Tillbaks till start.

Grundlag och konstitutionen!

Demokratiska uppdraget.

Grundlagen och konstitutionen tillåter inga andra alternativ än att de folkvalda skall företräda medborgarna.  

Beskrivningen och bevisningen av Medelhavets återfyllnad är till enormt ekonomisk och prestigemässigt värde för Sverige och dess medborgare. För omvärldens mycket angelägen kunskap för att förhindra, lägga sordin på och avsluta väpnade konflikter. Rimligtvis skulle minst 99 procent av Sveriges befolkning därför önska att Sverige aktivt agerade för att på alla vis stötta kunskapen och göra allt för att på alla sätt bevaka svenska intressen och copyrighten. Att som folkvald, underlydande myndighet eller media aktivt motverka resultaten strider mot grundlagen och konstitutionen.

Det olagliga agerandet.

Regeringen och svensk stat har i strid mot det demokratiska uppdraget på alla sätt motsatt sig mina resultat. De har fastställt att min beskrivning och bevisning helt saknar värde och samtidigt vägrat att till denna bedömning ta vetenskapligt stöd såväl som att låta mig framställa det med åberopat vetenskapligt stöd. Agerandet är relativt konstitutionens krav motsatta och är därför relativt grundlagen brottsliga. Hade jag varit nordkorean och kompis med Kim Jong-Un hade mina resultat sedan länge varit globalt erkänd kunskap. Hade jag varit nordkorean och politisk dissident sannolikt redan död. Nu är jag svensk och politisk dissident så om inte fysiskt död så har mina resultat av svensk stat och dess företrädare beslutats och vidhållits som fullständigt värdelösa. Ett svenskt alternativt sätt att behandla en politisk dissident då mina resultat och framgång är oförenliga med offentlig kritik av politisk nomenklaturs intima samröre med byggkorruptionen.

Flerpartidiktatur.  

Deutsche Demokratische Republik (DDR) på Wikipedia: Die Deutsche Demokratische Republik (DDR) war ein Staat in Mitteleuropa, der von 1949 bis 1990 existierte. Aus der Teilung Deutschlands nach 1945 entstanden, war die DDR bis zur friedlichen Revolution im Herbst 1989 eine kommunistische[11] bzw. realsozialistische Diktatur[12] unter Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), die sich zum Marxismus-Leninismus bekannte. Die Republik verstand sich als „sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern“ und deutscher Friedensstaat,[13] der die Wurzeln für Krieg und Faschismus beseitigt habe. „Antifaschismus“ wurde zur Staatsdoktrin der DDR.

 

Översatt: Östtyskland var en stat i mitten av Europa som fanns från 1949 till 1990. Sedan delninga av Tysland 1945 fram till den fredliga revolutionen hösten 1989 var Östtsykland en kommunistisk realsocialistisk diktatur under ledning av det socialistiska enhetspartiet, SED, med förankring av i Marxism-Leninismen. Republiken identifierade sig som socialistisk stat för arbetare och bönder samt fredsbevarande som undanröjt roten för krig och faschism. Antifaschism var Östtysklands statsdoktin.

Även i Östtyskland fanns flera olika politiska partier som dock alla var underordnade SED. Om alla partier, myndigheter och media är överens om vad som är sant men vägrar vetenskapen tillträde så är Sverige medialt en flerpartidiktatur. Styrkt flerpartidiktatur om man agerar i strid mot den demokratiska konstitutionen och grundlagen men företräder egna särintressen. Per definition av konstitutionen är Sverige därför inte längre en demokrati.

Mediakampanj

Under skapande av föreställningen att det är maktens företrädare som står för det sanna och korrekta så utmålas all övrig information som falsk och fientlig propaganda. Rädslan över att tappa kontrollen över " rätt kunskap och åsikter" har diktaturens företrädare inlett en intensiv kampanj. Krigshotet och att risken för fel information skall föranleda röster på fel partier skall nationellt bekämpas. Stefan " Honecker" Löfvén manar 20/3 2017 i DN till samling.

  Säpo ska höja partiernas riskkunskap för så kallade påverkansoperationer. De ska bl.a. få lära sig hur obehöriga  kan sprida vilseledande information, och hur man kan skydda sig. "Det här är en fråga som står ovanför positioneringar och partipolitik",  skriver Löfven.   Läs: Fel åsikter är påverkansoperationer som skall bekämpas.

20/3 kommer en ny MSB-rapport. Hot, risker och sårbarheter i mediebranschen. ".Desinformation syftar till att sprida och blanda motbilder i form av lögner, halvsanningar och inkompletta fakta, göda konspirationsteorier, samt begränsa tilltron till fakta och institutioner som tillhandahåller densamma."  För att hålla tilltron till fakta hög så har staten, rättsväsendet och media unisont vägrat tillfråga vetenskaplig expertis. Bättre då att upprätta monopol på sanningen och anklaga alla andra för att sprida desinformation.

SVT:s VD Hanna Stjärne varnar i TV-sänd debatt för att falska nyheter och myter sprids på nätet underförstått att de själva står för sanning och fakta. Sanning och fakta anser hon är viktigt. Garanten för att man skall upprätthålla tron på att man själv företräder sanningen är att vägra befatta sig med vetenskap och bevisning som säger annat. På SVT är jag inte ens välkommen att besöka lokalredaktionen för att beskriva mina resultat och bevisning. Detta fastän de valt att tala om att rättsväsendet också vägrat detsamma. " Sanningen" kan bara upprätthållas om man undanhåller sig all ämneskunskap. Endast med fullständig inkompetens kan man fortsatt framhålla mina resultat och bevisning som helt värdelös och till allmänheten sprida "sanning och fakta". Därför  får jag varken komma över tröskeln hos rättsväsendet eller hos SVT för att framlägga min bevisning. 

.

              Alice Bah Kuhnke.

Att ansvarig kulturministern, Alice Bah Kuhnke, inte var medförfattare till Löfvén debattartikel i DN måste betraktas som anmärkningsvärt. Miljöpartisten Bah Kuhnke hävdar återkommande att Public Service roll så långt möjligt skall, trots offentlig finansiering, vara politiskt oberoende och dessutom vara ett instrument för att granska makten. "Problemet" Kuhnke var på väg att lösas när hon sa fel i SVT om återvändande IS-krigare. Alliansen krävde KU-förhör. Media hårdbevakade. Allmänheten var mest var förbluffad över hur hon av regeringskansliet kunde vara så felinformerad och varför.

    

Löfvens uppmaning i DN får omedelbar relevans. "Man måste hindra spridande av vilsledande information och hur man kan skydda sig är en fråga som står över positionering och partipolitik." Var felinformationen planterad för att få anledning att byta ut Kuhnke? Den demokratiskt mest viktiga frågan har ingen granskat.

Det är regeringskansliet som "hjälper" Kuhnke. Det är regeringskansliet som för svensk stats räkning motsätter sig beskrivningen och bevisningen av Medelhavets återfyllnad. Stefan " Honecker " Löfvens egna regeringskansli är värsta desinformatören alla kategorier.

JK

Statens juridiske företrädare är JK. JK föregår Europeisk domstol för mänskliga rättigheters beslut. JK påstår att dölja kunskapen om Medelhavets återfyllnad inte är en fråga för EU-rätt. Konsekvenser av att konstitutionen inte följs lär intressera EU-domstolen.

Min rätt: Stoppad av svensk stat att föra talan och framlägga bevis mot densamma. 1 målsägare.

Svenkarnas rätt: Rätt till kunskap och ekonomisk avkastning istället för skadestånd. 10 miljoner svenska målsägare.

Internationellt: Avhållits kunskap som exempelvis kunnat förhindra 400 000 stupade sirianer. 7,5 miljarder globala målsägare.

Vem är JK som tror han kan bestämma över EU-domstolens beslut!

FN:s krigsförbrytare.

De av FN utpekade krigsförbrytarna i Syrienkriget lägger fram sitt försvar.

  Om svenskarna följt sin grundlag och konstitution så skulle kriget aldrig brutit ut. Leta skyldiga bland Sveriges politiska församlingar, myndigheter och mediabolag.

Förklaringen!

Varje svensk folkvald företräder i snitt drygt 2000 medborgare. En angenäm uppgift för de folkvalda att förklara att de vägrat ta emot den ekonomiska avkastningen av mänsklighetens viktigaste vetenskapliga genombrott. Istället valt en tvist med motsvarande skadeståndskrav. För världssamfundet än svårare att förklara. I relation till grundlagen, konstitutionen och i omvärlden åsamkade skador, kommer de att rättsligt bedömas. 

Nästan 40 000 ordinarie förtroendevalda i landsting och komuner kommer därför att peka uppåt, främst mot regering, rättsväsende och media, fullt ut insisterande på att de minsann med näbbar och klor skulle stöttat vetenskapen och konstitutionen bara de fått veta.

 

Carl Festin, 23/3 2017

Tillbaks till start.