Medelhavets återfyllnad 3500 f.kr är det största vetenskapliga genombrottet någonsin!

New comments last month  *

Escape  Socialdemocratic fundamentalists try to escape resonsibility and guilt for their treason and crimes against the humanity. (12/7 2024 ) *

North Korea security solved.  North Koreas and their government will dismantel nuclear weapons if their security is guaranted. Those terms are fullfilled. (13/4 2024 ) * 

China.  The Chineese Communist Party is given an opportunity to transform China to a democratic nation. (9/1 2023 )  

 Libya.  UN has full  back up to stop the agressions in Libya. ( 4/7 2022 )   

The Corona-pandemic.  How a relative harmless virus is missused for political populism and by the establishment breeded to become a human disaster. (23/5 2022 )   

Brandbuilding.  Global Scientific Authority and Atlantis Party brandbuilding assets for investments to motivate the humanity for a voluntary fee. ( 20/2 2022 ) 

US. The US population has elected an Atlantis Party representative. (22/1 2022) 

Happy new future.  Global Scientific Authority and the Atlantis Party wishes the humanity a happy new future. ( 31/12 2021 )  

A Brexit-treaty set.  Global Scientific Authority has the democratic mandate to decide and set a Brexit treaty. ( 20/12 2021 )   

Ukraine.  Ukraine government is an Atlantis Party representative and a role model for the whole prior Soviet communist region. ( 18/12 2021)   

Germany.  Also the Germans are fooled to elect an non-democratic, illegal and athoric Socialdemocratic government. ( 6/12 2021 ) 

Belarus.  Belarus into fair democratic elections is for the Atlantis Party a five minutes quick fix. (17/11 2021 )  

Ethiopea.  UN, as an establishment representative, are held responsible for all conflicts and human suffering in Ethiopea. (4/11 2021 )  

Norway.  Also in Norway there now is set an illegal Socialdemocratic government. ( 28/10 2021 ) 

Afghanistan.  The Talibans will have to pay for their challange of Global Scientific Authority interests. ( 20/10 2021 ) 

Win-win-win concept.  Global Scientific Authority and the Atlantis Party offers the humanity an unbeatable concept. ( 17/10 2021)   

Sweden and Turkey challenges.  Swedish government, primeminister Löfvén and Turkish President Erdogan are challenging global scientific interests. (26/8 2021 )         

United Humanity.  UN is now the dominating obsticle to hinder  peace-, democratization processes and global warming. United Humanity is decided. ( 3/8 2021 )     

Landsförrädarna slår till.  Svensk myndighetsutövning vidtar ytterligare trakasserier och fysiskt våld för att dölja sitt landsförräderi. ( 2/8 2021 )     

ECOWAS.  Global Scientific Authority and the Atlantis Party can now include engagements in West-Africa. ( 7/6  2021 )   

VW:s ägare skyddas.  Qatar is by OPEC told as persona non grata as their membership risks all OPEC-members to be seen as supporters of terrorism. (28/5 2021 )       

Thailand.  Thailand is under Atlantis Party controle. ( 26/4  2021 ) 

Venezuelan conflict.  Global Scientific Authority is able to solve the conflict in Venezuela. ( 21/4  2021 )  

Religions.  Pope Francis and the Christianity have now enjoyed the era of science and intellectual skill. ( 8/4  2021 )                  

Russia.  The Russian leadership has to make a total return and encourage democratization processes. ( 25/3 2021 )   

Democratic mandate.  The Atlantis Party claims 95 % global democratic valid mandate. Claims that if rejected has to be tested. ( 21/3 2021 )   

Democracy in Yemen.  UN has failed. Global Scientific Authority presents how to implant democracy into Yemen. ( 2/3 2021 )   

 Media censorship.  International establishment media total fear for letting the humanity gain global peace, democracy and human rights. ( 9/2 2021 )   

Sudan and Algeria.  Democratization processes in Sudan and Algeria guaranted. ( 27/12 2020 )  

Armenia/Azerbaijan.  An easy solve conflict managed by intrests in total lac of authority and credibilit that impossible can challange the Atlantis Party interests. ( 8/10 2020 )   

Mali.  Mali, an obvious target for investments in a very attractive region. ( 8/9 2020 )   

Malawi.  Malawi is the next African nation to enjoy the win-win-win-concept. ( 29/6 2020 )   

  UN and COP25.  UN and international establishment strategy to make a big revenue on global warming. ( 20/1 2020 )                        

Birthrate reduction.  Declining populations just an establishment problem. ( 18/6 2019 )   

India.  The India-Pakistan conflict will be stopped with an Atlantis Party engagement. ( 16/8  2019 )   

Brazil.  Mr Macron and the G7-group have proven incapability. ( 27/8  2019 )   

Gulf of Aden.  Global Scientific Authority do ,as a brandbuilding project offer a cleansing, from westworld industrial chemicla waste, of the Gulf of Aden.  ( 9/4 2019 )   

Pakistan.  Global Scientific Authority can offer poor countries democracy and independence. ( 19/2 2019 )   

International aid.  Global Scientific Authority will dubbel to trippel the effect of international aid. ( 23/1 2019 )   

Rättsskandalen Akilov.  Akilov och andra Uzbeker terroristdömda för att rädda regeringen, rättsväsendet och övrigt etablissemang. ( 15/3 2019)  

Flyktinggaranti.  Alla ensamkommande gymnasiestuderande ges bostadsgaranti. ( 10/10 2018 )                                                                             

Personvalskampanj.  Alla måste ges rätten att rösta för eller emot inkomsten av 760 exportmiljarder/ år. Statskupp och högföräderi.( 20/11 2018)                                     

Wars are over!  Russia and Israel have left the military track and enjoyed the track of science and intellectual skill. ( 8/7 2018 )

 Akilov dömd av terrorister.  Socialt pressad och mentalt förvirrad Akilov dömd av terroristerna för terrorism. ( 8/6 2018)

Räddar Trump världen?  Kommer Trump att visa fotobevis från Poseidopolis och slå ut världens skadligaste terroristcell? ( 7/6 2018 )

Storfinansen lämnar börsen.  Allmänheten hålls okunnig av media medan storfinansen räddar sina pengar. ( 7/6 2018 )

Islamofoben Löfvén.  Wallström antisaemit, Löfvén islamofob. Optimal politisk strategi för att underblåsa motsättningar. ( 28/1 2018)

Antisemiten Wallström.  Wallström försäger sig och avslöjar socialdemokraternas antisemitism. ( 24/1 2018)

SÄPO har gett upp.  SÄPO och polisen kan inte längre skydda etablissemanget. Ger ut handbok i självhjälp.( 7/6 2018)

Assange can just walk away.  Theresa May can´t  enjoy Sweden and the worlds most corrupt justice.( 10/1 2018)

Sverige gör Macron till pajas.  Regeringen lurar EU och FN för egna inrikes partipolitiska syften. (7/6 2018)

Äntligen fred i Mellan-Östern. Vetenskapligt, politiskt och ekonomiskt optimalt utgångsläge för fred i Mellan-Östern! (8/7 2018)

Sverige offrar Nobelpriset och monarkin. Svenskt etablissemang styrks offra allt för att vidmakthålla maktpositionen. (7/6 2018)

På 1940 meters djup ligger Poseidopolis Atlantis dränkt, en forntida huvudstad med minst 300 000 invånare. www.resmalet.se 

En svensk vetenskaplig triumf oförenlig med Carl Festins kritik av lokal  Jämtländsk byggkorruption djupt förankrad i den socialdemokratiska politiska nomenklaturen.

I skyddet av svenska särintressen har politiker, tjänstemän och mediala företrädare skadat Sverige och världen.

Sveriges medborgare och hela världen vinner på ett erkännande. Resultatet skall därför enligt grundlag och konstitution framhållas och försvaras.

Regeringen, myndigheter och media motsätter sig och har styrkt att de företräder särintressen men inte den demokratiska konstitutionen. Varför? Därför!

DDR-kopia. SÄPO plagierar Stasi och Gestapo.

DDR-Företaget. Jämtkraft AB ett politiska redskap för trakasserier och själva arketypen för korruption i intimt samröre med organiserad brottslighet.

DDR-Magdalena. Magdalena Anderssons inskränker yttrandefriheten. 

DDR-Ylva. Ylva Johansson inskränker sopgubbarnas strejkrätt. 

DDR-Dinamarca. Rosanna Dinamarca visar trosorna för att slippa frågor om partiets inhumana flyktingpolitik. ( Uppdaterad 4/2 2018)

Cynismens seger. Regeringen skapar flyktingar och undsätter med KBV 002 Triton i partipolitisk propaganda. 

Flerpartidiktatur. Grundlag och konstitution föreskriver fullt politiskt stöd för Medelhavets återfyllnad. 

Identifiering. Hur särintressenas och korruptionens beskyddare identifieras och måste ersätta skadan.

Stackars poliser! Svenska polismän tvingas delta i politisk teater med livet som insats. Uppdaterat 31/10 2017. 

Nu även med sågning av teaterdirektör Eliasson och sufflören Götblad. 30/11 2017

Likgiltighetsuppsåt. Att vara likgiltig är också straffbart! 

Skatteverket får ett utmärkt tillfälle att leva upp till sin vision.

Värdekollapsen.  Svensk stat är huvudägare till Telia. Regeringen gör sig skyldig till brott när de undanhåller marknaden aktiens förestående kollaps. (25/8 2018)                   

Politisk prestige!  Hur mycket kostar politisk prestige på nationell, regional och kommunal nivå.

Förlorade statliga företag!  Hur Carl Festin gör för att överta samtliga ägda statliga företag. 

Förlorade departement!  Hur regeringen förlorar makten över departementen.

Förlorat medialt inflytande!  Svensk stat och svenska mediabolag kommer att förlora såväl ägande som journalistikt inflytande över media. (11/10 2020)                                

Förlorar underlydandes förtroende.  Den svenska allmänhetens rädsla att ifrågasätt svenskt etablissemang och politiska särintressen genomsyrar samhällskroppen så att de väljer bort     *   en vinst på 32 miljoner för en riksfri insats på 20 000 kr.           

Förlorat internationellt anseende!  Svenska särintressen förlamar FN. Krigsförbrytare får amnesti. Sverige ger Assadregimen alibi.  Krigsbrottsåklagare Carla del Ponte avgår i protest meddelar media den 7/8 2017. Wallström och Skoog Kritiserar Trump:s tal i FN medan de själva aktivt mörkar mina resultat som skulle ge kraftigt förbättrade möjligheter till att undvika krig och konflikter. Staten som ägare raserar Telia Company:s varumärken och utländska delägares kapital. Uppdaterat (7/6 2018)

Demokratiskt hot!  Svensk regering och särintressen krattar manegen för auktoritära och odemokratiska rörelser.

Stjälper EU!  I ett läge då Greklands ekonomiska trångmål hotar hela EU undanhåller svensk regering världen kunskaper till en stor och exklusiv grekisk turism.

Sedan 2008 har Medelhavets återfyllnad undanhållits världen. En kunskap som ger historiska svar på etniska olikheter. Kunskaper som kraftigt förbättrar förutsättningarna för en fredlig samexistens.

Flera nationer, en del med skrupelfria företrädare, samt tusentals krigsherrar som sedan 2008 på något sätt varit inblandade i konflikter, i synnerhet i Syrien sedan 2011, har stora behov av att flytta skuld och ansvar. Svenska särintressen som undanhållit dem viktiga kunskaper om bakgrunden till etniska skillnader för att dölja svensk politisk nomenklaturs samröre med byggkorruption, är för alla dessa krigsaktörer, en skänk från ovan.

Stockholms Tingsrätt dömde HAISAM Omar Sakhanh till livstid och utvisning. Bra nivå och en egesatt norm för regering, rättsväsendet självt och andra särintressen som aktivt hindrar kunskaper som toligtvis helt kunnat förhinda Syrienkriget. 

Nationell och internationell skuld.  Naiva svenska politiker och tjänstemän tror att staten kommer att kunna skydda dem. Alla kommer att sitta på de anklagades bänk. 

Byggkorruptionen.  Bakgrunden till varför den av socialdemokratin dominerade majoriteten för över miljarder från skattebetalarna till byggföretagen. ( Konkreta exempel längre ned.)

SD och S i samarbete.  Byggkorruptionen och socialdemokratisk politisk nomenklatur i giftermål med rasismen och landets värsta hetsbrott.

Rättsväsendets roll.  Om man som jämte kritiserar socialdemokratisk nomenklatur har man även trampat på juristernas utnämningsmakt. 

 

Svensk socialdemokrati är som Titanic. Arrogant, världsbäst och osårbart ända tills de stöter på ett isberg. Sörjd och saknad av alla dem som satsat på korruption som affärsmodell och nepotism som karriärväg.

   

Öppen gästbok för alla att skriva i:  Öppna

Utbildande exempel på hur korruptionen i Sverige fungerar.

Östersunds politiker.  Kommunen förlorar minst 3 miljarder, förgiftar Storsjön,  motsatt sig 2500 miljarder/år i tjänsteexport för att skydda sig från gransking och kritik.     30/11 2018 *

Attefallhusen  Östersundshem och Östersunds kommun dribblar bort konkurrens, riskerar bot på 5 miljoner samt en garanterad förlust för 100 helt onödiga flyktingbostäder.

PEAB  Beskriver ett företag som gjort till affärsidé att balansera på gränsen till straffbar korruption och även fällts.

Fältjägaren AB  Beskriver hur Östersundsborna fick skänkte bort 950 miljoner och förlorat tusentals jobb.

Brinova  Beskriver hur korruptionen gör att Östersund förlorar arbetstillfällen och nationell trovärdighet.

Björntanden  Beskriver hur ca 1 miljarder offentliga medel sparades varav ca 250 miljoner åt Östersundsborna genom att avslöja bidragsmyglet.

Driftaren AB   Visar hur ÖFK finansieras med skattemedel och hur politiker, tjänstemän och media aktivt försöker dölja det.

Jämtkraft Arena   Östersunds S-styre hjälper PEAB att undvika konkurrensutsatt upphandling, skänker pengar till miljardärer men blir synade i sin blåsning av medborgarna.

Östersunds Arena.  Hur Östersundarna får betala ytterligare 200 miljoner för att öka attraktionskraften för stadsdel norr och skicka förtjänsten till bröderna Paulsson.

Besparingar.   Vinn-Vinn strategi  för kommunal tjänstemän och politiker. Skenkalkyler som visar besparingar men i verkligheten är rejält olönsamma byggprojekt.

Byggkartell  Varför Östersunds kommun bedöms vara en riskfaktor i kartellgranskning.

Stortorget. Hur Östersundarna påtvingas nybyggen för att underhålla byggkartellen samt hur miss-skötsel och centralisering skapar byggjobb. 

Östersunds Tingsrätt.  Jämtländskt rättsväsende hittar på domskäl och styrker att de gör allt för att gynna egen karriär, den politisk nomenklauren och egna utnämningsmakten.

Margot Ernkvist.  Exempel på medborgare som drabbats av korruption och maktmissbruk.

Jättebluffen.  Verklig historia undanhålls medborgarna då den inte företräder politisk nomenklaturs intressen. Om det förträtt dessa intressen hade det varit globalt känt redan 2008. 

 

Faktaunderlag för politisk debatt.

För en bra politisk debatt skall kunna föras måste parterna vara överens om fakta. Om två parter har helt olika utgångspunkter blir det aldrig en politisk debatt utan en tvist om sakförhållandena. Sakförhållandena skall inte överlåtas till politiker och medborgare utan skall baseras på väl dokumenterade underlag och företrädesvis styrkt av ämnesmässig expertis. Svensk politisk debatt är en debatt utan gemensam utgångspunkt om sakförhållandena. Därmed är det fritt fram för att framför ovetenskapliga och populistiska åsikter för att säkra sin egna plats runt den offentliga köttgrytan. Det sänds hundratals timmar politisk debatt främst i Public Service. Public Service har hittat sin roll som maktens företrädare. Moraliserar och rapporterar om enskilda och små aktörer som en täckmantel för granskning och på så sätt kan de lämna politisk och ekonomisk makt ostörda. Politiska makthavarna exponeras timmavis och och får ostört från faktagranskning sprida sitt budskap i en låtsaslek beskriven som en demokratisk debatt.

Carl Festin, civ. ing  Industriell Ekonomi och världsledande historiker.

 

carlfestin@hotmail.com