Tillbaks till start.

Rättsväsendets roll i skyddet av politisk nomenklatur.

Rättsväsendets försök att skydda sin kår och utnämningsmakten kan bara benämnas som katastrofal.

Så grova misstag kan bara göras av personer och myndigheter som alltid haft immunitet mot kritisk granskning.

Klantigheterna staplas på hög varför endast de mest signifikanta för att bära logiken ges utrymme.

Lokal polis och åklagarmyndighet bryter mot åtalsplikten för landets allvarligaste hetsbrott.

I Jämtland tolererar vi inga hetsbrott!

Rättsväsendet drar ett löjets skimmer över sin verksamhet. När brotten mot åtalsplikten påtalas för allt högre instanser slår kårandan till. Ända upp till Justiteminister Morgan Johansson som då blir beskyddare av sina riksdagskolleger inom SD som gjort landets allvarligaste hetsbrott så har hela justitiesverige mönstrats som korrupt.

Varför lämnas åtalseftergift för grova brott medan bagateller lagförs?

För att mest gynna politiska särintressen är det inte kompetens och yrkesskicklighet som är karriärmässiga framgångsfaktorer utan vad som politiskt är mest gynnsamt för särintressena. Eftersom byggkorruptionen och politisk nomenklatur mest av allt ville undvika en moské i centrala delar av Östersund så var det främst för polischenen Stephen Jerands fortsatta karriär av intresse att inte stöta sig med inofficiella politisk viljor. 

Dessutom var hans främste överordnade, ordförande i Jämtlands polisstyrelse, Anna-Caren Sätherberg, ( S ) på tur att komma in i riksdagen.,

Ett regeringsskifte och även med Ann-Caren Sätherberg skulle kratta vägen för en god talesperson för Jerand i den nya polisorgansationen. Att åtala SD:s partistyrelse skulle skada SD till förmån för alliansen och uteblivet regeringsskifte. Att åtala SD för Jerand riskerade att Anna-Caren inte skulle få plats i riksdagen och inget regeringsskifte. Ett för Jerand och alla poliser som skulle dras med av hans karriärsteg vara ett hugskott mot den egna karriären att åtala SD:s företrädare. Public Service hade utlovats höjda anslag med en S-ledd regering så även de var angelägna om att åtal inte väcktes mot SD.

När valet utfallet till Jerands fördel var det dags att slicka politikerröv ännu en gång. Han kallade hela Jämtlands polisväsendet och inbjöd offentligheten till en föreläsning om mångfald av romen Emir Selimi den 7:e Oktober 2014 i förhoppning om att han förträfflighet som ickerasist skulle tydligt framträda.

" - Rasistiska strömningar går genom samhället och vi som poliser ska stå mitt i och bedöma olika sitationer som vi hamnar i. Därför är det viktigt att vi lär oss så mycket som möjligt om minoriteternas verklighet, menar han."  

Min kritik mot polis och åklagarväsendets brott mot åtalseftergiften var vid denna tidpunkt massiv och mycket konkret famförd. Jerands och hans organisations mångfaldsengagemang sammanföll med vad som gynnade karriärerna. Förövrigt fullständigt struntade det allvarligaste hetsbrottet någonsin mot muslimerna. Min kritik innebar troligtvis att han snarare var förlorare i omorganisationen. Jämtlandspolisens försök att hämnas mig detta men även min partikollega Gerhard Carlsson är för bra för att vara sann varför vi spar detaljerna till ett senare tillfälle. Eftersom de satt sig i knä på värsta hetsbrottet någonsin lett av SD-riks så blir de notoriska förkämpar och beskyddare av SD och deras hetsbrott. Ickerasister nör det är till gagn för karriären och  rasisternas förkämpar när det är bra för karriären. Public Service som vill ha anslagsökning slickar också politikerröv och rapporterar inget annat än vad som gagnar dem. Värsta hetsbrottet i landet historia får verka i länet under tre års tid utan varken rättsligt eller medialt ingripande.

Tingsrättens försök att hämnas mitt angrepp på yrkeskåren utvecklar sig till det mest makalösa rättsfusket att kineserna skulle rodna. Även här spar vi detaljerna till ett senare tillfälle. 

Jag och Gerhard Carlsson som uteslutits ur partiet för att vi vägrade medverka i hetsbrottet. Vi som politiskt tagit ställning mot hetsbrotten blev för hela den politiska nomenklaturen innefattande media och rättsväsendet som valt att blunda för sina uppdrag och SD:s hetsbrott, ett allvarligt politiskt hot nödvändiga att på alla sätt hindra ifrån att röja hyckleriet. S och SD i samarbete.

Då lämnar undertecknad in en stämning mot staten till Tingsrätten i Östersund för att den genom ekonomiska sanktioner förhindat min publicering och erkänsla av Medelhavets återfyllnad. Världens mest genomgripande vetenskapliga genombrott måste för att inte röja hyckleriet även det döljas för allmänheten och omvärlden.

Med bortval av att anlita ämnesexpertis avvisar inkompetensen min talan. Hovrätten försöker rädda ett rättsväsende i ett förtroendemässigt fullständigt sönderfall och avvisar även den min talan. De förvärrar skadan från möjligt begränsad nationell till styrkt internationell. De binder svensk stat till ansvar och skuld enligt beskrivning. Nationell och internationel skuld.


Carl Festin

Politiskt överspelade.  Regeringen och myndighetsutövningens fullständiga nederlag. Slutet.                                     

Tillbaks till start.