Tillbaks till start.

 

Kommunal byrokratisk misshandel av Margot Ernkvist.


Margot Ernkvist vann miljöärende mot Östersunds kommun. Länsstyrelsen gav till fullo henne rätt. Saneringar skulle göras. Överklagan av Länsstyrelsens beslut skulle göras inom 3 veckor till miljödomstolen. Tiden för detta löpte ut i Mars 2011. Någon överklagan gjordes inte av Östersunds Kommun. Margot Ernkvist yrkande och Länsstyrelsens beslutet gäller. Gemene man tror då att saken är utagerad och kommunen fullgör vad dem ålagts. Så är dock inte fallet.

Eftersom kommunen inte överklagat så har inte heller Östersunds kommun fått någon miljödom emot sig. Östersunds kommun struntar därefter helt i Länsstyrelsen för att Länsstyrelsen saknar sanktionsmöjligheter. 

Ernkvist begär av kommunens Miljö- och Samhällsnämnd att kommunen skall fullgöra enligt Länsstyresens beslut. Utan resultat.  

Jag har lagt ned mycket möda för att hjälpa Margot Ernkvist och Östersunds kommuns arrogans mot såväl enskilda, Länsstyrelse som rättsväsendets roll fullständigt undergräver deras egan roll som trovärdig. 

Hur möter medborgarna detta problem? 

Enkelt! Kommunen springer själv ut och jagar medborgarna med olika påpekanden och miljöåtgärder. Ta striden mot miljö och samhällsnämnden som inte kan göra något så länge de är värsta miljögrisarna själva.


Carl Festin