Tillbaks till start.

Byggkorruption och politisk nomenklatur gifter sig med Sverigedemokraternas hetsbrott.

"Medborgarförlag - Anslå tomtmark för moské, buddisttempel och eventuella andra trosinriktningar.

 "Carl Festin föreslår i medborgarförslag den 4 oktober 2010 att kommunen inom eller i direkt anslutning till tidigare I 5 kasernområde anslår tomtmark för moské, buddisttempel och eventuella andra trosinriktningar. Miljö- och samhällsnämnden har lämnat yttrande i ärendet."

Kommunens tjänstemän applicerad en politisk lögn för att slippa en moské och invandrade muslimer på Östersunds tänkta högstatusområdet.

"Medborgarförslaget föranleder ingen åtgärd eftersom förslaget tillgodoses inom nuvarande antagna detaljplaner."

 

  Gerhard Carlsson röstade för förslaget. Ann-Sofie Andersson och 65 övriga ledamöter  röstade emot förslaget.

  Två veckor senare presenterade Östersunds Muslimska församlingen sitt förslag. Placeringen var alldeles utmärkt och optimal för en moské.

Alla partier stödde plötsligt officiellt förslaget. Hyckleriet var uppenbart och avslöjat men media höll tyst. Gerhard Carlsson SD var fullmäktiges ende politiskt oantastbare folkvalde. Han hade vuxit till ett reellt hot mot byggkorruptionen och politisk nomenklatur.

Det var nu som Östersundsposten skred till verket. Annonsköparna inom byggbranschen stora delar av offentligt köpt annonsering stod på spel. Medial räddningsaktion för korruptionens fortlevnad och politisk nomenklatur. Gerhard Carlsson anklagades för att ha varit medlem hos Nationaldemokraterna. Se länk media. media.

Hyckleriets offer.

Officiellt var politiker, media och vad som beskrivs som etablissemanget för moskén. Att en moské på stadsdel norr kraftigt reducerade attraktionskraften, etableringstakten etc skulle förvandla detta byggkorruptionens och de politiska särintressenas projekt till ett ekonomiskt och politiskt misslyckande. SD-Östersund med Gerhard Carlsson var den ende politiker som officellt stödde etableringen. SD-distriktet och dess ordförande, Ronny Karlsson, såg en möjlighet i att bli en del av etablissemanget. Det passade dessutom hans rasistiska profil. Helt utan yttranderätt i byggfrågor inom Östersunds kommun startade distriketet en folkomröstningskampanj mot moskén från Krokoms horisont.

Utan någon som helst yttranderätt agerar SD-distriktet med kampanjen på SD:s officiella hemsida. Ledande lokal politiker med god förankring i SD:s partiledning och ett riksdagsparti  med förpliktelser att upprätthålla lagar, grundlagar, mänskliga rättigheter och av Sverige antagna konventioner bedriver en kampanj som bryter mot alla dessa förpliktelser mot en svensk minoritet och specifikt Östersunds muslimska församling. En organisation med hundratusentals sympatisörer och 100-talet miljoner i offentligt stöd. Ett stöd politiskt motiverat för att upprätthålla demokratin.

Alla ekonomiska intressen, korruption och politisk nomenklatur ville få bort moskén från de centrala delarna av staden. 

All media och alla politiker lät SD okritiserat driva Sveriges genom tiderna mest allvarliga hetsbrott.

Polis och åklagare bröt mot sin lagstadgade åtalsplikt. 


Carl FestinTillbaks till start.