Tillbaks till start.

Stackars svenska poliser!

Ännu en uppdatering beaktat händelseutvecklingen 28/11.

Paniken sprider sig inom etablissemanget. Man hinner knappt kommentera alla försök att klamra sig fast vid den politiska och karriärmässiga toppen. Eliasson är arketypen för det senare där rätt politisk profil har företräde framför yrkesmässig kompetens. Dan Eliasson snyter plötsligt fram 50 miljoner, 30/11 2017, för att höja polisens skydd. Det är en ren muta för att tysta poliskåren då de i sitt försvar av företrädare för etablissemanget är fredlösa. Se tidigare redogörelse nedan. 

Stefan Löfvén gick ut och påstod att Akilovs gärning innebar att Sverige var under attack. Detta för att politiskt dra nytta såväl för regeringen som den hårt kritiserade polismakten och då i synnerhet dess högste chef, politrucken Dan Eliasson. En gigantisk polisinsats sattes in för att på alla sätt hitta någon liten bagatell som kunde styrka Löfvéns uttalande. Allt har utmynnat i ett fullständigt rättshaveri och penningslöseri utan proportioner.

Vid polisskjutningen i Västerås ville man åter igen försöka dra politisk nytta genom att påstå att attacken var ett angrepp mot ordningsmakten och demokratin. I och med de hade man satt sig i samma prekära sits som i Akilovfallet. Man har av politiska skäl blåst upp en enskild gärningsmans våldsdåd till hot mot nationen och demokratin. Det är uppenbart att de själva utgör de största demokratiska hotet då varje våldsdåd i klassisk DDR-anda beskrivs som angrepp mot de högre ädlare värdena representerat av den politiska makten som till varje pris måste upprätthållas. I detta ädla syfte är det sanningen som först av allt får stryka på foten. Den 28/11 2017 uttalar sig Leif G. W. Persson, i SVT Veckans brott, om saken i ett aldrig tidigare så fördömande av svensk poliskårlednings faktiska motiv och deras polisiära kompetens.

Dagisfröken Götblad som med en jur.kand gjort raketkarriär inom Polisen där kön, bakgrund och klassresan varit mer meriterande än den polisiära kompetensen. Dan Eliasson har som tidigare socialdemokratisk statssekretere kompetens för att leda stort sett vilken offentlig organisation som helst. Denna allkonstnär har varit generaldirektör förMigrationsverket och för Försäkringskassan innan han med dessa meriter utsågs till rikspolischef. Du milde tid! Med rätt partibok är man kompetent till allt. ÖB Micael Bydén må se om sitt hus så att han inte snart blir omsprungen och utträngd av allkonstnär Dan Eliasson. Eliasson har ju gjort militärtjänst. Av det militära har han således långt mer erfarenhet än vad han hade inom polisorganisationen när han tillträdde som rikspolischef.

Uppdatering beaktat händelseutvecklingen.

Poliser runt om i landet utsätts för attacker. Dan Eliasson säger i SVT-Rapport 30/10. "Stundtals är polisyrket farligt, de måste vi vara medveten om." Detta som en kommentar till att en polis, äkta hälft och två barn varit utsatta för grovkalibrig beskjutning i hemmet. Att välja polisyrket är en sak men att familjen skall dela riskerna ingår inte i kalkylen.

Yrkesvalet.

Vid yrkesvalet ingår även för varje enskild polis en kalkylerad risk. I riskbesömningen sannolikt även inberäknat en stolthet och auktoritet för den samhällsinsats man representerar. Idag skyddar svensk polis ett etablissemang av politiska särintressen och korruption som aktivt motsätter sig demokrati och kunskap. Detta med mycket skadliga nationella och internationella konsekvenser. Svensk regering företräder särintressen som idag kan klassas som världens mest skadliga terroristcell. Den gör allt för att för allmänhet dölja vetenskapliga framsteg och kunskaper. Kunskaper som skulle lägga sordin på tusentals etniska konfliketer och stävja pågående krig.

Hjältegloria fri att erövra.

Varje våldsdåd mot svensk polis, oavsett motiv, kan vid rättslig prövning motiveras som ett angrepp mot den ordningsmakt som skyddar världens mest skadliga terroristcell. För högerextrema, terrorister och organiserad brottslighet ligger en hjältegloria fri att erövra. Det är bara under guds försyn som vi inte idag har en förövare som utplånat en hel polisfamilj och som i åtal kunnat göra anspråk på hjälteglorian. Dan Eliasson må övertyga oss om att polisyrket stundtals är farligt men i yrkesvaltets kalkylerade risker fanns knappast uppdraget att skydda politiska särintressen, korruption företrätt av världens skadligaste terroristcell.

Det är således bara en tidsfråga innan någon får sätta livet till och förövaren yrkar på ett fullständigt frikännande för att den angripet ett etablissemang mer skadligt än IS. Ett försvar som offret eller offrens anhöriga kommer att få bevittna.

31/10 2017

Carl Festin

Bättre nationell nytta som herdar.

Sveriges regering och särintressen motarbetar allmän kännedom om mänsklighetens viktigaste vetenskapliga genombrott för att skydda inblanding i korruption. Det innebär att de motsätter sig en nationell tjänsteexport på 750 miljarder som varje svensk medborgare skulle gynnas enormt utav. Istället får allmänheten brottas med konsekvenser av en allt sämre fungerande välfärd för att skydda särintressen och korruption. 

Satta till att skydda korruption och dessa politiska företrädare är svenska poliser! 750 miljarder mer värt vore det om de skyddade den svenska fårstammen från vargangrepp.

       

Om svensk polis skyddade nationella intressen! 

Traditionell strategi för att rädda sig kvar vid makten.

Att måla ut en yttre fiende är ett historiskt mycket vanligt fenomen för att skap nationell enighet och rädda sig kvar vid makten. Sveriges regering har de senaste åren i allt hätskare ordalag utmålat faran för en rysk invasion av Sverige.  Sverige har redan genom Gustav III en historia av att skapa nationell enighet inte bara av att utmåla utan även av att angripa Ryssland. Ryssfaran är bara ett politisk spektakel och patatiskt. Svensk media går i spektaklets ledband och SVT far till Moskva för att fråga ut den ryska allmänheten vad de tycker om att Sverige återmilitariserar Gotland. Att Sverige skickat över ett par busslaster militärer till Gotland hade gått den ryska allmänheten helt förbi. De som verkade inom Gotlands Militärkommando åren 1966-2000  med tre på Gotland nu nedlagda regementen och enheter ur Bråvalla flygflottilj lär inte heller lyfta på ögonbrynen när Gotland nu återmilitariseras med 150 svenska militärer. Ett teaterstycke av första rang. När ryssarna över i Östersjön med 30 000 man kan de konstatera att den Gotländska bemanningen är för liten för att servera mat till dem alla.

  Varje gotländsk militär måste servera 200 ryssar vilket av dem måste upplevas som en kränkande underbemanning.

Svensk regering och media gjorde återmilitariseringen till en stor nyhet enbart för att förleda svenska medborgare om det yttre ryska hotet.

Fram trädde ett räddande halmstrå: Akilov.

När rysskampanjen inte gav opinionsmässig effekt kom Rahamat Akilovs desperata gärning som en skänk från ovan för såväl regeringen som den hårt ifrågasatte politrucken, rikspolischef Dan Eliasson. Erfarenheten av samma typ av dåd i Nice och Berlin är att det var enskildas överilade aktioner utan någon som helst organiserad hjälp utifrån. 

  Löfvén gick omedelbart ut med beskedet att Sverige var under attack.

  Dan Eliasson fick andrum när hela poliskåren kunde kommenderas ut när Sverige var under attack.

Svensk medias beroende av statens välmening och bidrag ställde unisont upp. 

TIME-magazine ställde, till skillnad från svensk skattefinansiering beroende journalister, redan samma dag frågan i sitt nyhetsbrev. Was it a terror attack?

We don't yet know for sure. It has not been confirmed by the police and there has been no immediate claim on the attack. In a televised press conference, Lofven, the country's prime minister said: "Sweden has been attacked, this indicates that it is an act of terror.”

Vi kan således konstatera att det endast är Stefan Löfvéns ord som gör handlingen till en terrorattck. Efter ett dygn var "terroristattacken" mot Sverige var den avförd som sådan av omvärlden. I Sverige annordnas nationell samling och manifestationer runt om i landet mot terrorismen. Löfvén, regeringen och Eliasson fick framstå som stabila och handlingskraftiga på en enskild och förvirrad uzbeks bekostnad. Akilov hade enat landet och utnyttjas av svenska särintressen som en representant för det yttre hotet.

Desperat jakt efter yttre hot.

Eftersom det enbart var Akilovs enskilda dåd och ingen terroristattack sitter nu regeringen, Löfvén, Eliasson och media med en förtroendemässig Svarte Petter. Alla måste till varje pris hitta en terrorist med IS-koppling i Akilov. Desperat letar man efter minsta halmstrå i allt han företagit sig. Alla som han på något sätt varit i hans umgänge eller finns i hans dator är potentiella terrorister. Vi får hoppas att det inte finns någon DorIS, ISabelle eller andra med komprometterande namn bland Akilovs kvinnliga facebookvänner för då ligger de risigt till. Jag kan också tipsa polisen om att IS-glass kan vara en förtäckt beskrivning av den tändgas och acetonbomb Akilov försökt tillverka. För svenska utredare är inget möjligt. Såväl Sture Bergwall som Kevins utpekade banemän dräpte människor på distans. Fastän det fanns alibi för att de inte alls var i närheten så var det förmånligt för karriären om rättsväsendets aktörer hittade skyldiga. Stefan Löfvén och särintressena har beställt ett terroristbrott och hundratals skattemiljoner kommer att nyttjas för att styrka detta fastän det som enskilt vansinnesdåd är juridiskt enklare än 99,9 procent av rättsväsendet avhandlade våldsbrott.

  Hela svenska befolkningen skall bäva för hotet från Akilov och hans acetonbomber.

 

Politruken Eliasson.

Wikipedia: "Politisk kommissarie, även kallad politruk, är en partifunktionär som har till uppgift att övervaka de egna väpnade styrkorna och ansvara för deras politiska skolning, organisation och lojalitet till partiet."

  Eliasson är flygvärdinnan som tog över ett herrelöst plan. En flygvärdinna som hela karriären varit lojal mot bolaget.

 

11/5 2017

Carl Festin


Tillbaks till start.