Tillbaks till start.

Etablissemanget skapar en terrorist och en folkmobb.

15/3 2019.  Ca 50 mördade och  ett 20-tal skadade på Nya Zeeland där förövaren legitimerar dådet som en hämnd för bland annat Ebba Åkerlund som offer på Drottninggatan. Problemet dock är att dådet på Drottningatan inte var ett terroristdåd utan konsekvensen av en svensk misslyckad och populistisk migrationspolitik som skapade en desperado som ville kvalificera sig som IS-anhängare istället för att bli hemskickad som regimkritisk flykting. Hela det svenska politiska etablissemanget, polisen, media samt Akilov själv föredrog bilden av en IS-terrorist och ett terrisistdåd framför att riva fasaden och granska regeringens misslyckade populistiska politik som av media och övrigt etablissemang understötts. Det vore bra om media gjorde sitt jobb och granskade regeringen Stefan Löfvéns skuld och ansvar istället för att trigga motsättningar och låta oskyldiga få betala med sina liv.

8/3 2019. Solna Tingsrätt har gjort ett fantastiskt jobb. De lyckades hitta terroristkoppling med IS för fyra av sex åtalade som döms till fängelse mellan fyra månader och sju år. En av dem hade skickat över 18 000 kr som han påstås visste skulle användas för köp av vapen och som därmed styrkte hans terroristintentioner. Man imponeras av Solna Tingsrätts förmåga att hitta terrorismkoppling. Stockholms Tingsrätt lyckade dock för tre veckor sedan inte finna någon koppling mellan 3 miljarder till Gulnara Karimova och tilldelning av frekvenser och telefonnummer i Uzbekistan. Svensk rättsväsende och SÄPO är nu fullt upptagna med dölja att det av staten och det av regeringen dominerade Telia finasiellt och politiskt stöttat en av världens mest hårdföra dikaturer. Att tvingas återvända med etiketten politisk flykting från Uzbekistan som han flytt från var vad som erbjöds Akilov. En av svensk regerings dåliga migrationspolitik och samröre med diktaturer skapad en förövare. Under en lång process försökte Akilov istället för politisk flykting göra alla saker som skulle kvalificera sig som misstänkt terrorist. Det missade SÄPO ända tills han körde lastbil på Drottninggatan. Därefter sprang hem och skyndade sig ut på stan så att han skulle bli hittad och gripen. Ett fullständigt politiskt, polisiärt och juridiskt misslyckande man nu försöker dölja. Detta genom att anklaga även andra Uzbeker som flytt från den dikatur som av Telia och regeringen understötts med tre miljarder för att det där i diktaturens korrupta styre fanns miljardvinster att skörda. Allt med regeringens fulla politiska stöd. Därför ser Solna Tingsrätt terroristkoppling med 18 000 kr men Stockholms Tingsrätt ingen mutkoppling för tre miljarder. Gulnara Karimova är välkänd i Uzbekistan som artist. Man får anta att Stockholms Tingsrätt fann det som troligt att det var biljetter för att ta del av hennes skönsång som Lars Nyberg och Telias ledning betalade henne tre miljarder.. 

Klipp från: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/domen-i-mutatalet-i-teliaffaren-faller-i-dag 

"Teliacheferna anklagades för att ha mutat förre diktatorn Islam Karimovs dotter Gulnara Karimova med cirka tre miljarder kronor 2007–2010. I utbyte fick Telia frekvenser och telefonnummer i det centralasiatiska landet, hävdade åklagaren.
Frikänns på samtliga punkter

En av de åtalade cheferna var huvudansvarig för att Gulnara Karimova mutades av telekomföretaget, anser åklagaren Gunnar Stetler. Men hela åtalet har fallit.

– Brottet har inte kunnat styrkas, säger Tomas Zander, rådman vid Stockholms tingsrätt.

– De tre cheferna har frikänts på samtliga punkter, säger han.

Han säger att åklagarens utredning har luckor. Det har inte kunnat bevisas att förre diktatorn Islam Karimovs dotter Gulnara Karimova agerade i tjänsten.

– Det har inte konstaterats att hennes befattningar innefattar nationella telekom-frågor. Något tjänstesamband har därmed inte visats, säger Tomas Zander.

-Eftersom brott inte har kunnat styrkas har även förverkandeyrkandet mot Telia Company AB ogillats, tillägger han.

18/8 2018. Högsta domstolen har beslutat att inte ge överklagan prövningstillstånd. De har även beslutat att min överklagan fortsatt är belagd med sekretess. ( Se beslut längst ned på sidan. ) Om överklagan var irrelevant så är väl det bästa sättet att styrka det att hålla den publik? Vad rättsväsendet gjort är att hemligstämpla för att skydda regering och etablissemanget för ansvar och skuld dels för att undanhålla kunskap som kunnat förhindra kriget i Syrien och dels för det nationella bortfallet av 760 miljarder per år i tjänsteexport. Högsta domstolens agerande ger en övertydlig bevisning att regering, rättsväsende och övrigt etablissemang mycket aktivt hindrar allmän kännedom och acceptans av Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr Mycket ändamålsenlig bevisning för svenska medborgare och den Syrianska regeringen när ansvar och skuld prövas för 2200 miljarder i förlorad svensk tjänsteexport och 500 000 helt i onödan Syrianska offer.

23/7 2018. Kriminalvården . fortsätter på regeringens och övriga rättsväsendes inslagna linje. De bedömer Rakhmat Akilov gör sig skyldig till allvarlig brottslighet, rymmer eller fritas. Han skall även förhindras ha samröre med likasinnade eftersom han sannolikt då kommer att influera andra med sina radikala våldsbejakande åsikter. Det finns inget i Akilovs historia som styrker något av detta. Däremot finns det många politiska svenska misstag som framkallade hans desperata och naiva handling där han på alla sätt agerade och dokumenterade sig som radikaliserad islamist. Akilov har och hade inget som helst politisk förankring och stöd för sina handlingar. När Kriminalvården nu gör sin bedömning så är det inte för att han det föreligger någon risk i enlighet med deras bedömning. Däremot om man fortsätter att behandla honom som om han är en farlig terrorist så är förhoppningarna att han själv bekräftar bedömningen som våldsam och rymningsbenägen eller att någon på utsidan vill göra sig politiskt intressant genom ett fejkat fritagningsförsök. För rättsväsendet och etablissemanget finns inga som helst övre gränser vad de är beredd att göra för att skydda sina intressen. Om de förvaltat och skyddat copyrighten för Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr så hade Syrianska inbördeskriget undvikits. Varför hindra att 500 000 syrianer dör om man kan förbättra sitt CV i att visa sin lojalitet mot utnämningsmakten?

17/6 2018. I mål nr B 6548-18 har Svea Hovrätt avvisat min överklagan där jag åberopar mitt Svenska medborgarskap och övriga medborgas intresse: I den del av domen som gör Rakhmat Akilov skyldig till terroristbrott överklagas därför att vi i Sverige skall ägna oss åt att döma folk för vad de är skyldiga till och inte till vad som är politiskt mest önskvärt. 

Motivering: Eftersom Carl Festin inte är part i målet avvisas överklagan. Jag har inte som enskild person överklagat utan som företrädare av svenska folket så det vore ju önskvärt att Svea Hovrätt därför motiverade avslaget utifrån svenska folkets intressen. De skall dock hållas fullständigt okunniga om vilka rättsliga övergrepp som såväl Akilov som Haisam utsatts för i syfte att skydda regeringen och rättsväsendet självt. jmf: www.zensur.se/ZSFN.htm. Att mina krav att få vittna och allt övrigt jag framlagt belagts med sekretess måste kunna övertyga den mest naive om att regeringen och rättsväsendet gör allt vad som står i dess makt att förhindra allmän kännedom om mina vetenskapliga resultat i enlighet med förstasidan: www.zensur.se. ( Se Svea Hovrätts protokoll längst ned på sidan.)

27/6 2018. Terroristbrottet överklagat. Sveriges befolkning har inget intresse av att skydda regering, rättsväsendet och etablissemangets tillkortakommanden genom att döma Akilov som terrorist när han agerat utifrån konsekvenser av en svensk misslyckad politik. Social press har gjort honom mentalt labil, oberäknelig och farlig. Han själv, regeringen, rättsväsendet och övrigt etablissemang vill ha en terroristdom. Tyvärr vill terroristerna inte ha någon som helst koppling till honom och hans dåd. En person så oförmögen och klantig att en terroristkoppling skulle skada terroroisternas trovärdighet. 

7/6 2018: Akilov är av Stockholms Tingsrätt dömd för terroristbrott. Sveriges genom tiderna mest uppmärksammade rättsprocess har nu styrkt det svenska rättsväsendet som allt igenom ett korrumperat politiskt redskap. Begäran om att få vittna över att det inte är ett terroristbrott har inte beaktats. Försvaret ville inte störa de politiska intressena. Eftersom Akilov sökt asyl i Sverige på att kritisera diktaturen i Uzbekistan, satsat allt, men drabbats av regeringens plötsliga politiska helomvändning i flyktingfrågan, så är rollen som radikaliserad islamist i Uzbekistan mycket bättre än som hemskickad asylsökande som pratat illa om diktaturen. Att bevilja asyl för uzbeker var också mycket känsligare än från andra länder. Det av staten kontrollerade Telia har genom att muta diktaturen erövrat förstaplatsen i världen med största bot någonsin, 7,7 miljarder SEK, för bolag som USA dömt för mutbrott.  Akilovs asylavslag, desperata agerande samt uppenbara önskan att ses som IS-terrorist är en direkt konsekvens av den politiska maktens undermåliga ledarskap. Så ock hade den svenska polisen blivit offer för undermåligt ledarskap och var organisatoriskt i förfall. De var i behov av en terrorist istället för en enskild desperado. Att svenska politiker och myndigheters undermåliga och korrupta ledarskap skapat en desperado med alla motiv att bli sedd som terrorist har rättsväsendet valt att dölja. Det svenska etablissemanget och Akilov själv har till bådas belåtenhet blivit dömd för terriristbrott. Jag har fått bevis för att svenskt rättsväsendet är rakt igenom politiserat, korrupt och utan rättsliga ambitioner. Mycket bra dom för mitt yrkade skadestånd som nu passerat över 2000 miljarder och som också tillkommit på grund av ett politiserat, korrupt rättsväsende utan rättsliga ambitioner.

Akilov, århundradets mest rudimentära och enkla rättsfall.

Fallet Akilov är sannolikt århundradets mest självklara rättsfall alla kategorier. Såväl vem som är gärningsmannen som själva motivet. Vad den monströsa omfattningen av processen är ämnad för är enbart för att inbilla allmänheten att svenskt rättsväsende är rättssäkert. 20 utredare har jobbat heltid med fallet allt sedan händelsen för att styrka bevisningen mot Akilov. Det normala är att rättsväsendet dömer till skuld och ansvar på mycket bristfälliga rättsliga utredningar. Undermåligheten räddas av att den åtalade får ett undermåligt försvar. Det mest kända svenska advokatexemplet är Claes Borgström (S) som genom ett fullständigt värdelöst försvar av den sjuklige Sture Bergwall lyckades avskriva 8 mordutredningar och påvisa rättslig effektivitet. När han fick resning protesterade justitieråd Göran Lambertz (S). Om Sture Bergwall skulle frikännas för de 8 morden riskerades trovärdigheten för rättsväsendet! 

Århundradets mest rudimentära och enkla rättsfall hanteras som om det finns några som helst oklarheter. Det är enbart politisk teater för att dölja att vi har rättsväsende i fullständigt juridiskt och moraliskt förfall. Karriärer byggs på partibok, lyhördhet mot etablissemanget önskemål samt förmåga att publikt företräda politiska strömningar. Seriöst juridiskt arbete gör bara "rättshaverister" inom kåren som genom sin yrkesskicklighet hotar att avslöja övriga rättsapparatens brister. ( Akilov som Dan Eliassons räddningsplanka höll knappt 10 månader.)

Gärningsman och motiv.

Rakhmat Akilov, Uzbek, stiligt och rent klädd, respektfull, artig - och gav i första hand intryck av en väluppfostrad, lugn och vettig person. Samlad, logisk, samarbetsvillig. Några månader senare - samtal med Akilov inför en muntlig förhandling. Vi åt lunch, talade om hans familj, barn och arbete i Sverige. Han var en ”lätt” klient, svarade välformulerat på frågor av processförare vid förhandlingen, uttryckte sig sakligt och lämpligt. Så långt Madeleine Käärik, Akilovs juridiska biträde i asylprocessen. Trots fläckfritt uppförande får han avslag och från den 27/2 är han efterlyst för avvisning. Han vet att asylsökande uzbeker som tvingats åtevända sätts i fängelse och torteras. Käärik ställer sig frågan som hela Sverige förutom svensk media ställer. Var Akilov en övertygad terrorist eller grovt utagerande asylsökande som fått avslag? IKEA och Åbo är andra platser där helt oskyldiga blivit offer för asylsökande som fått avslag. Det finns ingenting som pekar på terroristkopplingen annat än att Sveriges regering och dess hårt kritiserade polisväsende just vid tillfället för händelsen behövde en terrorist. Löfvén gick omedelbart ut och sa att Sverige var under attack och polischefen Dan Eliasson jublade på sin kammare för att han nu fått den händelse som skulle kunna rädda hans jobb. Fullt pådrag i Sveriges mest publika miljö skulle ge de stilpoäng han så väl behövde. Här gällde det att visa handlingskraft mot terrorism och terrorhot mot Sverige som nation. Det var bara ett problem. Det fanns ingen terrorist utan enbart en desperat asylsökande familjefar, Rahmat Akilov.

Terrordådet!

Eftersom Stefan Löfvén så väl behövde ett terrordåd gick han omedelbart ut i media med utsagan att Sverige utsatts för ett terrordåd och Sverige var under attack. Den hårt kritiserade polisen och likaså hårt kritiserade media behövde också en terrorattack för att visa att de var för sig utgjorde demokratins stöttepelare.  Politiker, polis och media greppade omedelbart de halmstrå som skulle rädda deras trovärdighet som företrädare och beskyddare av demokratin. Tyvärr saknades såväl terrordådet och terroristen. Nu var goda råd dyra, dessutom mycket dyra för skattebetalarna. Hela teaterspektaklet för ett verkligt terroristdåd sattes igång där media fanns närmast, i anslutning till Drottninggatan. Där förblev man kvar i flera dagar. Terroristhotet hölls vid liv så länge som media orkade bevaka utan att säga något nytt. Varje halmstrå som kunde tyda på terrorism söktes med en polisinsats i paritet med polisjakten på Olof Palmes mördare. Allt därefter enbart teater då gärningsmannen redan efter bara fem timmar efter dådet var fast. Akilov var redan av politiker, polis och media utpekad som terrorist och gärningen som terrortdåd fastän detta fortfarande än idag inte är fastställt. Politiker och i synnerhet Löfvén har allt sedan händelsen surfat på "terrordådet" så ofta han kunnat.  

Terroristen.

Såväl terroristdådet som terroristen var således från första stund intecknat av hela etablissemanget. Detta fatala misstag fick naturligtvis inte kullkastas av Akilov själv. Redan tidigt fick vi därför reda på att Akilov erkänt att han var terrorist och gjort ett terroristdåd. Ett erkännande som var fullständigt omöjligt utan att det planterats, lagts i hans mun eller han själv ville framstå som en sådan. Endast väl pålästa jurister kan definitionsmässigt särskilja ett våldsbrott från ett terroristbrott. Så avslöjade rättsväsendet sina intentioner genom att framställa Akilov som om han hade full insikt i svensk lagstiftning. 

Vid presentationen av åtalet stegar Hans Ihrman in som chefsåklagare på arenan. Detta är hans livs tillfälle för sin tid i rampljuset och han skrädar inte orden i sin avsky över terroristen Akilovs terroristgärning och avslutar med ett fullständigt patetiskt påstående att Akilov är anhängare av IS. Ihrman beskriver Akilov som en fanatisk islamist. I den förundersökning han förhoppninsgvis läst går att finna att Akilov såväl dricker som röker hasch. Detta helt i strid mot Islams regler så hans islamska övertygelse och Ihrams trovärdighet föll pladask.

För att vara fullständigt övertygade om att fullfölja regeringen och rättsväsendet uppdrag att efterkonstruera Akilov som terrorist samt gärningen som ett terrordåd går hans försvarare,advokat Johan Eriksson, ut och meddelar att Akilov redan erkänt terroristbrott och försök till terroristbrott. 

Politikerna, polisen, samt övrigt rättsväsende, åklagaren och försvarsadvokaten har innan vi ens fått höra Akilov öppna munnen berättat för honom såväl för omvärlden att han är terrorist skyldig till terroristdåd. Bakom strategin är att hindra kännedom om Akilovs verkliga motiv och sanningen står hela etablissemanget enat. Akilov står lika ensam i svensk rättshantering som häxorna under häxprocessen. 

Löfvén: Akilov är terrorist.                                Eliasson: Hela hans kår letar terroristspår.          Åklagare Ihrman: Akilov är IS:are              Försvaren Johan Eriksson: Akilov är terrorist. 

    

Försvaren Robin Söder: Utvald för att misslyckas      Tomas Bodström: Vald för sin politiska hemvist.

                                              

    Detektiv Kalle Blomqvist          

Man behöver inte vara någon Einstein för att förstå att här är det något som inte står rätt till. Själva bevisföringen mot Arkilov som terrorist är av Kalle Blomkvist-format. Det är Arkilov som varit aktiv och skickat naiva SMS med naiva svar till oidentifierade personer utomlands. Han har tagit foton och selfies före dådet i anslutning och på Drottninggatan. Han tog bild på attentatsbilen före stölden och bild från när han börjat färden. Enligt SVT chattade och skickade bilder under attacken. Fem timmar efter dådet grips han baserat på ett tips om att han i en butik betett sig märkligt. Han säger själv, enligt advokaten, att han är terrorist och vill hämnas Sverige för för deras engagemang mot IS. SVT rapporterar att han gör bomben och visar den för IS. Antagligen skrattade de sig fördärvad när de såg hans "bomb". I samma veva beskriver SVT att attacken var koordinerad med en attack som IS själva gjorde. Detektiv Kalle Blomkvist firar triumfer. IS krigarna vet inte ens att Stockholm finns och än mindre bryr de sig om vad som där händer. De är dock någon stolle någonstans i världen som skickar konstiga SMS till dem som de nöjsamt besvarar. Ingen mottagare av Akilovs SMS har identifierats och svensk media spekulerar i vem som inom IS ledning var hans uppdragsgivare. IS har ännu inte tagit på sig någon del av dådet även fast de brukar ta på sig det mesta. I detta fall var det däremot så uppenbart att Akilov sökte deras medverkan för egna syften och så amatörmässigt gjort att inte ens IS vill befatta sig med det. Att detektiv Kalle Blomkvist skulle ta det på fullaste allvar har de inte en tanke på. Hade de förstått det så hade det nog betraktats som Sveriges största insats mot IS. Många IS-krigare skulle ha skratta ihjäl sig. Akilov dricker och röker hasch som troende muslimer inte gör. Det är uppenbart att Akilov vill göra sig själv till terrorist och hela rättsväsendet sväljer betet, inte för att de tror honom utan för att det även passar dem som hand i handsken. De väljer därmed att dölja problemet: Hur många tusen asylsökande runt om i Sverige är det som på samma bevekelsegrunder som Akilov är potentiella attentatsmän? Attentatsmän som kan slå till när som helst, var som helst, mot vem som helst. Någon lösning till den kollapsade migrationspolitiken eller hotbilden, med tusentals lika potentiella attentatsmän, finns inte. Etablissemangets unisona stöd av invandringen får inte fläckas varför Akilov, nu som straff och varnagel berövas alla rättigheter. Alla etablissemangets företrädare tävlar i sitt ställningstagande mot "terrorismen". " Terroristen" förklemas som person i alla media. Organiserade mannifestationer mot våldet runt om i landet görs och den folkliga mobben mot Akilov som enskild individ skall förhoppningsvis avskräcka andra. Akilov torteras i fängelse genom isolering, berövas all sin integritet då lyset alltid tänt med en vakt som varje sekund skall titta på vad han gör. Naturligtvis under förevänding att skydda honom från sig själv. Han förvägras vittnesstöd, se nedan. Avståndstagandet och den nationella enigheten mot terrorismen är unisont. Inte en enda ställer dock frågan.Var det ett terroristdåd?

Redan i första webb-bilagan, bara några timmar efter dådet, i Time Magazine ställde man den frågan. Enda förklaring man gav var att Stefan Löfvén sagt det. Allt sedan dess har Stockholmsdådet varit kliniskt borta från Time Magazins mediala intresse. Först nu, snart 10 månader efter dådet, när åtalet läggs fram är det för första gången, något svenskt media som försiktigt börjar närma sig den grundläggande frågan. 

Desperat mediahantering och Fake News.  (9/2 2018)

Begreppet Fake News får en allt tydligare innebörd. "Nu banne mig måste vi hitta terroristen som vi snart ett helt år rapporterat om" tycks svensk media tycka. Åklagarens underlag är inlämnat. Det och bara det skall ligga till grund för åtalet. Svensk medias fortsatta jakt på terroristkoppling är fullständigt värdelöst i bedömningen av Akilov. Enda syftet är att rättfärdiga medias egen rapportering om Akilov som terrorist och händelsen som terroristdåd. 

108 SVT Text     Fredag 09 feb 2018
  INRIKES PUBLICERAD 9 FEBRUARI    
                    
 Nätverk bakom Akilov kartlagt     
                    
 Bakom den terrormisstänkte Rakhmat  
 Akilov stod, av allt att döma, ett  
 känt IS-nätverk verksamt i Irak och  
 Syrien. Det visar en kartläggning som 
 gjorts av Radio Free Europe/Radio   
 Liberty och TT.            
                    
 Nätverket ska ha gett Akilov stöd,  
 råd och "sin välsingnelse". Gruppen  
 ska ha sitt ursprung i Tadzjikistan, 
 men därifrån säger man att Sverige  
 inte efterfrågat någon information om 
 Akilovs kontakter.          
                    
 Flera alias bland Akilovs kontakter är
 identiska med dem som används av kända
 IS-ledare, enligt uppgifterna.    
     Mer på nästa sida   
109 SVT Text     Fredag 09 feb 2018
  INRIKES PUBLICERAD 9 FEBRUARI    
                    
 Regeringen öppen för terror-info   
                    
 Regeringen säger sig välkomna all   
 eventuell information om Rakhmat   
 Akilovs kontakter, som tadzjikiska  
 myndigheter kan bistå med.      
                    
 -Om Tadzjikistan har information som 
 de tror att svensk polis kan ha nytta 
 av tycker jag att de ska delge oss den
 omedelbart, säger justitie- och    
 inrikesminister Morgan Johansson (S) 
 till TT.               
                    
 Morgan Johansson säger att han fullt 
 ut litar på att Säpo och polisens   
 utredare har tagit de kontakter de  
 anser nödvändiga.           
             

Små barn skickar brev till tomten. Han läser alla och kommer på julafton med dem. Han bor på nordpolen och har massor av medhjälpare där. Det är sant för det har tomten själv sagt det. 

Folkmobben mot Akilov leds av SVT. (13/2 2018)

Ett demokratiskt problem för svenskt rättsväsende är att offentligheten inte får se den utan att den filtreras genom de av politikerna beroende media. SVT sänder direkt från rättegången utan att kunna sända från rättssalen. Vi får veta att åklagaren anför mot Akilov bilder och tal han tagit del av från IS. Riktigt vad syftet med detta är synes obegripligt om man inte skall ta i beaktande att männskor som står åtalade i svensk domstol även åläggs belastningar som i en rättsstat tillhör mänskliga rättigheter men i Sverige vid behov berövas den. Biträdande åklagare Hans-Jörgen Hanström redogör för hur Akilov tar kort i centrala Stockholm och googlar på aceton och bakpulver. Akilov söker på gödselmedel och Hans-Jörgen Hanström anför att konstgödsel var det material som såväl Breivik som Oklahomabombaren använde sig utav. Att Akilov är en rakt igenom amatör förstås av varje med det minsta insikt vad som behövs för bombframställan. Hans utbyte med omvärlden och de påstådda IS-ledarna är så naivt att det inte av någon kan tas på allvar förutom naturligtvis de svenska jurister som skall verkställa uppdraget att framställa honom som terrorist. Varje bagatell redogörs för i minsta detalj men det som alla vill höra är Manuels vittnesmål om hur det gick till när han tillgrep lastbilen vill inga jurister höra. Allt oerhört förnedrande och pinsamt för rättsväsendets trovärdighet!

Åklagartrams som bara tas på allvar av två personer. (14/2 2018)

Åklagaren har ägnat enormt med tid för att framställa turistiskt fotograferande och googlande på bakpulver som terroristhandlingar. Detta är naturligtvis enbart trams och framläggs enbart för att det är två personer i detta land som inte kommer att kunna avfärda det som trams. Akilovs försvarsadvokater. Om Akilov är missnöjd med sitt försvar kan han klaga hos advokaternas intresseförening, advokatsamfundet. Det är den enda instans som finns för svenskar att vända sig till om man som åtalad upplever det som om åklagare och advokat har en gemensam hemlig agenda. Fråga "seriemördaren" Sture Bergwall som med åtta morddomar emot sig fick plikta för att polis, åklagare,domstolar och advokater skulle framstå som framgångsrika och effektiva. Hans värdelöse försvarsadvokat Claes Borgström övertygade sedermera gamle kollegan Marianne Ny att öppna åtalet mot Assange för att han haft sex med två socialdemokratiska feminister som, bittra över att ingen berömmelse sipprade ned på dem, anmälde Assange för våldtäckt.

Akilovs win-win strategi.

Med utvisningsbeslutet i ryggen hade Akilov kommit hem till Uzbekistan, en av världens mest hårdföra diktaturer, med en avslagen asylansökan baserad på hans beskrivning av hur illa och odemokratiskt allting är och var i Uzbekistan. Han hade även framfört att hans liv svävade i fara om han skickades tillbaka. Med svansen mellan benen med helt förlorad auktorit skulle han interneras och utsättas för tortyr. Varför då? Alternativet fanns. Bättre att bli hemskickad med meriten att ha gjort ett terroristdåd. Ett dåd mot otrogna kristna. Den personliga kalkylen var för honom att välja mellan att bli förnedrad, fängslad och torterad alternativ att bli fängslad, kändis och med erövrad auktoritet såväl hos fångar, väktare och landets politisk ledning. För att ingen skall missa detta lägger han ut en snitslad bana så övertydlig att den blir banal, ser till att bli fångad,erkänner ivrigt sin terrorism samt begär att få avtjäna sitt straff i Uzbekistan. Efter dådet vill han komma till det land han sökt asyl för att på alla sätt försöka slippa. Som terrorist begär han nu att få bli utlämnad för att i detta brutala land och diktatur avtjäna sitt straff. Logiken som en terrorist och ett terroristdåd är fullständigt orimlig. Dan Eliasson solar sig dock i glansen på polisens effektivitet för ett lika avancerat polisarbete som i Kalle Blomkvist. Det verkliga identifieringsarbetet, som ledde fram till gripandet, gjordes dessutom av en civilanställd kvinna inom SL. Akilov som terrorist är ett såväl för honom som hela det svenska etablissemanget ett win-win-koncept. Med honom som terrorist döljs ett inkompetent politiskt styre som skapar attentatsmän. En smärtsamt dyr teaterföreställning för att undgå avslöjandet att Sveriges etablissemang står bakom en politik som innebär fara för allmänheten.

Fake News.

Först nästan 10 månader efter dådet börjar svenska journalister närma sig frågan som utländska journalister redan initialt ställde. Var det ett terroristdåd? Den med ca 9 miljarder stödfinansierade media-apparaten, Public Service och presstöd, fann det säkrast att på alla sätt understödja statsministerns ståndpunkt. Istället för att kritiskt granska, som utgör själva grunden för stödfinaniseringen, så har media valt att på alla sätt skydda statsministern och sin kassako. Det finns således en informell mediaorganisation, Fake News, vars enda syfte är att skydda politisk makt för att inte bli berövad det finansiella stödet. Enorma mängder trycksvärta, TV-tid, debatter etc har fördomsfullt ägnat tiden åt terrorism. Ingen har ägnat någon sekund åt den absolut viktigaste frågan. Var det ett terroristdåd?

Planerat karriärlyft byts mot katastrof. (12/2 2018)

Åklagarväsendet med chefsåklagare Hans Ihrman i spetsen såg i händelsen ett stort karriärlyft. Statsministern hade beställt ett terroristdåd mot Sverige och då krävs en terrorist organiserad av en yttre fiende, i detta fall IS. Hans Ihrman utmålade på presskonferansen Akilov som fanatisk islamist med starka kopplingar till IS helt enligt statsministern, regeringens och den skadeskjutne rikspolischefen Dan Eliassons behov. Karriärlyftet syntes klockrent och med en advokat med uppdrag att göra ett värdelöst försvar så skulle beställda brottsrubricering effektueras. Trots att propagandan intill orimlighetens gräns framställt Akilov som terrorist så räckte det inte för att rädda Dan Eliasson. I detta sammanhang anser ansvarigt rättsäsende att sanningen och händelseförloppet är av mindre betydelse. Bästa vittnet av alla, lastbilschauffören "Manuel" negligeras av såväl polis, åklagare som Akilovs advokat. Inte heller målsägarbiträdet Tomas Bodström har åberopat Manuel som vittne. Som före detta minister i S-regering så är Bodström närmast att betrakta som en garant för att inte ställa till det för regeringen. Manuel såg enligt egen utsago hur Akilov mejade ned två personer där han gjorde vad han förmådde för att livrädda ett av de påkörda offren. Vilka målsägare som blir blåst på tillgängliga fakta och vittnesuppgifter är således lätt identifierat. Manuel och hans berättelse passar dock inte alls in i terroristbeskrivningen. Det styrker en ensam gärningsman utan någon som helst terroristkoppling. Manuel som vittne, som målsägare och hans historia lämnas helt därhän. Rättsväsendets uttalade ambitioner att kartlägga hela förloppet för i första hand målsägarna men även för befolkningen i övrigt saknar all bärighet. Hundratals miljoner används inte för sanningen utan för att fabricera något så att det passar in för maktens behov med underförstådda karriärbelöningar för rättsväsendets aktörer. Innan rättegången mot Akilov ens börjat så går dessa jurister och karriärister mot en framtida yrkesmässig katastrof.

Vittnesstöd.

 Beskrivningen och bevisningen av Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr har av särpolitiska intressen sedan 2008 aktivt motarbetats av svensk regering, myndigheter i synnerhet rättsväsendet, media samt övrig etablissemang. Händelsen förklarar etniska skillander med tillhörande konflikter. Med insikt att alla är en konsekvens av händelsen, i synnerhet i Mellan-Östern ger ett oerhört starkt verktyg för fred och försoning. Detta verktyg har allt sedan 2008, före krigsutbrottet aktiv av ovan nämnda motsatts. En kunskap som helt kunnat förhindra kriget i Syrien. Ett drygt halvår innan flyktingströmmarna eskallerade in över Europa had jag påbörjat en juridisk tvist mot svensk stat dels för att de förhindrade mina intäkter men även undanhöll viktiga kunskaper för fredsprocessen. Akilovs avslag kom efter att Sverige tvingats stänga sina gränser och den generösa flyktingpolitiken var ett minne blott. Sannolikt kände han till många andra som enligt hans, och helt riktiga, bedömning fått asyl på mycket sämre skäl än han själv. Slutsatsen är att Sverige, i synnerhet svensk regering och rättsväsendet självt, bär ansvar och skuld för flyktingkrisen. Den såväl som Syrienkriget hade kunnat förhindras om regeringe följt konstitution och inte egna politiska särintressen. Direkt när det blev klart vem som skulle försvara Akilov har jag upprepande för såväl mot advokatkontoret som nationella åklagaren meddelat min önskan att vittna om detta. Utan något som helst gensvar. Fortsatt gör svenskt etablissemang allt för att undanhålla allmän kännedom om mina resultat och ett oerhört starkt verktyg för fred och försoning och kan därför betraktas som världens just nu mest skadliga terroristcell. De skall nu sätta sig till doms över Akilov vars avslag och socialt pressade situation beror på att svenska särintressen lät kriget i Syrien och dess humana tragedier helt i onödan eskallera. Hela regerings skuldfråga vilar i om advokat Johan Eriksson lyckas övertyga såväl Akilov men även allmänheten i att han får en korrekt och rättfärdig jurisk behandling samt att Akilov själv insisterar på att han är terrrorist och gjort ett terroristdåd. En icke korrupt och köpt advokat skulle naturligtvis redan i April övertygat Akilov om att han skall lägga sig på dråp. Dråp framkallat under affekt som en konsekvens av en socialt pressad och ohållbar situation. Varje stund riskerade han att gripas av polisen och bli skickad till en framtid i fängelse med tortyr.

För att skydda världens mest skadliga terroristcell måste Akilov ha en offentlig finansierad advokat med dold agenda, så skicklig i sitt misslyckande att allmänheten kan inbillas att Akilov fått en rättfärdig juridisk behandling.

Östersund den 30/1 2018.

Carl Festin

Ett rättväsende med ett oslagbart världsrekord i korruption. (18/2 2018)

Att Akilov skall få en rättvis och icke politisk bedömning av världens mest korrupta rättsväsende är inte troligt. Denna föga smickrande utnämning tarvar naturligtvis en förklaring. Skälet till att svensk regering och rättsväsende motsätter sig mina vetenskapliga resultat beror på att jag offentligt kritiserat lokal Jämtländsk korruption väl integrerat i den politiska nomenklaturen och då i synnerhet den dominanta Socialdemokratiska. Att mänsklighetens viktigaste vetenskapliga genombrott skulle ge en stor politisk auktoritet även för kritiken mot korruptionen är motivet. Som beskyddare av den politiska maktens intressen agerar rättsväsendet med hög lyhördhet för att i gengäld kunna göra anspråk på karriärmässiga belöningar. Min bevisning av mänskliga konstruktioner föregicks av en analys som den mest sannolika platsen i världshavet. Att exakt denna plats i tre dimensioner av en ren slump skulle innehålla strukturer med utseende som mänskliga är bara det fullständigt orimligt men satts matematiskt till en chans på miljarden. Sedan finns det massor av relationer med samma orimlighet som skall multipliceras för att få sannolikheten för naturlig slump. Vid en chans på tiopotensen 57 för naturlig slump ansåg jag att bevisningen var stark nog för att även rättsväsendet skulle betrakta komplementhändelsen som att konstruktionerna var mänskligt. För att sätta siffran till något begripligt beksrev jag den på följande sätt. Äger man så många kolatomer som siffran tiopotensen 57 betingar så äger man kol motsvarande 300000 jordklot. Med den matematiska beviningen ansåg jag det inte tillförde något att styrka det än mera osannolikt även om det fanns många relationer kvar att tillfoga. Varken Tingsrätt, Hovrätt eller HD, justitieråd Göran Lambertz lät sig övertygas till sådan nivå att jag ens fick beträda rättssalen och framlägga min bevisning. Det är detta rättsväsende som nu har bestämt sig för att skapa en terrorist av Akilov och den som inte tror att rättsväsendet kommer att leverera vad statsministern, regeringen och polisledning har beställt, även fast det saknar all rimlighet, jmf ovan, bör ifrågasätta sitt omdöme.

Det är således med full kännedom om mänsklighetens största vetenskapliga genombrott inte på något sätt matematiskt skulle kunna ifrågasättas som man ändock gjort det. Sverige har därmed frånhändats en enorm nationell tillgång och åsamkat Mellan-Östern 100 000-tals dödsoffer i onödan genom att på alla sätt försöka undanhålla den globala allmänheten kunskaper de enlig mänskliga rättigheter dem skall ges.

 Mutor för vittnesstöd. (21/2 2018)

För den breda allmänheten kan det sannolikt upplevas som chockartat att svenskt rättsväsende försökte muta Christer Petterssons missbrukande vänner till att vittna falskt. För oss mer luttrade var det väntat då det inte faller ur ramen för det övriga. Ett inkompetent och misslyckat utredningsarbete skulle ändock krönas med en fällande dom. Ta en som har en svag social ställning som allmänheten ändock gärna får bort ur övriga samhället.

Bergwall, Pettersson och Linna, några rikskända som fått uttgöra "bevisen" för ett effektivt svenskt rättsväsende. 

Det krävs en lång och målmedveten demoralisering av samtliga rättsväsendets delar innan man skapat ett sådant arbetsklimat att man tror det är möjligt att obemärkt kunna lotsa igenom ett oslagbart världsrekord i korruption. 

 Sant för att Akilov har sagt det! (20/2 2018)

I detta land är det enbart Sture Bergwall som kan tävla med Akilov i trovärdighet. Sture Bergwall berättade hur han mördat åtta personer och varje stavelse han sa togs som sann. Akilov som faktiskt dödat fem, skadat massor har genom sitt dåd skaffat sig en enorm trovärdighet inom svensk rättshantering och nu även hos expertis.  "Experten" Peder Hyllengren letas upp av media för att ge den riktiga analysen av Akilovs egen berättelse. Terrorforskaren på Försvarshögskolan, Hyllengren, bedömer honom som en fullfjädrad ideologiskt övertygad jihadist. Problemet med analysen är att det är ingen i Akilovs bekantskapskrets, som innan han blev ett propagandainstrument för regeringen Löfvén och det svenska rättsväsendet, på något sätt förstått detta varken i agerande eller konversation. Akilov har bara vinster på att framställa sitt dåd där han själv är ett redskap för yttre fientliga intressen. Inte ens IS vill kännas vid honom och hans dåd. Få skulle tro honom om inte hans berättelser var helt i korrelation med regeringen Löfvéns och rättsväsendets intressen. Peder Hyllengren äskar forskaranslag till sin terrorforskning på Försvarshögskolan genom att säga exakt det som regeringen vill höra. Sverige har fått sin egen Trofim Lysenko. 

 

Försvarshögskolans Trofim Lysenko, terrorforskaren Peder Hyllengren.  

Ny rikspolischef.

Sverige har fått en ny polischef, Anders Thornberg. Han anses ha tagit på sig ett svårt uppdrag. Det är en felakig analys. Anders Thornberg är den förste rikspolischefen som är polis i grunden! ? För första gången får vi en rikspolischef som skall göra det han alltid gjort, varit polis. Tidigare har vi, förvånansvärt nog, haft politiskt förtrogna som med partiboken kvalificerat dem som rikspolischefer, som utan någon ämneskompetens skall göra polisarbete. 

Anders Thornberg skall fortsätta med det han kan och det han alltid gjort. Förutsättningarna tycks vara tämligen goda att lyckas om han skall jämföras med de tidigare ämbetsägarna. Han får överta en chefsroll där företrädarna aldrig jobbat inom eller kunnat verksamheten. Även för en luttrad samhällskritiker så var detta en överraskning. Jag tog de som självklart att Dan Eliasson var undantaget och därför var oförmögen rollen att leda polisen. När Thornberg utses meddelas att han är den förste polisen någonsin som blivit rikspolischef. Svensk polis har alltid letts av, för yrket, ämnesmässig inkompetens. Det är märkligt vilka enorma kompetenser det tillförs ens CV om man ohejdat och ogenerat slickar politisk röv.

Högsta Domstolens bortval att företräda sitt rättsliga uppdrag och i stället företräda regering och etablissemang genom att dölja den oändligt stora ekonomisk och humanitär skada som åsamkats fär att skydda särintressen och korruption.

 


Tillbaks till start.