/dag genom att avsluta sitt politiska uppdrag.

 

Östersund 31/10 2016

Carl Festin


Tillbaks till start.